Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10693/R

Business name: 
STM POWER a.s.
  (from: 02/22/2024)
Registered seat: 
Lieskovec 598/75
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 10/01/2015)
Identification number (IČO): 
36 321 982
  (from: 12/28/2001)
Date of entry: 
12/28/2001
  (from: 12/28/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/28/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/28/2001)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2001)
mechnické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/28/2001)
montáž a demontáž strojných zariadení
  (from: 12/28/2001)
organizovanie školení a výstav
  (from: 12/28/2001)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/28/2001)
reklamná činnosť
  (from: 12/28/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2001)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 12/28/2001)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/28/2001)
výskum a vývoj v oblasti technických vied, strojných zariadení elektrární a vodných diel
  (from: 12/28/2001)
výroba, rekonštrukcie a mechanické opravy strojných zariadení elektrární a vodných diel
  (from: 12/28/2001)
Činnosti podľa § 4, ods.2, písm. a) zákona č.130/1998 Z.z. na: Inžiniersku a konzultačnú činnosť, vypracovanie dokumentácie a technickú podporu v tomto rozsahu: - projektovanie, dovoz, uvádzanie do prevádzky bez práva manipulácie s aktívnymi médiami a rekonštrukcie jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky, - technické a ekonomické analýzy alternatív vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, vrátane vývoja príslušných postupov a tvorby príslušných databáz, - príprava technickej dokumentácie pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky, -príprava bezpečnostnej dokumentácie pre jadrové zariadenia a činnosti s tým spojené, - príprava koncepčných a strategických dokumentov pre prevádzkovanie jadrových zariadení, dozorné orgány a vládne orgány, -hodnotenie vplyvu navrhovaných činností na životné prostredie podľa zák. č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov pre oblasť jadrových zariadení a činností s tým spojených
  (from: 10/26/2004)
Činnosti podľa § 4, ods. 2, písm. d) zákona č. 130/1998 Z.z. na: Inžiniersku a konzultačnú činnosť, vypracovanie dokumentácie a technickú podporu v tomto rozsahu: -nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
  (from: 10/26/2004)
elektroenergetika
  (from: 03/23/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/16/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/16/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/2004)
Ing. Ľubomír Kollár - člen predstavenstva
Komenského Sady 58/7
Nová Dubnica 018 51
From: 01/09/2018
  (from: 02/02/2018)
Ing. Ján Holec - Member of the Board of Directors
Záhumenice 215/114
Jarok 951 48
From: 03/31/2021
  (from: 04/15/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/30/2009)
Capital: 
3 959 277 EUR Paid up: 3 959 277 EUR
  (from: 02/27/2018)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,7 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 3660
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 02/27/2018)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 525 EUR
  (from: 02/27/2018)
Supervisory board: 
Jozef Kadora
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
From: 01/09/2018
  (from: 02/02/2018)
Ing. Milan Čerňanský
Š. Nahálku 5338/2
Martin - Záturčie 036 01
From: 04/23/2019
  (from: 05/07/2019)
Ing. Marta Murgašová
Karpatská 368/21
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/23/2019
  (from: 05/07/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov (notárska zápisnica N 548/2001, Nz 537/2001 zo dňa 27.11.2001), zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.2001, dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve, stanovám a k rozhodnutiu zakladateľov (notárska zápisnica N 587/2001, Nz 572/2001 zo dňa 19.12.2001) jednorázovo podľa § 172 Obch. zák. a prijatím stanov.
  (from: 12/28/2001)
Okresný súd Žilina uznesením č. k. 7R/1/2023-858 zo dňa 12.07.2023 odvolal z funkcie správcu úpadcu: STM POWER a.s. v reštrukturalizácii so sídlom Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 321 982 JUDr. Petra Kubíka so sídlom kancelárie Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, značka správcu S1223 a vymenoval do funkcie: UBC 2020, k.s. so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO 53 151 135, značka správcu S2009. Účinky výmeny správcu nastali dňom 19.07.2023.
  (from: 07/29/2023)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 03/01/2023
Okresný súd Žilina uznesením č. k. 7R/1/2023-162 zo dňa 22.02.2023 povolil reštrukturalizáciu dlžníka STM POWER a. s. so sídlom Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 321 982 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 01.03.2023.
  (from: 02/22/2024)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 01/03/2024
Okresný súd Žilina uznesením č. k. 7R/1/2023-3777 zo dňa 22.12.2023 potvrdil reštrukturalizačný plán obchodnej spoločnosti STM POWER a.s. v reštrukturalizácii so sídlom Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 321 982 a zároveň rozhodol o ukončení reštrukturalizácie.
  (from: 02/22/2024)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person