Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3135/S

Business name: 
IMMOBILISER SLOVAKIA, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 11/12/1999 until: 04/08/2022)
IMMOBILISER SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 11/23/1995 until: 11/11/1999)
Registered seat: 
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/12/1999 until: 04/08/2022)
Lazovná 17
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/23/1995 until: 11/11/1999)
Identification number (IČO): 
31 688 217
  (from: 11/23/1995)
Date of entry: 
04/15/1994
  (from: 11/23/1995)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/23/1995)
Objects of the company: 
dovoz, distribúcia, predaj bezpečnostných zariadení /alarm/ voči odcudzeniu motorových vozidiel
  (from: 11/23/1995 until: 04/08/2022)
obchodná činnosť - poľnohospodárske a rastlinné výrobky, výrobky potravinárskeho priemyslu, nápoje, liehové tekutiny, tabak a tabakové výrobky, nerastné výrobky, hutný a stavebný materiál, drogistický, spotrebný a drobný tovar, kozmetika, športové potreby, ich časti, súčasti a príslušenstvo, textil, textilné výrobky, hračky, kožená galantéria, obuv, výrobky z chemického priemyslu a príbuzných priemyslových odvetví, hnojivá, náterové farby a laky, sklo a výrobky zo skla, keramické výrobky, kovy a výrobky z kovov, výrobky papierenského priemyslu, strojárenské výrobky, poľnohospodárske stroje a zariadenia, osobné motorové vozidlá, nákladné automobily, traktory, motorky, bycikle a iné pozemné vozidlá, ich časti, súčasti a príslušenstvo domáce potreby, optické prístroje, spotrebná elektronika, fotografické prístroje, lekárske a chirurgické prístroje a nástroje, drevo a drevené výrobky, nábytok, svietidlá
  (from: 11/23/1995 until: 04/08/2022)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 11/23/1995 until: 04/08/2022)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/23/1995 until: 04/08/2022)
leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti
  (from: 11/23/1995 until: 04/08/2022)
výroba elektrického zriadenia do 14 V pre stroje a vozidlá
  (from: 11/23/1995 until: 04/08/2022)
kompletizácia a montáž immobilisérov a bezpečnostných systémov áut do 24 V
  (from: 01/23/1996 until: 04/08/2022)
Partners: 
Ing. Dušan Gajdoš
Nové Kalište 32
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 11/11/1999)
Robert Katreniak
Internátna 59
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 11/11/1999)
Ing. Karol Szanyi
Jókaiho 21
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 11/23/1995 until: 11/27/1995)
Michael John Coyne
92 Belgrave Road, Wanstead, E11 3PQ
London
Veľká Británia
  (from: 11/23/1995 until: 11/11/1999)
Stephen Macfarlane
4Hill Road,Reydon, Southwold IP18 6NL
Suffolk
Holandské kráľovstvo
  (from: 01/23/1996 until: 11/11/1999)
John Michael Taylor
E 11 3QP, 92 Belgrave Road, Wanstead
London
Veľká Británia
  (from: 01/23/1996 until: 11/11/1999)
John Michael Taylor
E 11 3QP, 92 Belgrave Road, Wanstead
London
Veľká Británia
  (from: 11/28/1995 until: 01/22/1996)
John Michael Taylor
E 11 3QP, 92 Belgrave Road, Wanstead
London
Veľká Británia
  (from: 11/23/1995 until: 11/27/1995)
John Michael Taylor
E 11 3QP, 92 Belgrave Road, Wanstead
London
Veľká Británia
  (from: 11/12/1999 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
John Michael Taylor
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 11/27/1995)
Michael John Coyne
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 11/11/1999)
Ing. Karol Szanyi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 11/27/1995)
John Michael Taylor
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 11/28/1995 until: 01/22/1996)
John Michael Taylor
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 11/11/1999)
Stephen Macfarlane
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 11/11/1999)
Robert Katreniak
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 11/11/1999)
Ing. Dušan Gajdoš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 11/11/1999)
John Michael Taylor
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/12/1999 until: 12/23/2009)
John Michael Taylor
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/24/2009 until: 04/08/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/12/1999 until: 04/08/2022)
konatelia
  (from: 11/23/1995 until: 11/11/1999)
Róbert Katreniak
Internátna 59
Banská Bystrica
  (from: 11/23/1995 until: 07/28/1998)
Ing. Karol Szanyi
Jókaiho 21
Moldava nad Bodvou
  (from: 11/23/1995 until: 11/27/1995)
Joh Michael Taylor
Kalinčiakova 6028/17
Banská Bystrica - Králová
  (from: 01/23/1996 until: 05/12/2017)
Joh Michael Taylor
residence in the Slovak Republic :
Kalinčiakova 6028/17
Banská Bystrica - Králová
  (from: 05/13/2017 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 11/12/1999 until: 04/08/2022)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak,že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/23/1995 until: 11/11/1999)
Capital: 
3 319,391888 EUR
  (from: 12/24/2009 until: 04/08/2022)
100 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 12/23/2009)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Eva Krchňavá
58
Špania Dolina
  (from: 11/12/1999 until: 03/31/2016)
 Liquidators:
JUDr. Eva Krchňavá
58
Špania Dolina
Until: 12/17/2014
  (from: 04/01/2016 until: 03/31/2016)
 Liquidators:
John Michael Taylor
residence in the Slovak Republic :
Ulica Adyho 2969/30
Lučenec 984 01
From: 05/05/2017
  (from: 03/29/2018 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.3.1994 uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál 80% - Veľká Británia Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.1995. . Stary spis: S.r.o. 8270
  (from: 11/23/1995 until: 04/08/2022)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/28/1995 until: 04/08/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.10.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/23/1996 until: 04/08/2022)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.12.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/29/1998 until: 04/08/2022)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 15.12.1998 a Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 11/12/1999 until: 04/08/2022)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 61Cbr/104/2016-16 zo dňa 03. 04. 2017, právoplatným dňa 05. 05. 2017 súd menoval do funkcie likvidátora John Michael Taylor, nar. 28. 06. 1949, r.č.4906289001, bytom Ulica Adyho 2969/30, 984 01 Lučenec v obchodnej spoločnosti IMMOBILISER SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“, Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 688 217.
  (from: 03/29/2018 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person