Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25507/B

Business name: 
Fin - energy, a.s.
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Fin-energy s.r.o.
  (from: 08/11/1999 until: 04/23/2002)
Registered seat: 
Kladnianska 34
Bratislava 821 05
  (from: 10/31/2001 until: 11/23/2021)
Mierova 94
Humenné 066 32
  (from: 08/11/1999 until: 10/30/2001)
Identification number (IČO): 
00 000 438
  (from: 08/11/1999)
Date of entry: 
08/11/1999
  (from: 08/11/1999)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/11/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/11/1999 until: 11/23/2021)
faktoring, forfaiting
  (from: 08/11/1999 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/11/1999 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Michal Merga
Duk. hrdinov 2581/19
Snina
Slovak Republic
  (from: 08/11/1999 until: 04/23/2002)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Merga
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/11/1999 until: 04/23/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/11/1999 until: 04/23/2002)
Ing. Michal Merga
Duk. hrdinov 2581/19
Snina
  (from: 08/11/1999 until: 04/23/2002)
Predstavenstvo:
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Michal Merga - predseda predstavenstva
Duk. Hrdinov 2581/19
Snina
From: 04/24/2002
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Barbora Majcherová
Jasovská 19
Bratislava
From: 04/24/2002
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Jaroslava Tokárová
Matice slovenskej 914/42
Stropkov 091 01
From: 04/24/2002
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/11/1999 until: 04/23/2002)
Capital: 
1 010 000 Sk Paid up: 1 010 000 Sk
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 08/11/1999 until: 04/23/2002)
Supervisory board: 
Zlatica Sopfritšová - predseda dozornej rady
Jesenského 11
Bernolákovo 900 27
From: 04/24/2002
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Miloš Zajac
Vihorlatská 1429
Snina 069 01
From: 04/24/2002
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Merga
Svobodu 2447/1
Snina
From: 04/24/2002
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 152/99, Nz 152/99 zo dňa 21.5.1999 spísanou notárom JUDr. Ladislavom Vojtkom v Humennom podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 08/11/1999 until: 11/23/2021)
Dodatok zo dňa 26.10.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/31/2001 until: 11/23/2021)
V y m a z u j e s a : Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným Z a p i s u j e s a : Právna forma: Akciová spoločnosť Počet, druh, podoba, menovitá hodnota akcií, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: počet akcií: 101 na meno, listinné menovitá hodnota jednej akcie 10 000 Sk Notárska zápisnica N 85/02, Nz 80/02 zo dňa 14.3.2002 a jej zmena zo dňa 19.4.2002, N 126/02, Nz 119/02 o rozhodnutí jediného spoločníka o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť v zmysle § 69b Zák.č.500/2001 Z.z. a stanovy akciovej spoločnosti.
  (from: 04/24/2002 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person