Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  959/V

Business name: 
MäsoSpiš - spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1996)
Registered seat: 
Zimná 35
Spišská Nová Ves
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1996)
Identification number (IČO): 
17 147 301
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/18/1991
  (from: 12/31/1991)
Person dissolved from: 
26.6.1996
  (from: 06/26/1996)
Date of deletion: 
06/26/1996
  (from: 06/26/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 06/26/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
nákup, spracovanie a predaj jatočných zvierat, polotovarov a vedľajších produktov
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1993)
výroba a predaj opracovaného mäsa a výrobkov z mäsa
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1993)
obchodná činnosť s vlastnými výrobkami
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1993)
preprava zvierat, mäsa a výrobkov z mäsa
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1993)
vývoj nových výrobkov
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1993)
spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov
  (from: 08/03/1993 until: 06/25/1996)
nákup a predaj zvierat, mäsa, mäsových výrobkov, polotovarov, vedľajších produktov
  (from: 08/03/1993 until: 06/25/1996)
nákup a ambulantný predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 08/03/1993 until: 06/25/1996)
nákup a predaj potravinárskych výrobkov a pochutín
  (from: 08/03/1993 until: 06/25/1996)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Partners: 
Juraj Bobko
Krčméryho 6/5
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Juraj Bobko
Krčméryho 6/5
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Ing. Emília Čambalová
Fraňa Kráľa 10/16
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Emília Čambalová
Fraňa Kráľa 10/16
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
JUDr. Ján Dunčko
Kolárska 3/6
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
JUDr. Ján Dunčko
Kolárska 3/6
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Peter Falašta
Šmidkeho 28
Levoča
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Peter Falašta
Šmidkeho 28
Levoča
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Jozef Melega
118
Chrasť nad Hornádom
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Jozef Melega
118
Chrasť nad Hornádom
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Ing. Štefan Pohly
Laborecká 29
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Štefan Pohly
Laborecká 29
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
MVDr. Štefan Urda
Budovateľská 32
Prešov
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
MVDr. Štefan Urda
Budovateľská 32
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Ing. Marián Užák
Zámočnícka 2/20
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Marián Užák
Zámočnícka 2/20
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Contribution of each member: 
Juraj Bobko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Ing. Emília Čambalová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
JUDr. Ján Dunčko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Peter Falašta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Jozef Melega
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Ing. Štefan Pohly
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
MVDr. Štefan Urda
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Ing. Marián Užák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/1996)
Juraj Bobko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Emília Čambalová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
JUDr. Ján Dunčko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Peter Falašta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Jozef Melega
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Štefan Pohly
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
MVDr. Štefan Urda
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Marián Užák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/03/1993 until: 06/25/1996)
konatelia
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1993)
Juraj Bobko
Krčméryho 6/5
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1993 until: 03/20/1996)
Ing. Emília Čambalová
Fraňa Kráľa 10/16
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1993 until: 03/20/1996)
JUDr. Ján Dunčko
Kolárska 3/6
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1993 until: 03/20/1996)
Peter Falašta
Šmidkeho 28
Levoča
  (from: 08/03/1993 until: 03/20/1996)
Jozef Melega
118
Chrasť nad Hornádom
  (from: 08/03/1993 until: 03/20/1996)
Ing. Štefan Pohly
Laborecká 29
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1993 until: 03/20/1996)
MVDr. Štefan Urda
Budovateľská 32
Prešov
  (from: 08/03/1993 until: 03/20/1996)
Ing. Marián Užák
Zámočnícka 2/20
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1993 until: 03/20/1996)
Juraj Bobko
Krčméryho 6/5
Spišská Nová Ves
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Emília Čambalová
Fraňa Kráľa 10/16
Spišská Nová Ves
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
JUDr. Ján Dunčko
Kolárska 3/6
Spišská Nová Ves
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Peter Falašta
Šmidkeho 28
Levoča
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Jozef Melega
118
Chrasť nad Hornádom
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Štefan Pohly
Laborecká 29
Spišská Nová Ves
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
MVDr. Štefan Urda
Budovateľská 32
Prešov
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Ing. Marián Užák
Zámočnícka 2/20
Spišská Nová Ves
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 08/03/1993 until: 06/25/1996)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja spoločníci spoločne.
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1996)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sro vo vložke č. 959/V pod: Obchodné meno: MäsoSpiš - spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves Sídlo: Zimná č. 35 Spišská Nová Ves IČO: 17 147 301 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie, rozdelením s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnícke subjekty: MäsoSpiš, spol. s r. o. Spišská Nová Ves a MäsoSpiš Market, spol. s r. o. Spišská Nová Ves ku dňu 1. júla 1996.
  (from: 06/26/1996)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1991 na základe § 106n Hosp. zákonníka.
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1996)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe dodatkov k spoločenskej zmluve uzavretých dňa 22.2.1993 a 26.7.1993 podľa ust. § 764 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 08/03/1993 until: 06/25/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.1996.
  (from: 03/21/1996 until: 06/25/1996)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person