Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2888/B

Business name: 
McAGRO a.s.
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Identification number (IČO): 
35 828 021
  (from: 12/19/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/19/2001)
Date of deletion: 
11/01/2002
  (from: 10/29/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/29/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/2001)
Capital: 
120 884 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 782/2002, Nz 777/2002 zo dňa 11.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmluva o splynutí na základe ktorej sa akciová spoločnosť McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 021 zrušuje bez likvidácie je splynutím so spoločnosťami Mc Carter Slovakia a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 048 a AGROFRIGOR HOLDING a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 774 827 do nástupnickej spoločnosti Mc Carter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, ktorá sa stáva univerzálným právnym nástupcom zrušených akciových spoločností a preberá na seba všetky ich práva a záväzky aj budúce, ako aj ich celé imanie v súlade s ust.§ 69, 69a a §218 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vymazuje sa: Akciová spoločnosť McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 021, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. č. 2888/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu ku dňu 1.11.2002.
  (from: 11/01/2002)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person