Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2888/B

Business name: 
McAGRO a.s.
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Identification number (IČO): 
35 828 021
  (from: 12/19/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/19/2001)
Date of deletion: 
11/01/2002
  (from: 10/29/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/29/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
výroba potravín a nápojov
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
výroba nealkoholických nápojov (bez ovocných štiav)
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a dietných potravín
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
výroba nápojov a sirupov
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
skladovanie v klimatizovaných, atmosferických a bežných skladoch, triedenie a balenie poľnohospodárskych produktov a iných hotových výrobkov (okrem skladovania v zmysle zákona č. 144/1998 Z.z.)
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
prenájom strojov technologických a elektronických zariadení
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
leasingová činnosť
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Milan Pašmík - predseda
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Marek Rakický - podpredseda
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Ján Durec - člen
Hlinická 1188/48
Myjava 907 01
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Radmila Oboňová - člen
Nábrežná 87
Nové Zámky 940 57
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Tibor Špigút - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava 831 06
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný jeden podpis predsedu predstavenstva alebo jeden podpis podpredsedu predstavenstva alebo dva podpisy členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Capital: 
120 884 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Shares: 
Number of shares: 184
Druh: na meno, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Number of shares: 7
Druh: na meno, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Number of shares: 120
Druh: na meno, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Supervisory board: 
Ing. Peter Dobias - predseda
Hornádovská 10
Bratislava 821 07
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Július Banko - člen
Bratislavská 1262/42
Veľký Meder 932 01
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Roman Tašký - člen
Palkovičova 3
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 782/2002, Nz 777/2002 zo dňa 11.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmluva o splynutí na základe ktorej sa akciová spoločnosť McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 021 zrušuje bez likvidácie je splynutím so spoločnosťami Mc Carter Slovakia a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 048 a AGROFRIGOR HOLDING a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 774 827 do nástupnickej spoločnosti Mc Carter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, ktorá sa stáva univerzálným právnym nástupcom zrušených akciových spoločností a preberá na seba všetky ich práva a záväzky aj budúce, ako aj ich celé imanie v súlade s ust.§ 69, 69a a §218 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vymazuje sa: Akciová spoločnosť McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 021, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. č. 2888/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu ku dňu 1.11.2002.
  (from: 11/01/2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 5.12.2001 a vznikla v súlade s § 69 ods. 2 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel premenou McAGRO s.r.o. IČO 35 692 634 so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava zrušenej bez likvidácie.
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person