Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2889/B

Business name: 
Mc Carter Slovakia a.s.
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Identification number (IČO): 
35 828 048
  (from: 12/19/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/19/2001)
Date of deletion: 
11/01/2002
  (from: 10/29/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/29/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/2001)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č.N 781/2002, Nz 776/2002, zo dňa 11.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena o splynutí, na základe ktorej sa akciová spoločnosť Mc Carter Slovakia a.s. zrušuje bez likvidácie ku dňu 1.11.2002 jej splynutím so spoločnosťami AGROFRIGOR HOLDING a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 774 827 a McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava IČO: 35 828 021 do nástupnickej spoločnosti McCarter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava v súlade s ust. § 69, 69a § 218 a násl. zák. č. 513/1991 v znení noviel. Akciová spoločnosť Mc Carter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava preberá na seba imanie a všetky práva záväzky i budúce zrušených akciových spoločností ku dňu 1.11.2002. Vymazuje sa: Akciová spoločnosť Mc Carter Slovakia a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 048 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl.č.2899/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu ku dňu 1.11.2002.
  (from: 11/01/2002)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person