Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2889/B

Business name: 
Mc Carter Slovakia a.s.
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Identification number (IČO): 
35 828 048
  (from: 12/19/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/19/2001)
Date of deletion: 
11/01/2002
  (from: 10/29/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/29/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Roman Tašký - predseda
Palkovičova 3
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Milan Pašmík - člen
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Marek Rakický - člen
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: na meno, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Supervisory board: 
Ing. Radoslav Prepik - predseda
Sadmelijská 5
Bratislava 831 06
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Peter Dobias - člen
Hornádska 10
Bratislava 821 07
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Ing. Tibor Špigút - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava 831 06
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č.N 781/2002, Nz 776/2002, zo dňa 11.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena o splynutí, na základe ktorej sa akciová spoločnosť Mc Carter Slovakia a.s. zrušuje bez likvidácie ku dňu 1.11.2002 jej splynutím so spoločnosťami AGROFRIGOR HOLDING a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 774 827 a McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava IČO: 35 828 021 do nástupnickej spoločnosti McCarter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava v súlade s ust. § 69, 69a § 218 a násl. zák. č. 513/1991 v znení noviel. Akciová spoločnosť Mc Carter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava preberá na seba imanie a všetky práva záväzky i budúce zrušených akciových spoločností ku dňu 1.11.2002. Vymazuje sa: Akciová spoločnosť Mc Carter Slovakia a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 048 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl.č.2899/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu ku dňu 1.11.2002.
  (from: 11/01/2002)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou z 5.12.01 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov v dôsledku premeny z Mc Carter Slovakia s.r.o., Miletičova 1, Bratislava IČO 35 704 349 v súlade s ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/19/2001 until: 10/31/2002)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person