Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3549/R

Business name: 
MAJER A DCÉRA, spol. s r.o.
  (from: 11/08/1996 until: 02/15/2011)
Registered seat: 
Priemyselná 13
Prievidza 971 01
  (from: 11/08/1996 until: 02/15/2011)
Identification number (IČO): 
36 012 921
  (from: 11/08/1996)
Date of entry: 
11/08/1996
  (from: 11/08/1996)
Person dissolved from: 
2.2.2011
  (from: 02/16/2011)
Date of deletion: 
02/16/2011
  (from: 02/16/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/16/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/08/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/08/1996 until: 02/15/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/08/1996 until: 02/15/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/08/1996 until: 02/15/2011)
Partners: 
Bac. Zdenko Majer
Tenisova 15
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 04/12/2000 until: 09/25/2002)
Bac. Zdenko Majer
Tenisova 15
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/08/1996 until: 04/11/2000)
Eva Majerová
Tenisova 15
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 04/12/2000 until: 09/25/2002)
Eva Majerová
Tenisova 15
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/08/1996 until: 04/11/2000)
Zdenko Majer
Tenisová 603/15
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 09/26/2002 until: 02/15/2011)
Contribution of each member: 
Bac. Zdenko Majer
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/08/1996 until: 04/11/2000)
Eva Majerová
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/08/1996 until: 04/11/2000)
Bac. Zdenko Majer
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 09/25/2002)
Eva Majerová
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 09/25/2002)
Zdenko Majer
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/26/2002 until: 02/15/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/01/2005 until: 02/15/2011)
konatelia
  (from: 11/08/1996 until: 10/31/2005)
Bac. Zdenko Majer
Tenisova 15
Prievidza
Until: 06/20/2002
  (from: 11/08/1996 until: 09/25/2002)
Zdenko Majer
Tenisová 603/15
Prievidza
From: 11/08/1996
  (from: 09/26/2002 until: 10/31/2005)
Eva Majerová
Tenisova 15
Prievidza
Until: 06/20/2002
  (from: 11/08/1996 until: 09/25/2002)
Zdenko Majer
Tenisová 603/15
Prievidza
From: 11/08/1996
  (from: 11/01/2005 until: 02/15/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/08/1996 until: 02/15/2011)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/01/2005 until: 02/15/2011)
100 000 Sk
  (from: 11/08/1996 until: 04/11/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/118/2009-45 zo dňa 14.10.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2011, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť MAJER A DCÉRA, spol s r.o., so sídlom Priemyselná 13, Prievidza 971 01, IČO : 36 012 921, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 3549/R.
  (from: 02/16/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.10.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10152
  (from: 11/08/1996 until: 02/15/2011)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 27.7.1997.
  (from: 04/12/2000 until: 02/15/2011)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.06.2002 schválilo prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode obchodného podielu spísaná notárskou zápisnicou N 161/2002, NZ 159/2002 zo dňa 20.06.2002) a odvolalo konateľku spoločnosti. Úplné nové znenie zakladateľskej listiny spísané notárskou zápisnicou N 162/2002, NZ 160/2002 zo dňa 20.06.2002.
  (from: 09/26/2002 until: 02/15/2011)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person