Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2904/B

Business name: 
Slovenské elektrárne, a.s.
  (from: 01/21/2002)
Registered seat: 
Mlynské nivy 47
Bratislava 821 09
  (from: 06/10/2009)
Hraničná 12
Bratislava 827 36
  (from: 01/21/2002 until: 06/09/2009)
Identification number (IČO): 
35 829 052
  (from: 01/21/2002)
Date of entry: 
01/21/2002
  (from: 01/21/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/21/2002)
Objects of the company: 
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, dodávka elektriny
  (from: 11/14/2012)
výroba tepla
  (from: 11/05/2011)
rozvod tepla
  (from: 11/05/2011)
prevádzka jadrových zariadení
  (from: 11/05/2011)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom
  (from: 11/05/2011)
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení
  (from: 11/05/2011)
dovoz jadrových materiálov
  (from: 11/05/2011)
železničná preprava rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky
  (from: 11/05/2011)
odborná príprava zamestnancov držiteľa povolenia podľa Atómového zákona
  (from: 11/05/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/05/2011)
kovoobrábanie
  (from: 11/05/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/05/2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/05/2011)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 11/05/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/05/2011)
zámočníctvo
  (from: 11/05/2011)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 11/05/2011)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/05/2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 11/05/2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/05/2011)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 11/05/2011)
počítačové služby
  (from: 11/05/2011)
inžinierska činnosť
  (from: 11/05/2011)
filtrácia izolačných olejov z výroba a ich úprava v transformátoroch
  (from: 11/05/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/05/2011)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 11/05/2011)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 11/05/2011)
montáž určených meradiel
  (from: 11/05/2011)
potápačské práce
  (from: 11/05/2011)
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
  (from: 11/05/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/05/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/05/2011)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (from: 11/05/2011)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie dodávky automatizačnej techniky
  (from: 11/05/2011)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/05/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/05/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/05/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 11/05/2011)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (from: 11/05/2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 11/05/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/05/2011)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 11/05/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/05/2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/05/2011)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/05/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 11/05/2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 11/05/2011)
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 11/05/2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 11/05/2011)
výroba technických zariadení tlakových
  (from: 11/05/2011)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 11/05/2011)
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 11/05/2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 11/05/2011)
montáž a opravy automatizačnej a výpočtovej techniky
  (from: 11/05/2011)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/05/2011)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/05/2011)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 11/05/2011)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 11/05/2011)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 11/05/2011)
skladovanie
  (from: 11/05/2011)
verejné obstarávanie
  (from: 11/05/2011)
odoberanie, spracovanie a analýza vzoriek materiálov a médií kontaminovaných rádionuklidmi, ktoré vznikajú pri prevádzke jadrových reaktorov, vykonávanie chemických a rádiochemických analýz, vykonávanie rádiometrických a spektometrických meraní vzoriek na účely hodnotenia technologických procesov, hodnotenia stavu bariér, zisťovania radiačnej situácie v priestoroch elektrárne, zisťovania vplyvu prevádzky jadrového zariadenia na okolie, zisťovania kontaminácie životného prostredia pri radiačných haváriách a zisťovania vnútorného ožiarenia pracovníkov
  (from: 11/05/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/05/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/09/2013)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 6
  (from: 03/15/2016)
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3
  (from: 03/15/2016)
plynárenstvo v rozsahu: dodávka plynu
  (from: 05/03/2019)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/12/2021)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 11/05/2011 until: 03/14/2016)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 11/05/2011 until: 03/14/2016)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 11/05/2011 until: 07/12/2018)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 11/05/2011 until: 06/23/2015)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 11/05/2011 until: 06/23/2015)
finančný leasing
  (from: 04/09/2013 until: 06/26/2019)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 11/05/2011 until: 03/14/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/05/2011 until: 06/26/2019)
výroba tepla, výroba elektriny, výkup elektriny, výkup tepla, tranzit elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - upratovacie, údržbárske práce
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
školiaca činnosť
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
reprografická a kníhviazačská činnosť
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
zámočníctvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
kovoobrábanie
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
stolárstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
murárstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
tesárstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
obkladačské práce
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
pokrývačstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
klampiarstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
podlahárstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcia a vykonávanie revíznych skúšok zdvihacích zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
defektoskopické skúšky a kontroly
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
elektroinštalatérstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fittnes centrum
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
predaj demineralizovanej vody
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
revízie elektrických zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
poradenská činnosť pre malé vodné elektrárne
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
masérske služby
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
fotografická činnosť
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
potápačské práce
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
zemné práce
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
účtovníctvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie dodávky automatizačnej techniky
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
prevádzkovanie kina
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
prenájom náradia
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
opravy motorových vozidiel a karosérií
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
montáž a opravy automatizačnej a výpočtovej techniky
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
zváracie práce
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla,kúrenárske práce
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
poradensko -konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
zmenáreň
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, autorizovaná skúšobňa vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
nákladná cestná doprava
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, hotel kategórie B vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
závodná kuchyňa a závodná jedáleň
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
pohostinská činnosť - príprava a predaj jedál
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
poskytovanie prechodného ubytovania s doplnkovými službami - upratovanie
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach - hotel, rekreačná chata
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
pohostinská činnosť
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary, uhlia, kyslíka, vodíka
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
nákup, doprava a preprava jadrových materiálov, skladovanie a transport čerstvého vyhoreného jadrového paliva, vyraďovanie JEZ z prevádzky, likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete podľa § 15 písm. a/ Zák.č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciach
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 01/21/2002 until: 11/04/2011)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 10/02/2002 until: 11/04/2011)
predaj elektrickej a tepelnej energie
  (from: 10/02/2002 until: 11/04/2011)
prevádzka jadrových zariadení
  (from: 10/20/2011 until: 11/04/2011)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom
  (from: 10/20/2011 until: 11/04/2011)
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení
  (from: 10/20/2011 until: 11/04/2011)
dovoz jadrových materiálov
  (from: 10/20/2011 until: 11/04/2011)
železničná preprava rádioatívnych materiálov na území Slovenskej republiky
  (from: 10/20/2011 until: 11/04/2011)
odborná príprava zamestnancov držiteľa povolenia podľa Atómového zákona
  (from: 10/20/2011 until: 11/04/2011)
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 11/05/2011 until: 11/13/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/10/2003)
Managing board
  (from: 01/21/2002 until: 09/09/2003)
Michele Bologna - člen a prvý podpredseda
Via Dante 14
Toscolano Maderno 250 88
Talianska republika
From: 12/13/2021
  (from: 01/14/2022)
Ing. Radko Gecík - Member of the Board of Directors
Sv. Urbana 1635/8
Šenkvice 900 81
From: 03/31/2023
  (from: 04/26/2023)
Ing. Milan Horváth - člen
Miletičova 74
Bratislava 821 09
From: 08/29/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Lukáš Maršálek - člen - Member of the Board of Directors
Viničné Šumice 439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
From: 01/22/2023
  (from: 03/01/2023)
Ing. Milan Molnár - Member of the Board of Directors
P. Jilemnického 742
Veľké Kostoľany 922 07
From: 02/10/2021
  (from: 02/26/2021)
Ing. Branislav Strýček - člen a predseda predstavenstva
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/28/2021
  (from: 08/19/2021)
JUDr. Radoslav Zigo - člen a druhý podpredseda
Kajakárska 12
Piešťany 921 01
From: 10/31/2020
  (from: 11/21/2020)
Ing. Rastislav Antala - člen predstavenstva
Kysucká 1
Bratislava 811 04
From: 02/03/2011
  (from: 02/23/2011 until: 09/18/2012)
Ing. Rastislav Antala - člen predstavenstva
Kysucká 1
Bratislava 811 04
From: 02/03/2011 Until: 08/31/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Marco Arcelli - podpredseda
Via Bonacompagni 47
Rím 001 87
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/03/2009)
Marco Arcelli - podpredseda
Via Bonacompagni 47
Rím 001 87
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 07/03/2009)
Michele Bologna - člen a prvý podpreceda
Via Dente 14
Toscolano Maderno 250 88
Talianska republika
From: 12/12/2017
  (from: 01/18/2018 until: 03/07/2018)
Michele Bologna - člen a prvý podpredseda
Via Dante 14
Toscolano Maderno 250 88
Talianska republika
From: 12/12/2017
  (from: 03/08/2018 until: 01/13/2022)
Michele Bologna - člen a prvý podpredseda
Via Dante 14
Toscolano Maderno 250 88
Talianska republika
From: 12/12/2017 Until: 12/12/2021
  (from: 01/14/2022 until: 01/13/2022)
Andrea Brentan - člen
Via del Corso 37
Rím
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/06/2007)
Andrea Brentan - člen
Via del Corso 37
Rím
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 02/28/2007
  (from: 06/07/2007 until: 06/06/2007)
Ing. Slavomír Brudňák - člen predstavenstva
Gorkeho 1094/62
Martin 036 01
From: 02/28/2007
  (from: 04/11/2007 until: 08/02/2007)
Ing. Slavomír Brudňák - člen predstavenstva
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
From: 02/28/2007
  (from: 08/03/2007 until: 07/15/2008)
Ing. Slavomír Brudňák - člen predstavenstva
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
From: 02/28/2007 Until: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Nicola Cotugno - člen predstavenstva
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/18/2008
  (from: 01/21/2009 until: 03/14/2013)
Nicola Cotugno - člen predstavenstva
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/18/2008 Until: 12/18/2012
  (from: 03/15/2013 until: 03/14/2013)
Gabriele Granato - člen
Via Marsala 16
Verona
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/15/2008)
Ing. Peter Hlbocký - člen
Malženice 401
Malženice 919 29
From: 10/17/2012
  (from: 11/14/2012 until: 10/20/2016)
Ing. Peter Hlbocký - člen
Malženice 401
Malženice 919 29
From: 10/17/2012 Until: 10/17/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
Ing. Peter Hlbocký - člen
Malženice 401
Malženice 919 29
From: 10/18/2016
  (from: 10/21/2016 until: 01/12/2017)
Ing. Peter Hlbocký - člen
Malženice 401
Malženice 919 29
From: 10/18/2016 Until: 12/12/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Ing. Peter Hlbocký - člen a druhý podpredseda
Malženice 401
Malženice 919 29
From: 12/13/2016
  (from: 01/13/2017 until: 04/23/2020)
Ing. Peter Hlbocký - člen a druhý podpredseda
Malženice 401
Malženice 919 29
From: 12/13/2016 Until: 02/28/2020
  (from: 04/24/2020 until: 04/23/2020)
Ing. Jaroslav Holubec - člen
67
Nový Tekov 935 33
From: 02/09/2017
  (from: 02/23/2017 until: 02/25/2021)
Ing. Jaroslav Holubec - člen
67
Nový Tekov 935 33
From: 02/09/2017 Until: 02/09/2021
  (from: 02/26/2021 until: 02/25/2021)
Ing. Jaroslav Holubec - člen
Nový Tekov 67
Nový Tekov 935 33
From: 02/08/2013
  (from: 03/15/2013 until: 02/22/2017)
Ing. Jaroslav Holubec - člen
Nový Tekov 67
Nový Tekov 935 33
From: 02/08/2013 Until: 02/08/2017
  (from: 02/23/2017 until: 02/22/2017)
Ing. Ján Horváth
Dolná 41/29
Chtelnica
  (from: 01/21/2002 until: 09/09/2003)
Igino Maria Chellini - člen
Via Lucrino 5
Rím 001 99
Talianska republika
From: 12/12/2017
  (from: 01/18/2018 until: 10/25/2018)
Ing. Marián Choma
Hrdinov SNP 102
Martin 036 01
  (from: 01/21/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Ján Juhász - člen
Lipova 64/9
Piešťany 921 01
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 11/13/2012)
Ing. Ján Juhász - člen
Lipova 64/9
Piešťany 921 01
From: 05/24/2011 Until: 10/17/2012
  (from: 11/14/2012 until: 11/13/2012)
Ing. Tatiana Kamenská - členka
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 07/29/2016
  (from: 08/19/2016 until: 06/26/2019)
Ing. Tatiana Kamenská - členka
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 07/29/2016 Until: 05/24/2019
  (from: 06/27/2019 until: 06/26/2019)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen a predseda
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 07/29/2016
  (from: 08/19/2016 until: 07/12/2018)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen a predseda
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 07/29/2016 Until: 06/26/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Viliam Kupec , PhD. - člen
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 08/31/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/13/2016)
Ing. Viliam Kupec , PhD. - člen
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 08/31/2012 Until: 08/31/2016
  (from: 09/14/2016 until: 09/13/2016)
Ing. Viliam Kupec , PhD. - člen
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 09/09/2016
  (from: 09/14/2016 until: 10/20/2016)
Ing. Viliam Kupec , PhD. - člen
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 09/09/2016 Until: 09/30/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
Ing. Viliam Kupec , PhD. - člen
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 10/10/2016
  (from: 10/21/2016 until: 01/12/2017)
Ing. Viliam Kupec , PhD. - člen
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 10/10/2016 Until: 12/12/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Ing. Viliam Kupec , PhD. - člen predstavenstva
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 02/22/2011)
Ing. Viliam Kupec , PhD. - člen predstavenstva
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 05/22/2007 Until: 02/03/2011
  (from: 02/23/2011 until: 02/22/2011)
Ing. Andrej Dušan Lipták - člen predstavenstva
Roľnícka 10
Bratislava 831 07
From: 01/20/2006
  (from: 02/03/2006 until: 06/02/2006)
Ing. Andrej Dušan Lipták - člen predstavenstva
Roľnícka 10
Bratislava 831 07
From: 01/20/2006 Until: 04/26/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Ing. Lukáš Maršálek
Viničné Šumice 439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
From: 12/13/2018
  (from: 12/21/2018 until: 02/21/2019)
Ing. Lukáš Maršálek
Viničné Šumice 439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
From: 12/13/2018 Until: 01/21/2019
  (from: 02/22/2019 until: 02/21/2019)
Ing. Lukáš Maršálek
Viničné Šumice 439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
From: 01/21/2019
  (from: 02/22/2019 until: 02/28/2023)
Ing. Lukáš Maršálek
Viničné Šumice 439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
From: 01/21/2019 Until: 01/21/2023
  (from: 03/01/2023 until: 02/28/2023)
Ing. Anton Masár - člen predstavenstva
Lietavská 9
Bratislava 851 01
From: 02/28/2007
  (from: 04/11/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Anton Masár - člen predstavenstva
Lietavská 9
Bratislava 851 01
From: 02/28/2007 Until: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Ľubomír Maxim - člen
Pri vinohradoch 9798
Bratislava 831 06
From: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 01/17/2018)
Ing. Ľubomír Maxim - člen
Pri vinohradoch 9798
Bratislava 831 06
From: 05/25/2015 Until: 12/11/2017
  (from: 01/18/2018 until: 01/17/2018)
Jaroslav Míl - člen predstavenstva
Na Výsluní 557
Šestajovce 250 92
Česká republika
From: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/15/2008)
Ing. Miroslav Pikus - predseda predstavenstva
Hviezdna 2
Nitra 949 01
From: 01/20/2006
  (from: 02/03/2006 until: 06/02/2006)
Ing. Miroslav Pikus - predseda predstavenstva
Hviezdna 2
Nitra 949 01
From: 01/20/2006 Until: 04/26/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Dr.h.c.Ing. Vincent Pillár
Za Amfiteátrom 2354/10
Košice
  (from: 01/21/2002 until: 09/09/2003)
JUDr. Martin Píry - člen predstavenstva
Mateja Bela 81
Žilina 010 01
From: 05/20/2008
  (from: 07/22/2009 until: 04/27/2010)
JUDr. Martin Píry - člen predstavenstva
Mateja Bela 81
Žilina 010 01
From: 05/20/2008 Until: 03/26/2010
  (from: 04/28/2010 until: 04/27/2010)
JUDr. Martin Píry - člen predstavenstva
Tr. SNP 67
Banská Bystrica 974 01
From: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/21/2009)
Stefano Piva - podpredseda
Via Carlo Pisacane 55
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 06/15/2012)
Ing. Ignác Pňaček - člen
Andreja Hlinku 3673/32
Trnava 917 01
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 03/14/2013)
Ing. Ignác Pňaček - člen
Andreja Hlinku 3673/32
Trnava 917 01
From: 05/24/2011 Until: 02/08/2013
  (from: 03/15/2013 until: 03/14/2013)
Ing. Ignác Pňaček - člen predstavenstva
Malženice 919 29
From: 05/02/2003
  (from: 09/10/2003 until: 06/22/2007)
Ing. Ignác Pňaček - člen predstavenstva
Malženice 919 29
From: 05/02/2003 Until: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Ignác Pňaček - člen predstavenstva
Malženice 919 29
From: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 01/20/2009)
Ing. Ignác Pňaček - člen predstavenstva
Ulica Andreja Hlinku 3673/32
Trnava 917 01
From: 05/22/2007
  (from: 01/21/2009 until: 06/28/2011)
Ing. Ignác Pňaček - člen predstavenstva
Ulica Andreja Hlinku 3673/32
Trnava 917 01
From: 05/22/2007 Until: 05/22/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Ing. Pavol Ponca
Belinského 5
Bratislava 851 01
  (from: 01/21/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Pavol Ponca - člen predstavenstva
Belinského 5
Bratislava 851 01
From: 05/02/2003
  (from: 09/10/2003 until: 04/10/2007)
Ing. Pavol Ponca - člen predstavenstva
Belinského 5
Bratislava 851 01
From: 05/02/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 04/11/2007 until: 04/10/2007)
doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - predseda predstavenstva
Sladkovičová 4
Sučany 038 52
From: 05/02/2003
  (from: 09/10/2003 until: 02/02/2006)
doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - predseda predstavenstva
Sladkovičová 4
Sučany 038 52
From: 05/02/2003 Until: 01/20/2006
  (from: 02/03/2006 until: 02/02/2006)
Paolo Ruzzini - predseda
Piazza Leonardo Da Vinci 3
Miláno
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/12/2010)
Paolo Ruzzini - predseda
Piazza Leonardo Da Vinci 3
Miláno
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Branislav Strýček - člen
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/14/2009
  (from: 07/13/2010 until: 07/02/2013)
Branislav Strýček - člen
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/14/2009 Until: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Branislav Strýček - člen
Pekná cesta 2455/9
Bratislava 831 52
From: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 07/12/2010)
Ing. Branislav Strýček - člen
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/29/2017
  (from: 07/13/2017 until: 07/24/2017)
Ing. Branislav Strýček - člen
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/29/2017 Until: 06/26/2017
  (from: 07/25/2017 until: 07/24/2017)
Ing. Branislav Strýček - člen
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 06/27/2017
  (from: 07/25/2017 until: 07/12/2018)
Ing. Branislav Strýček - člen (podpredseda do 28.07.2016)
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/28/2013
  (from: 08/19/2016 until: 07/12/2017)
Ing. Branislav Strýček - člen (podpredseda do 28.07.2016)
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/28/2013 Until: 05/28/2017
  (from: 07/13/2017 until: 07/12/2017)
Ing. Branislav Strýček - člen a podpredseda
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 08/18/2016)
Ing. Branislav Strýček - člen od 27.06.2017 a predseda od 27.06.2018
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 06/27/2017
  (from: 07/13/2018 until: 08/18/2021)
Ing. Branislav Strýček - člen od 27.06.2017 a predseda od 27.06.2018
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 06/27/2017 Until: 06/27/2021
  (from: 08/19/2021 until: 08/18/2021)
Ing. Branislav Strýček - podpredseda
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/22/2012
  (from: 06/16/2012 until: 07/02/2013)
Ing. Branislav Strýček - podpredseda
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava 831 01
From: 05/22/2012 Until: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Ing. Martin Suchánek - člen
Šalviová 56
Bratislava 821 01
From: 01/28/2017
  (from: 02/23/2017 until: 09/29/2020)
Ing. Martin Suchánek - člen
Šalviová 56
Bratislava 821 01
From: 01/28/2017 Until: 08/28/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Ing. Ladislav Szemet
Gajova 5
Bratislava 811 09
  (from: 01/21/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Ladislav Szemet - člen predstavenstva
Gajová 5
Bratislava 811 09
From: 05/02/2003
  (from: 09/10/2003 until: 10/22/2004)
Ing. Ladislav Szemet - podpredseda predstavenstva
Gajová 5
Bratislava 811 09
From: 05/02/2003
  (from: 07/29/2004 until: 01/26/2005)
Ing. Ladislav Szemet - podpredseda predstavenstva
Gajová 5
Bratislava 811 09
From: 05/02/2003 Until: 01/17/2005
  (from: 01/27/2005 until: 01/26/2005)
Pavol Štuller , MBA - člen
Lúčna 44
Trnava 917 05
From: 12/13/2016
  (from: 01/13/2017 until: 03/12/2020)
Pavol Štuller , MBA - člen
Lúčna 44
Trnava 917 05
From: 12/13/2016 Until: 01/24/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Ing. Miloš Šujanský - člen predstavenstva
Dedovec 1027/14
Považská Bystrica 017 01
From: 05/02/2003
  (from: 09/10/2003 until: 02/02/2006)
Ing. Miloš Šujanský - člen predstavenstva
Dedovec 1027/14
Považská Bystrica 017 01
From: 05/02/2003 Until: 01/20/2006
  (from: 02/03/2006 until: 02/02/2006)
Ing. Ľubomír Tomík - člen
Bohdanovce nad Trnavou 87
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 08/29/2020
  (from: 09/30/2020 until: 04/25/2023)
Ing. Ľubomír Tomík - člen
Bohdanovce nad Trnavou 87
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 08/29/2020 Until: 03/30/2023
  (from: 04/26/2023 until: 04/25/2023)
Miroslav Wöllner - člen
Gaštanova 6
Šaľa 927 00
From: 01/17/2005
  (from: 06/03/2006 until: 04/10/2007)
Miroslav Wöllner - člen
Gaštanova 6
Šaľa 927 00
From: 01/17/2005 Until: 02/28/2007
  (from: 04/11/2007 until: 04/10/2007)
Miroslav Wöllner - podpredseda
Gaštanova 6
Šaľa 927 00
From: 01/17/2005
  (from: 01/27/2005 until: 06/02/2006)
Ing. Jozef Zlatňanský - člen
Kamenice 4731/17
Pezinok 902 01
From: 05/22/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2016)
Ing. Jozef Zlatňanský - člen
Kamenice 4731/17
Pezinok 902 01
From: 05/22/2012 Until: 05/22/2016
  (from: 06/16/2016 until: 06/15/2016)
Ing. Jozef Zlatňanský - člen
Kamenice 4731/17
Pezinok 902 01
From: 05/25/2016
  (from: 06/16/2016 until: 08/18/2016)
Ing. Jozef Zlatňanský - člen
Kamenice 4731/17
Pezinok 902 01
From: 05/25/2016 Until: 07/28/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/18/2016)
Pedro José Canamero González - Member of the Board of Directors
Via Prato della Signora 15
Rím 001 99
Talianska republika
From: 05/25/2019
  (from: 01/14/2022)
Pedro José Canamero González - člen
Via Prato della Signora 15
Rím 001 99
Talianska republika
From: 05/25/2019
  (from: 06/27/2019 until: 01/13/2022)
Nicola Cotugno - člen a predseda od 6.3.2015
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/19/2012
  (from: 03/28/2015 until: 08/18/2016)
Nicola Cotugno - člen
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/19/2012
  (from: 03/15/2013 until: 06/03/2014)
Nicola Cotugno - predseda od 01.05.2014
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/19/2012
  (from: 06/04/2014 until: 09/05/2014)
Nicola Cotugno - predseda od 01.05.2014
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/19/2012 Until: 08/04/2014
  (from: 09/06/2014 until: 09/05/2014)
Nicola Cotugno - člen
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/19/2012
  (from: 09/06/2014 until: 03/27/2015)
Nicola Cotugno - člen a prvý podpredseda (predseda od 6.3.2015 do 28.07.2016)
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/19/2012
  (from: 08/19/2016 until: 01/12/2017)
Nicola Cotugno - člen a prvý podpredseda (predseda od 6.3.2015 do 28.07.2016)
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/19/2012 Until: 12/19/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Nicola Cotugno - člen a prvý podpredseda
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/20/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/17/2018)
Nicola Cotugno - člen a prvý podpredseda
Via Benci e Gatti 2B
Civitavecchia, Rím 000 53
Talianska republika
From: 12/20/2016 Until: 12/11/2017
  (from: 01/18/2018 until: 01/17/2018)
Luca D´Agnese - člen a predseda
Via Monti Parioli 15
Rím
Talianska republika
From: 08/05/2014
  (from: 09/06/2014 until: 03/27/2015)
Luca D´Agnese - člen a predseda
Via Monti Parioli 15
Rím
Talianska republika
From: 08/05/2014 Until: 03/05/2015
  (from: 03/28/2015 until: 03/27/2015)
Gabriele Granato - člen
Via Marsala 16
Verona
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Igino Maria Chellini - člen
Via Montevideo 10
Rím 001 98
Talianska republika
From: 12/12/2017
  (from: 10/26/2018 until: 01/22/2020)
Igino Maria Chellini - člen
Via Montevideo 10
Rím 001 98
Talianska republika
From: 12/12/2017 Until: 11/21/2019
  (from: 01/23/2020 until: 01/22/2020)
Jaroslav Míl - člen predstavenstva
Srbín 273
Mukařov 251 62
Česká republika
From: 05/22/2007
  (from: 07/16/2008 until: 01/20/2009)
Jaroslav Míl - člen predstavenstva
Srbín 273
Mukařov 251 62
Česká republika
From: 05/22/2007 Until: 12/18/2008
  (from: 01/21/2009 until: 01/20/2009)
Stefano Piva - podpredseda
Via Carlo Pisacane 55
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 05/14/2009 Until: 05/15/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Paolo Ruzzini - člen a predseda
residence in the Slovak Republic :
Broskyňová 8
Bratislava 811 03
From: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 06/03/2014)
Paolo Ruzzini - člen a predseda
residence in the Slovak Republic :
Broskyňová 8
Bratislava 811 03
From: 05/20/2010 Until: 04/30/2014
  (from: 06/04/2014 until: 06/03/2014)
Claudio Zito - člen predstavenstva
Via Nomentana 263
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008 Until: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 07/03/2009)
Claudio Zito - člen predstavenstva
Via Nomentana 263
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/03/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti je oprávnený konať (i) predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo (ii) prvý podpredseda predstavenstva spoločne s dvoma ďalšími členmi predstavenstva alebo (iii) druhý podpredseda predstavenstva spoločne s troma ďalšími členmi predstavenstva Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/19/2016)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s dvoma členmi predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/03/2006 until: 08/18/2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia Predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia Predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/10/2003 until: 06/02/2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo člen predstavenstva s prokuristom, pokial právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 01/21/2002 until: 09/09/2003)
Procuration: 
Ing. Karol Bodorík
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Eduard Čambál
Nová 16
Hrnčiarovce
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Štefan Demovič
Robotnícka 4
Trnava
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Eva Gajarská
Poštová 4
Trnava
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Štefan Haring
Námestie Hrdinov 2
Bratislava
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Miloslav Ivan
Miletičova 34
Bratislava
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Jozef Klimák
184
Leles
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing.Mgr. Peter Kováč
Javorová 40
Levice
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Ľubomír Král
M.Rázusa 26/4
Prievidza
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Jaroslav Modrovič
J.Slottu 20
Trnava
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Marko Novák , CSc.
Nová Domovina 361
Horné Orešany
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Miloš Pajtina
Novomestkého 2666/6
Trenčín
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Miroslav Pánov
Nová 784
Dobšiná
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Ján Šovčík
Mozartova 11
Trnava
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Eva Vajová
Zdenka Nejedlého 45
Levice
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Ing. Róbert Zelenay
Pod párovcami
Piešťany
  (from: 10/02/2002 until: 09/09/2003)
Luca D´Agnese
Via Monti Parioli 15
Rím
Talianska republika
From: 06/03/2014
  (from: 06/03/2014 until: 09/05/2014)
Luca D´Agnese
Via Monti Parioli 15
Rím
Talianska republika
From: 06/03/2014 Until: 09/06/2014
  (from: 09/06/2014 until: 09/05/2014)
Zastupovať spoločnosť a konať v mene spoločnosti je prokurista oprávnený samostatne. Pri podpisovaní na základe udelenej prokúry uvedie prokurista obchodné meno spoločnosti, svoje meno a priezvisko, k nemu pripojí označenie, že koná ako prokurista prostredníctvom dodatku "prokurista" a k tomu pripojí svoj podpis.
  (from: 06/03/2014 until: 09/05/2014)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atómové elektrárne Bohunice V1, odštepný závod
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
Registered seat: 
Jáslovské Bohunice
Jáslovské Bohunice 919 31
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
Head: 
Ing. Jozef Hutta
Andreja Hlinku 13
Trnava 917 01
From: 15.3.2006
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
Ing. Jozef Hutta
Andreja Hlinku 13
Trnava 917 01
From: 15.3.2006 Until: 31.3.2006
  (from: 04/05/2006 until: 04/04/2006)
Scope of business activity: 
výroba tepla, výroba elektriny, výkup elektriny, výkup tepla, tranzit elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - upratovacie, údržbárske práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
školiaca činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
reprografická a kníhviazačská činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zámočníctvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
kovoobrábanie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
stolárstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
murárstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
tesárstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
obkladačské práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
pokrývačstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
klampiarstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
podlahárstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcia a vykonávanie revíznych skúšok zdvihacích zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
defektoskopické skúšky a kontroly
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
elektroinštalatérstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fittnes centrum
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
predaj demineralizovanej vody
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
revízie elektrických zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poradenská činnosť pre malé vodné elektrárne
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
masérske služby
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
potápačské práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zemné práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
účtovníctvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie dodávky automatizačnej techniky
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie kina
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prenájom náradia
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
opravy motorových vozidiel a karosérií
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž a opravy automatizačnej a výpočtovej techniky
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zváracie práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla,kúrenárske práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poradensko -konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zmenáreň
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, autorizovaná skúšobňa vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
nákladná cestná doprava
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, hotel kategórie B vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
závodná kuchyňa a závodná jedáleň
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
pohostinská činnosť - príprava a predaj jedál
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poskytovanie prechodného ubytovania s doplnkovými službami - upratovanie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach - hotel, rekreačná chata
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary, uhlia, kyslíka, vodíka
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
nákup, doprava a preprava jadrových materiálov, skladovanie a transport čerstvého vyhoreného jadrového paliva, vyraďovanie JEZ z prevádzky, likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete podľa § 15 písm. a/ Zák.č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciach
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
predaj elektrickej a tepelnej energie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným palivom, odštepný závod
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
Registered seat: 
Jáslovské Bohunice
Jáslovské Bohunice 919 31
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
Head: 
Ing. Martin Slezák
159
Boleráz 919 08
From: 15.3.2006
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
Ing. Martin Slezák
159
Boleráz 919 08
From: 15.3.2006 Until: 31.3.2006
  (from: 04/05/2006 until: 04/04/2006)
Scope of business activity: 
výroba tepla, výroba elektriny, výkup elektriny, výkup tepla, tranzit elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - upratovacie, údržbárske práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
školiaca činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
reprografická a kníhviazačská činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zámočníctvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
kovoobrábanie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
stolárstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
murárstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
tesárstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
obkladačské práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
pokrývačstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
klampiarstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
podlahárstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcia a vykonávanie revíznych skúšok zdvihacích zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
defektoskopické skúšky a kontroly
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
elektroinštalatérstvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fittnes centrum
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
predaj demineralizovanej vody
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
revízie elektrických zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poradenská činnosť pre malé vodné elektrárne
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
masérske služby
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
potápačské práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zemné práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
účtovníctvo
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie dodávky automatizačnej techniky
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie kina
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prenájom náradia
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
opravy motorových vozidiel a karosérií
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž a opravy automatizačnej a výpočtovej techniky
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zváracie práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla,kúrenárske práce
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poradensko -konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zmenáreň
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, autorizovaná skúšobňa vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
nákladná cestná doprava
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, hotel kategórie B vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
závodná kuchyňa a závodná jedáleň
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
pohostinská činnosť - príprava a predaj jedál
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
poskytovanie prechodného ubytovania s doplnkovými službami - upratovanie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach - hotel, rekreačná chata
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary, uhlia, kyslíka, vodíka
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
nákup, doprava a preprava jadrových materiálov, skladovanie a transport čerstvého vyhoreného jadrového paliva, vyraďovanie JEZ z prevádzky, likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete podľa § 15 písm. a/ Zák.č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciach
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
predaj elektrickej a tepelnej energie
  (from: 03/15/2006 until: 04/04/2006)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným palivom, odštepný závod
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Head: 
Ing. Jozef Jamrich
J. Slottu 22
Trnava
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atómové elektrárne Mochovce, odštepný závod
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Head: 
Ing. Jozef Valach
Kamenná 105
Nitra - Zobor 950 06
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atómové elektrárne Bohunice, odštepný závod
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Head: 
Ing. Štefan Schmidt
220
Jaslovské Bohunice
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany, odštepný závod
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Registered seat: 
Vojany
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Head: 
Ing. Milan Fedorco
Agátová 16
Veľké Kapušany
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Registered seat: 
Zemianske Kostolany
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Head: 
Ing. Viktor Bezák
Záhumnie 447
Chynorany
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/21/2002 until: 06/28/2004)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, odštepný závod
  (from: 10/02/2002 until: 06/28/2004)
Registered seat: 
Soblahovská 2
Trenčín
  (from: 10/02/2002 until: 06/28/2004)
Head: 
Ing. Vlastimil Majerčák
Vlčia dolina 958
Dobšiná
  (from: 10/02/2002 until: 06/28/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti
  (from: 10/02/2002 until: 06/28/2004)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, odštepný závod
  (from: 06/19/2003 until: 06/28/2004)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 06/19/2003 until: 06/28/2004)
Head: 
Ing. Jozef Guba
Klokočina, Hviezdoslavová trieda 15
Nitra
  (from: 06/19/2003 until: 06/28/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 06/19/2003 until: 06/28/2004)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, odštepný závod
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Head: 
Ing. Jozef Guba
Južná 2
Nitra
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vodné elektrárne Trenčín, odštepný závod
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
Registered seat: 
Soblahovská 2
Trenčín
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
Head: 
Ing. Miroslav Zacharovský
Belanská 575
Liptovský Hrádok
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vodné elektrárne Dobšiná, odštepný závod
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
Registered seat: 
Hnilecká 917
Dobšiná
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
Head: 
Ing. Vlastimil Majerčák
Vlčia dolina 958
Dobšiná
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti podnikania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/21/2002 until: 10/01/2002)
 
 
Capital: 
1 269 295 724,659207 EUR
  (from: 01/21/2009)
38 238 803 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 01/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 36959
Druh: na doručiteľa, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 01/21/2009)
Number of shares: 765
Druh: na doručiteľa, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/21/2009)
Number of shares: 1279
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií ktoréhokoľvek akcionára podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu ostatných akcionárov.
  (from: 01/21/2009)
Number of shares: 38
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií ktoréhokoľvek akcionára podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu ostatných akcionárov.
  (from: 01/21/2009)
Number of shares: 36959
Druh: na doručiteľa, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 01/20/2009)
Number of shares: 765
Druh: na doručiteľa, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 01/20/2009)
Number of shares: 1279
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií ktoréhokoľvek akcionára podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu ostatných akcionárov.
  (from: 06/03/2006 until: 01/20/2009)
Number of shares: 38
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií ktoréhokoľvek akcionára podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu ostatných akcionárov.
  (from: 06/03/2006 until: 01/20/2009)
Number of shares: 1279
Druh: na meno, verjne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 06/02/2006)
Number of shares: 38
Druh: na meno, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 06/02/2006)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňova 27
Bratislava 821 01
  (from: 03/10/2003 until: 02/28/2011)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Šramko - člen od 01.10.2020, predseda od 01.06.2022
Jeséniova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 851 04
From: 10/01/2020
  (from: 06/29/2022)
Ing. Jozef Tischler - člen
J. Slottu 20
Trnava 917 01
From: 10/01/2020
  (from: 11/08/2020)
Ing. Eduard Veselovský - člen
Jižní Stráň 348
Předboj 250 72
Česká republika
From: 06/28/2021
  (from: 11/22/2022)
Mgr. Ondrej Márföldi - člen
ul. Kpt. Jaroša 726/15
Levice 934 05
From: 09/07/2021
  (from: 09/29/2021)
Ing. Lukáš Bačkády - člen
Malženice 362
Malženice 919 29
From: 09/07/2021
  (from: 09/29/2021)
Ing. Oľga Beckerová - členka
Bulíkova 2683/19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 09/07/2021
  (from: 09/29/2021)
Mgr. Zdenek Turian - člen
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/24/2022
  (from: 01/20/2023)
Ing. Tomáš Szabo
Hlavná 33/12
Trnava 917 01
From: 12/24/2022
  (from: 01/20/2023)
Stéphane Zweguintzow - člen
rue Jeanne Hachette 6
Chatillon 923 20
Francúzska republika
From: 01/20/2023
  (from: 03/01/2023)
Ing. Daniel ´Végh
Nová Ves 2218/30
Dunajská Streda 929 01
From: 02/11/2003
  (from: 06/19/2003 until: 06/02/2006)
Ing. Daniel ´Végh
Nová Ves 2218/30
Dunajská Streda 929 01
From: 02/11/2003 Until: 04/26/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Jozef Baďura
Čerešňová 697/13
Špačince 919 51
From: 03/08/2014
  (from: 03/14/2014 until: 06/17/2015)
Jozef Baďura
Čerešňová 697/13
Špačince 919 51
From: 03/08/2014 Until: 05/19/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
doc. JUDr. Boris Balog - člen
Osiková 1
Chorvátsky Grob 900 25
From: 11/22/2019
  (from: 01/23/2020 until: 11/07/2020)
doc. JUDr. Boris Balog - člen
Osiková 1
Chorvátsky Grob 900 25
From: 11/22/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 11/08/2020 until: 11/07/2020)
Ing. Oľga Beckerová - člen
Bulíkova 2683/19
Bratislava-Petržalka 851 01
From: 12/22/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/27/2017)
Ing. Oľga Beckerová - člen
Bulíkova 2683/19
Bratislava-Petržalka 851 01
From: 12/22/2016
  (from: 01/28/2017 until: 03/12/2020)
Ing. Oľga Beckerová - člen
Bulíkova 2683/19
Bratislava-Petržalka 851 01
From: 12/22/2016 Until: 12/22/2019
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Ing. Ľubomír Blaško
Desiata 22
Bratislava 831 01
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Michele Bologna
Via Dante 14
Toscolano Maderno 250 88
Talianska republika
From: 07/29/2016
  (from: 08/19/2016 until: 01/17/2018)
Michele Bologna
Via Dante 14
Toscolano Maderno 250 88
Talianska republika
From: 07/29/2016 Until: 12/11/2017
  (from: 01/18/2018 until: 01/17/2018)
Ladislav Brat
Raková 14
Limbach 900 91
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Andrea Brentan
Via del Corso 37
Rím
Talianska republika
From: 04/19/2007
  (from: 06/07/2007 until: 06/22/2007)
Andrea Brentan
Via del Corso 37
Rím
Talianska republika
From: 04/19/2007 Until: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Anna Bubeníková
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji 900 28
From: 11/29/2005
  (from: 12/17/2005 until: 06/02/2006)
Ing. Anna Bubeníková
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji 900 28
From: 11/29/2005 Until: 04/26/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Salvatore Cardillo
Via Monti Parioli 44
Rím 001 39
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/06/2007)
Salvatore Cardillo
Via Monti Parioli 44
Rím 001 39
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 04/18/2007
  (from: 06/07/2007 until: 06/06/2007)
Massima Cioffiho
Strada degli Ulivi, 17029 Finale Ligure 49/2
Savona
Taliansko
From: 04/19/2007
  (from: 06/07/2007 until: 07/21/2009)
Massima Cioffiho
Strada degli Ulivi, 17029 Finale Ligure 49/2
Savona
Taliansko
From: 04/19/2007 Until: 05/14/2009
  (from: 07/22/2009 until: 07/21/2009)
Gianluca Comin
Via Arno 33
Rím 001 98
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/15/2008)
Ing. Igor Daubner - člen
Konopná 3059/1
Levice 934 01
From: 05/20/2012
  (from: 06/16/2012 until: 02/12/2014)
Ing. Igor Daubner - člen
Konopná 3059/1
Levice 934 01
From: 05/20/2012 Until: 01/20/2014
  (from: 02/13/2014 until: 02/12/2014)
Ing. Jozef Fedorkovič
108
Nižná Olšava 090 32
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Jiří Feist
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/29/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/08/2019)
Jiří Feist
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/29/2016 Until: 07/29/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/30/2019
  (from: 08/09/2019 until: 09/18/2020)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/30/2019
  (from: 09/19/2020 until: 09/18/2020)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/30/2019
  (from: 06/29/2022 until: 09/28/2022)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/30/2019 Until: 07/30/2022
  (from: 09/29/2022 until: 09/28/2022)
Jiří Feist - člen - 30.07.2019, podpredseda - 30.05.2020
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/30/2019
  (from: 09/19/2020 until: 08/18/2021)
Jiří Feist - člen - 30.7.2019, predseda - 29.6.2021
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/30/2019
  (from: 08/19/2021 until: 06/28/2022)
Luigi Ferraris
Via Adda 87
Rím 001 96
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/13/2009)
Ing. Gabriel Fischer
Stropkovská 29
Košice 040 12
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Ing. Gabriel Fischer - predseda Dozornej rady
Stropkovská 29
Košice
From: 10/24/2003
  (from: 07/01/2004 until: 12/16/2005)
Ing. Gabriel Fischer - predseda Dozornej rady
Stropkovská 29
Košice
From: 10/24/2003 Until: 11/29/2005
  (from: 12/17/2005 until: 12/16/2005)
Sandro Fontecedro
Via della Gabelletta, Tarquinia 5
Viterbo 010 15
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/15/2008)
Ing. Ján Genčík
Ôsma 3
Bratislava 831 01
From: 02/11/2003
  (from: 06/19/2003 until: 06/30/2004)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičová 1
Bratislava 831 06
From: 02/11/2003
  (from: 06/19/2003 until: 06/02/2006)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičová 1
Bratislava 831 06
From: 02/11/2003 Until: 04/26/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Ľudovít Hacaj
Pavla Hlbinu 7458/20
Trnava 917 00
From: 12/14/2014
  (from: 12/19/2014 until: 01/17/2018)
Ľudovít Hacaj
Pavla Hlbinu 7458/20
Trnava 917 00
From: 12/14/2014 Until: 12/11/2017
  (from: 01/18/2018 until: 01/17/2018)
Ľudovít Hacaj
Pavla Hlbinu 7458/20
Trnava 917 00
From: 12/15/2017
  (from: 01/18/2018 until: 09/29/2020)
Ľudovít Hacaj
Pavla Hlbinu 7458/20
Trnava 917 00
From: 12/15/2017 Until: 05/12/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
JUDr. Peter Hajduček - člen - 22.11.2019, predseda - 30.05.2020
Pod vlekom 11
Košice 040 01
From: 11/22/2019
  (from: 09/19/2020 until: 11/07/2020)
JUDr. Peter Hajduček - člen - 22.11.2019, predseda - 30.05.2020
Pod vlekom 11
Košice 040 01
From: 11/22/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 11/08/2020 until: 11/07/2020)
JUDr. Peter Hajduček - člen a podpredseda
Pod vlekom 11
Košice 040 01
From: 11/22/2019
  (from: 01/23/2020 until: 09/18/2020)
JUDr. Peter Hajduček - člen a podpredseda
Pod vlekom 11
Košice 040 01
From: 11/22/2019 Until: 05/29/2020
  (from: 09/19/2020 until: 09/18/2020)
Ing. Henrich Herceg
Vajnorská 86
Bratislava 831 04
From: 02/11/2003
  (from: 06/19/2003 until: 06/30/2004)
JUDr. Pavol Hulík
Veterná 36
Trnava 917 01
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Mgr. Jozef Ivan
Haanova 11
Bratislava 851 04
From: 12/20/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/14/2008)
Mgr. Jozef Ivan
Haanova 11
Bratislava 851 04
From: 12/20/2004 Until: 12/20/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Pavel Janík
K Lánu 496/2
Praha 6 - Vokovice 160 00
Česká republika
From: 07/29/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/08/2019)
Pavel Janík
K Lánu 496/2
Praha 6 - Vokovice 160 00
Česká republika
From: 07/29/2016 Until: 07/29/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Pavel Janík - člen
K Lánu 496/2
Praha 6 -Vokovice 160 00
Česká republika
From: 07/30/2019
  (from: 08/09/2019 until: 09/28/2022)
Pavel Janík - člen
K Lánu 496/2
Praha 6 -Vokovice 160 00
Česká republika
From: 07/30/2019 Until: 07/30/2022
  (from: 09/29/2022 until: 09/28/2022)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 11/29/2005
  (from: 12/17/2005 until: 06/02/2006)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 11/29/2005 Until: 04/26/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Ing. Richard Kasanický - predseda a člen
Jašíkova 17
Bratislava 821 02
From: 08/31/2012
  (from: 09/19/2012 until: 07/02/2013)
Ing. Richard Kasanický - predseda a člen
Jašíkova 17
Bratislava 821 02
From: 08/31/2012 Until: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Ing. Ján Kašprišin
Štefániková 16
Košice 040 01
From: 02/11/2003
  (from: 06/19/2003 until: 12/16/2005)
Ing. Ján Kašprišin
Štefániková 16
Košice 040 01
From: 02/11/2003 Until: 11/29/2005
  (from: 12/17/2005 until: 12/16/2005)
Doc. Ing. Pavol Konštiak , CSc.
Strmé sady 33
Bratislava 841 02
From: 11/29/2005
  (from: 12/17/2005 until: 04/10/2007)
Doc. Ing. Pavol Konštiak , CSc.
Strmé sady 33
Bratislava 841 02
From: 11/29/2005 Until: 02/28/2007
  (from: 04/11/2007 until: 04/10/2007)
Michal Korec
621
Veľké Uherce 958 41
From: 11/16/2009
  (from: 01/19/2010 until: 11/29/2012)
Michal Korec
621
Veľké Uherce 958 41
From: 11/16/2009 Until: 11/15/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Michal Korec
621
Veľké Uherce 958 41
From: 12/21/2013
  (from: 01/11/2014 until: 01/12/2017)
Michal Korec
621
Veľké Uherce 958 41
From: 12/21/2013 Until: 12/21/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Gejza Kovács
360
Ľubela 032 14
From: 11/16/2012
  (from: 11/30/2012 until: 04/01/2015)
Gejza Kovács
360
Ľubela 032 14
From: 11/16/2012 Until: 03/18/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/01/2015)
Gejza Kovács
Belanská 575/18
Liptovská Ondrašová 033 01
From: 11/16/2006
  (from: 12/14/2006 until: 04/10/2007)
Gejza Kovács
Belanská 575/18
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/16/2006
  (from: 04/11/2007 until: 01/18/2010)
Gejza Kovács
Belanská 575/18
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/16/2006 Until: 11/16/2009
  (from: 01/19/2010 until: 01/18/2010)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 06/27/2018
  (from: 07/13/2018 until: 08/18/2021)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 06/27/2018 Until: 06/27/2021
  (from: 08/19/2021 until: 09/24/2021)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 06/28/2021
  (from: 08/19/2021 until: 03/16/2022)
Jozef Kubovič
Ružová 2009/15
Levice 934 01
From: 05/20/2015
  (from: 06/18/2015 until: 05/20/2018)
Jozef Kubovič
Ružová 2009/15
Levice 934 01
From: 05/20/2015 Until: 05/20/2018
  (from: 05/21/2018 until: 05/20/2018)
Stanislav Kysel - člen
Kpt. J. Nálepku 3761/39
Levice 934 01
From: 05/21/2018
  (from: 05/21/2018 until: 06/16/2021)
Stanislav Kysel - člen
Kpt. J. Nálepku 3761/39
Levice 934 01
From: 05/21/2018 Until: 05/21/2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Claudio Machetti
Via Tacito 41
Rím 001 93
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/15/2008)
Ing. Jozef Marcin
Budovateľská 658/9
Sučany 038 52
  (from: 01/21/2002 until: 01/19/2005)
Ing. Jozef Marcin
Budovateľská 658/9
Sučany 038 52
From: 12/20/2001 Until: 12/20/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
Ing Lukáš Maršálek - člen
439
Viničné Šumice
Česká republika
From: 12/12/2017
  (from: 01/18/2018 until: 03/07/2018)
Ing. Lukáš Maršálek - člen
439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
From: 12/12/2017
  (from: 03/08/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Lukáš Maršálek - člen
439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
From: 12/12/2017 Until: 06/26/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Ján Marušinec - člen
Sklenárska 6
Bratislava 811 02
From: 02/03/2011
  (from: 02/23/2011 until: 09/18/2012)
Ing. Ján Marušinec - člen
Sklenárska 6
Bratislava 811 02
From: 02/03/2011 Until: 08/31/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Ing. Eduard Metke , CSc.
Alexandra Dubčeka 778/27
Svätý Jur 900 21
From: 09/08/2015
  (from: 09/30/2015 until: 07/12/2018)
Ing. Eduard Metke , CSc.
Alexandra Dubčeka 778/27
Svätý Jur 900 21
From: 09/08/2015 Until: 06/18/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Eduard Metke , CSc. - člen
Alexandra Dubčeka 778/27
Svätý Jur 900 21
From: 08/31/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/29/2015)
Ing. Eduard Metke , CSc. - člen
Alexandra Dubčeka 778/27
Svätý Jur 900 21
From: 08/31/2012 Until: 08/31/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 04/19/2007
  (from: 06/07/2007 until: 07/12/2010)
Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 04/19/2007 Until: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/02/2013)
Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 05/20/2010 Until: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Peter Mihók - člen
Slávičie údolie 33
Bratislava 811 02
From: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 06/15/2016)
Peter Mihók - člen
Slávičie údolie 33
Bratislava 811 02
From: 05/28/2013 Until: 05/25/2016
  (from: 06/16/2016 until: 06/15/2016)
Dr. Ing. Robert Mistrík - člen a predseda
Vančurova 6/C
Bratislava 831 01
From: 02/03/2011
  (from: 02/23/2011 until: 06/28/2011)
Dr. Ing. Robert Mistrík - člen a predseda
Vančurova 6/C
Bratislava 831 01
From: 02/03/2011 Until: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Dr. Ing. Robert Mistrík - podpredseda
Vančurova 6/C
Bratislava 831 01
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/27/2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík - podpredseda
Vančurova 6/C
Bratislava 831 01
From: 05/24/2011 Until: 05/22/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík - predseda
Vančurova 6/C
Bratislava 831 01
From: 05/22/2012
  (from: 06/16/2012 until: 09/18/2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík - predseda
Vančurova 6/C
Bratislava 831 01
From: 05/22/2012 Until: 08/31/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Luca Noviello
Via Vallombrosa 32/F
Rím
Talianska republika
From: 12/18/2008
  (from: 01/21/2009 until: 06/28/2011)
Luca Noviello
Via Vallombrosa 32/F
Rím
Talianska republika
From: 12/18/2008 Until: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Radovan Okenka - člen a podpredseda
Kováčikova 12
Nitra 949 01
From: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 06/03/2014)
Radovan Okenka - člen a popredseda
Kováčikova 12
Nitra 949 01
From: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/15/2016)
Radovan Okenka - člen a popredseda
Kováčikova 12
Nitra 949 01
From: 05/25/2015 Until: 05/25/2016
  (from: 06/16/2016 until: 06/15/2016)
Radovan Okenka - člen a predseda od 30.04.2014
Kováčikova 12
Nitra 949 01
From: 05/28/2013
  (from: 06/04/2014 until: 06/17/2015)
Radovan Okenka - člen a predseda od 30.04.2014
Kováčikova 12
Nitra 949 01
From: 05/28/2013 Until: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
Jozef Ondrejíček - člen
Horná 89/9
Šúrovce 919 25
From: 03/20/2018
  (from: 04/26/2018 until: 09/18/2020)
Jozef Ondrejíček - člen
Horná 89/9
Šúrovce 919 25
From: 03/20/2018 Until: 05/12/2020
  (from: 09/19/2020 until: 09/18/2020)
Ing. Richard Paško - člen a podpredseda. Vo funkcii podpredsedu od 27.06.2017.
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
From: 05/26/2016
  (from: 07/25/2017 until: 07/12/2018)
Ing. Richard Paško - člen a predseda
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
From: 05/26/2016
  (from: 06/16/2016 until: 07/24/2017)
Ing. Richard Paško - člen a predseda. Deň skončenia funkcie predsedu 26.06.2017.
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
From: 05/26/2016
  (from: 07/25/2017 until: 07/24/2017)
Ing. Richard Paško - člen a predseda. Vo funkcii predsedu od 27.06.2018
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
From: 05/26/2016
  (from: 07/13/2018 until: 06/26/2019)
Ing. Richard Paško - člen a predseda. Vo funkcii predsedu od 27.06.2018
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
From: 05/26/2016 Until: 05/26/2019
  (from: 06/27/2019 until: 06/26/2019)
Anton Pavlovič
Jaslovské Bohunice 338
Jaslovské Bohunice 919 30
From: 12/20/2004
  (from: 01/20/2005 until: 12/13/2006)
Anton Pavlovič
Jaslovské Bohunice 338
Jaslovské Bohunice 919 30
From: 12/20/2004 Until: 11/15/2006
  (from: 12/14/2006 until: 12/13/2006)
Viliam Pecho
1. mája 1236/7
Zlaté Moravce 953 01
From: 12/21/2007
  (from: 01/15/2008 until: 12/29/2010)
Viliam Pecho
1. mája 1236/7
Zlaté Moravce 953 01
From: 12/21/2007 Until: 12/20/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Jozef Petriska
Štúrova 104
Nováky 972 71
  (from: 01/21/2002 until: 01/19/2005)
Jozef Petriska
Štúrova 104
Nováky 972 71
From: 12/20/2001 Until: 12/20/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
Jozef Petriska
Štúrová 104/5
Nováky 972 71
From: 05/19/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/13/2009)
Jozef Petriska
Štúrová 104/5
Nováky 972 71
From: 05/19/2006 Until: 05/19/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Massimo Romano
Via Saliscendi, Martina Franca 950F
Taranto
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/06/2007)
Massimo Romano
Via Saliscendi, Martina Franca 950F
Taranto
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 04/18/2007
  (from: 06/07/2007 until: 06/06/2007)
JUDr. Ján Sabol
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Claudio Sartorelli
Via Savoia 82
Rím 001 98
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/06/2007)
Claudio Sartorelli
Via Savoia 82
Rím 001 98
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 04/18/2007
  (from: 06/07/2007 until: 06/06/2007)
Gejza Seléš
Tolstého 914/14
Veľké Kapušany 079 01
  (from: 01/21/2002 until: 01/14/2008)
Gejza Seléš
Tolstého 914/14
Veľké Kapušany 079 01
Until: 12/20/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Ing. Ladislav Sellyei
Budovateľská 1168
Selice 925 72
  (from: 01/21/2002 until: 06/02/2006)
Ing. Ladislav Sellyei
Budovateľská 1168
Selice 925 72
From: 11/29/2005 Until: 04/26/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Ing. Ján Smolen
Hlaváčikova 4
Bratislava
From: 10/24/2003
  (from: 07/01/2004 until: 12/16/2005)
Ing. Ján Smolen
Hlaváčikova 4
Bratislava
From: 10/24/2003 Until: 11/29/2005
  (from: 12/17/2005 until: 12/16/2005)
Jozef Stano
Spartakovská 6459/3
Trnava 917 01
From: 12/21/2010
  (from: 12/30/2010 until: 01/10/2014)
Jozef Stano
Spartakovská 6459/3
Trnava 917 01
From: 12/21/2010 Until: 12/20/2013
  (from: 01/11/2014 until: 01/10/2014)
Jozef Stano
Spartakovská 6459/3
Trnava 917 01
From: 12/21/2007
  (from: 01/15/2008 until: 12/29/2010)
Jozef Stano
Spartakovská 6459/3
Trnava 917 01
From: 12/21/2007 Until: 12/20/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Jozef Stano
Spartakovská 6459/3
Trnava 917 01
From: 12/21/2013
  (from: 01/11/2014 until: 12/18/2014)
Jozef Stano
Spartakovská 6459/3
Trnava 917 01
From: 12/21/2013 Until: 12/13/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ing. Eduard Strýček
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 02
From: 03/26/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Eduard Strýček
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 02
From: 03/26/2010 Until: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Eduard Strýček - podpredseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 02
From: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 04/27/2010)
Ing. Eduard Strýček - podpredseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 02
From: 05/14/2009 Until: 02/28/2010
  (from: 04/28/2010 until: 04/27/2010)
Ing. Eduard Strýček - podpredseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 05
From: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/15/2008)
Ing. Eduard Strýček - podpredseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 05
From: 05/22/2007 Until: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Ing. Eduard Strýček - predseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 02
From: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/03/2009)
Ing. Eduard Strýček - predseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 02
From: 05/20/2008 Until: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 07/03/2009)
Ing. Eduard Strýček - predseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 02
From: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 02/22/2011)
Ing. Eduard Strýček - predseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 02
From: 05/20/2010 Until: 02/03/2011
  (from: 02/23/2011 until: 02/22/2011)
Ing. Eduard Strýček - predseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 05
From: 02/28/2007
  (from: 04/11/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Eduard Strýček - predseda
Kráľovské údolie 22
Bratislava 811 05
From: 02/28/2007 Until: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Jan Stříteský
Ve Střešovičkách 75/44
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 07/29/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/08/2019)
Jan Stříteský
Ve Střešovičkách 75/44
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 07/29/2016 Until: 07/29/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Ján Stříteský - člen
Ve Střešovičkách 75/44
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 07/30/2019
  (from: 08/09/2019 until: 06/16/2021)
Ján Stříteský - člen
Ve Střešovičkách 75/44
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 07/30/2019 Until: 05/31/2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Ing. Ondrej Studenec
Šancová 30
Bratislava 811 05
  (from: 01/21/2002 until: 06/18/2003)
Ing. Ľuboš Ševčík
M.Marečka 9
Bratislava 841 07
From: 11/29/2005
  (from: 12/17/2005 until: 04/10/2007)
Ing. Ľuboš Ševčík
M.Marečka 9
Bratislava 841 07
From: 11/29/2005 Until: 02/28/2007
  (from: 04/11/2007 until: 04/10/2007)
JUDr. Milan Škultéty
Hlaváčiková 43
Bratislava 841 05
From: 02/28/2007
  (from: 04/11/2007 until: 04/27/2010)
JUDr. Milan Škultéty
Hlaváčiková 43
Bratislava 841 05
From: 02/28/2007 Until: 02/28/2010
  (from: 04/28/2010 until: 04/27/2010)
JUDr. Milan Škultéty
Hlaváčiková 43
Bratislava 841 05
From: 03/26/2010
  (from: 04/28/2010 until: 02/22/2011)
JUDr. Milan Škultéty
Hlaváčiková 43
Bratislava 841 05
From: 03/26/2010 Until: 02/03/2011
  (from: 02/23/2011 until: 02/22/2011)
Jan Špringl
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 07/29/2016
  (from: 08/19/2016 until: 01/17/2018)
Jan Špringl
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 07/29/2016 Until: 12/11/2017
  (from: 01/18/2018 until: 01/17/2018)
Ing. Ivan Šramko - člen - 01.10.2020, podpredseda - 29.6.2021
Jeséniova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 851 04
From: 10/01/2020
  (from: 08/19/2021 until: 06/28/2022)
Ing. Ivan Šramko - člen- 01.10.2020, predseda- 01.10.2020
Jeséniova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 851 04
From: 10/01/2020
  (from: 11/08/2020 until: 08/18/2021)
Ing. Ján Švancar
Wolkrová 19
Bratislava 851 01
From: 02/11/2003
  (from: 06/19/2003 until: 12/16/2005)
Ing. Ján Švancar
Wolkrová 19
Bratislava 851 01
From: 02/11/2003 Until: 11/29/2005
  (from: 12/17/2005 until: 12/16/2005)
Carlo Tamburi
Via Carlo Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 06/03/2006 until: 07/15/2008)
Carlo Tamburi - predseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 07/12/2010)
Carlo Tamburi - predseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/14/2009 Until: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ján Topoľovský
P. O. Hviezdoslava 16/1
Veľké Kapušany 079 01
From: 12/21/2007
  (from: 01/15/2008 until: 12/29/2010)
Ján Topoľovský
P. O. Hviezdoslava 16/1
Veľké Kapušany 079 01
From: 12/21/2007 Until: 12/20/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ján Topoľovský
P. O. Hviezdoslava 16/1
Veľké Kapušany 079 01
From: 12/21/2010
  (from: 12/30/2010 until: 01/10/2014)
Ján Topoľovský
P. O. Hviezdoslava 16/1
Veľké Kapušany 079 01
From: 12/21/2010 Until: 12/20/2013
  (from: 01/11/2014 until: 01/10/2014)
Ján Topoľovský
P. O. Hviezdoslava 16/1
Veľké Kapušany 079 01
From: 03/19/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/25/2018)
Ján Topoľovský - člen
Lipová 11
Parchovany 076 62
From: 12/23/2019
  (from: 03/13/2020 until: 01/19/2023)
Ján Topoľovský - člen
Lipová 11
Parchovany 076 62
From: 12/23/2019 Until: 12/23/2022
  (from: 01/20/2023 until: 01/19/2023)
Alessandro Trebbi
Via di Trasone 20
Rím 001 99
Talianska republika
From: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 06/28/2011)
Alessandro Trebbi
Via di Trasone 20
Rím 001 99
Talianska republika
From: 05/14/2009 Until: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Juraj Truchlík
Hečkova 4
Zlaté Moravce 953 01
From: 12/20/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/14/2008)
Juraj Truchlík
Hečkova 4
Zlaté Moravce 953 01
From: 12/20/2004 Until: 12/20/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Giuseppe Turchiarelli - člen
via Val Savaranche 73
Rím 001 41
Talianska republika
From: 12/12/2017
  (from: 01/18/2018 until: 06/26/2019)
Bc. Zdenek Turian
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/21/2010
  (from: 12/30/2010 until: 01/10/2014)
Bc. Zdenek Turian
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/21/2010 Until: 12/20/2013
  (from: 01/11/2014 until: 01/10/2014)
Mgr. Zdenek Turian
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/21/2013
  (from: 01/11/2014 until: 01/12/2017)
Mgr. Zdenek Turian
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/21/2013 Until: 12/21/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Mgr. Zdenek Turian - člen
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/22/2016
  (from: 01/13/2017 until: 03/12/2020)
Mgr. Zdenek Turian - člen
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/22/2016 Until: 12/22/2019
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Mgr. Zdenek Turian - člen
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/23/2019
  (from: 03/13/2020 until: 01/19/2023)
Mgr. Zdenek Turian - člen
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
From: 12/23/2019 Until: 12/23/2022
  (from: 01/20/2023 until: 01/19/2023)
JUDr. Ernest Valko
Gaštanová 15
Limbach 900 16
From: 02/11/2003
  (from: 06/19/2003 until: 06/02/2006)
JUDr. Ernest Valko
Gaštanová 15
Limbach 900 16
From: 02/11/2003 Until: 04/26/2006
  (from: 06/03/2006 until: 06/02/2006)
Jozef Vašina
Perecká 4/37
Levice 934 05
  (from: 01/21/2002 until: 01/19/2005)
Jozef Vašina
Perecká 4/37
Levice 934 05
From: 12/20/2001 Until: 12/20/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
Ing. Eduard Veselovský - člen
Ladožská 3
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 06/28/2021
  (from: 08/19/2021 until: 11/21/2022)
Ing. Marián Žitňanský
Jiráskova 24
Trnava 917 00
From: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 04/27/2010)
Ing. Marián Žitňanský
Jiráskova 24
Trnava 917 00
From: 05/20/2009
  (from: 04/28/2010 until: 06/15/2012)
Ing. Marián Žitňanský
Jiráskova 24
Trnava 917 00
From: 05/20/2009 Until: 05/19/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Ing. Bohumil Kratochvíl
Tyršova 606
Řevnice 252 30
Česká republika
From: 06/28/2021
  (from: 03/17/2022)
Maria Antonietta Giannelli - členka
Via Asiago 2
Rím 001 95
Talianska republika
From: 05/31/2022
  (from: 06/29/2022)
Giuseppe Ferrara - člen od 31.05.2022, podpredseda od 01.06.2022
Via Dario Niccodemi 50
Rím 001 37
Talianska republika
From: 05/31/2022
  (from: 06/29/2022)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 07/31/2022
  (from: 09/29/2022)
Pavel Janík - člen
K Lánu 496/2
Praha 6 -Vokovice 160 00
Česká republika
From: 07/31/2022
  (from: 09/29/2022)
Augusto Patacchiola - člen
Via Gino Funaioli 40
Rím 001 51
Talianska republika
From: 01/09/2023
  (from: 01/20/2023)
Rodolfo Avogadro di Vigliano
Via Adda 53
Rím 001 98
Talianska republika
From: 07/29/2016 Until: 05/24/2019
  (from: 06/27/2019 until: 06/26/2019)
Rodolfo Avogadro di Vigliano
Via Adda 53
Rím 001 98
Talianska republika
From: 07/29/2016
  (from: 08/19/2016 until: 06/26/2019)
Alda Paola Baldi - člen
Via Salaria 190
Rím
Talianska republika
From: 05/25/2014 Until: 07/28/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/18/2016)
Alda Paola Baldi - člen
Via Salaria 190
Rím
Talianska republika
From: 05/25/2014
  (from: 06/04/2014 until: 08/18/2016)
Elisabetta Barberi - členka a predsedníčka
Via Cesio Basso 32
Rím 001 36
Talianska republika
From: 11/22/2019
  (from: 01/23/2020 until: 09/18/2020)
Elisabetta Barberi - členka a predsedníčka
Via Cesio Basso 32
Rím 001 36
Talianska republika
From: 11/22/2019 Until: 05/29/2020
  (from: 09/19/2020 until: 09/18/2020)
Elisabetta Barberi - členka
Via Cesio Basso 32
Rím 001 36
Talianska republika
From: 11/22/2019
  (from: 09/19/2020 until: 01/13/2022)
Elisabetta Barberi - členka
Via Cesio Basso 32
Rím 001 36
Talianska republika
From: 11/22/2019 Until: 11/30/2021
  (from: 01/14/2022 until: 01/13/2022)
Andrea Brentan - predseda
Via del Corso 37
Rím
Talianska republika
From: 05/22/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/15/2008)
Andrea Brentan - predseda
Via del Corso 37
Rím
Talianska republika
From: 05/22/2007 Until: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Giulio Carone - člen
Via Carlo Dossi 35
Rím 001 37
Talianska republika
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/15/2012)
Giulio Carone - člen
Via Carlo Dossi 35
Rím 001 37
Talianska republika
From: 05/24/2011 Until: 05/22/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Gianluca Comin
Via Arno 33
Rím 001 98
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Roberto Antonio Enzo Deambrogio - člen a podpredseda
Via passo di Brizio 8
Miláno 201 48
Talianska republika
From: 05/25/2016 Until: 06/26/2017
  (from: 07/25/2017 until: 07/24/2017)
Roberto Antonio Enzo Deambrogio - člen a predseda
Via passo di Brizio 8
Miláno 201 48
Talianska republika
From: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/15/2016)
Roberto Antonio Enzo Deambrogio - člen a predseda
Via passo di Brizio 8
Miláno 201 48
Talianska republika
From: 05/25/2015 Until: 05/25/2016
  (from: 06/16/2016 until: 06/15/2016)
Roberto Antonio Enzo Deambrogio - člen a podpredseda
Via passo di Brizio 8
Miláno 201 48
Talianska republika
From: 05/25/2016
  (from: 06/16/2016 until: 07/24/2017)
Giuseppe Ferrara - člen
Via Dario Niccodemi 50
Rím 001 37
Talianska republika
From: 05/25/2019 Until: 05/25/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Giuseppe Ferrara - člen
Via Dario Niccodemi 50
Rím 001 37
Talianska republika
From: 05/25/2019
  (from: 01/14/2022 until: 06/28/2022)
Giuseppe Ferrara - člen
Via Dario Niccodemi 50
Rím 001 37
Talianska republika
From: 05/25/2019
  (from: 06/27/2019 until: 01/13/2022)
Luigi Ferraris
Via Tirso 92
Rím 001 98
Talianska republika
From: 04/27/2006
  (from: 07/14/2009 until: 07/12/2010)
Luigi Ferraris
Via Tirso 92
Rím 001 98
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Sandro Fontecedro
Via della Gabelletta, Tarquinia 5
Viterbo 010 15
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Gabriele Frea
Via Gianluca Squarcialupo 36
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008 Until: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Gabriele Frea
Via Gianluca Squarcialupo 36
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/12/2010)
Maria Antonietta Giannelli - členka
Via Asiago 2
Rím 001 95
Talianska republika
From: 05/25/2019
  (from: 01/14/2022 until: 06/28/2022)
Maria Antonietta Giannelli - členka
Via Asiago 2
Rím 001 95
Talianska republika
From: 05/25/2019
  (from: 06/27/2019 until: 01/13/2022)
Maria Antonietta Giannelli - členka
Via Asiago 2
Rím 001 95
Talianska republika
From: 05/25/2019 Until: 05/25/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Francesca Gostinelli
Via Nisio 57
Rím 001 35
Talianska republika
From: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/02/2013)
Francesca Gostinelli
Via Nisio 57
Rím 001 35
Talianska republika
From: 05/20/2010 Until: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Francesca Gostinelli - člen
Via Nisio 57
Rím 001 35
Talianska republika
From: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/18/2013)
Francesca Gostinelli - člen
Via Nisio 57
Rím 001 35
Talianska republika
From: 05/28/2013
  (from: 07/19/2013 until: 06/17/2015)
Francesca Gostinelli - člen
Via Nisio 57
Rím 001 35
Talianska republika
From: 05/28/2013 Until: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
William Peter Hartert - člen
Strada Monte San Pietro 1
Mazzano Romano 000 60
Talianska republika
From: 05/29/2016
  (from: 06/16/2016 until: 08/18/2016)
William Peter Hartert - člen
Strada Monte San Pietro 1
Mazzano Romano 000 60
Talianska republika
From: 05/29/2016 Until: 07/28/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/18/2016)
Stefano Checchi - člen
residence in the Slovak Republic :
Na Varte 1
Bratislava 831 01
From: 01/08/2020
  (from: 03/13/2020 until: 01/13/2022)
Stefano Checchi - člen
residence in the Slovak Republic :
Na Varte 1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/08/2020
  (from: 01/14/2022 until: 03/16/2022)
Stefano Checchi
Circonvallazione Gianicolense 118
Rím 001 52
Talianska republika
From: 01/08/2020 Until: 01/08/2023
  (from: 01/20/2023 until: 01/19/2023)
Stefano Checchi
Circonvallazione Gianicolense 118
Rím 001 52
Talianska republika
From: 01/08/2020
  (from: 03/17/2022 until: 01/19/2023)
Georgios Karavas - člen a podpredseda. Vo funkcii podpredsedu od 27.06.2018
Gavrias 4
Marousi 151 25
Grécka republika
residence in the Slovak Republic :
Dvořákovo nábrežie 7529/4C
Bratislava 811 02
From: 06/27/2017
  (from: 07/13/2018 until: 06/26/2019)
Georgios Karavas - člen a podpredseda. Vo funkcii podpredsedu od 27.06.2018
Gavrias 4
Marousi 151 25
Grécka republika
From: 06/27/2017 Until: 06/27/2018
  (from: 06/27/2019 until: 06/26/2019)
Georgios Karavas - člen a predseda
residence in the Slovak Republic :
Dvořákovo nábrežie 7529/4C
Bratislava 811 02
From: 06/27/2017
  (from: 07/25/2017 until: 07/12/2018)
Claudio Machetti
Via Tacito 41
Rím 001 93
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Dino Marcozzi
Via Venanzio Fortunato
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 01/20/2009)
Dino Marcozzi
Via Venanzio Fortunato
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008 Until: 12/18/2008
  (from: 01/21/2009 until: 01/20/2009)
Renato Mastroianni - člen
Via Edoardo Amaldi 342
Rím 001 37
Talianska republika
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/03/2014)
Renato Mastroianni - člen
Via Edoardo Amaldi 342
Rím 001 37
Talianska republika
From: 05/24/2011 Until: 05/24/2014
  (from: 06/04/2014 until: 06/03/2014)
Luigi Michi - člen
Viale Liegi 7
Rím
Talianska republika
From: 05/24/2011 Until: 05/24/2014
  (from: 06/04/2014 until: 06/03/2014)
Luigi Michi - člen
Viale Liegi 7
Rím
Talianska republika
From: 05/25/2014
  (from: 06/04/2014 until: 12/01/2014)
Luigi Michi - člen
Viale Liegi 7
Rím
Talianska republika
From: 05/25/2014 Until: 11/07/2014
  (from: 12/02/2014 until: 12/01/2014)
Luigi Michi - člen
Viale Liegi 7
Rím
Talianska republika
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/03/2014)
Luigi Michi
Viale Liegi 7
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 06/28/2011)
Luigi Michi
Viale Liegi 7
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008 Until: 05/20/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Juan Mario Moreno Mellado - člen
Camino Viejo de Madrid
Las Rozas- Madrid 282 30
Španielske kráľovstvo
From: 05/22/2012 Until: 08/31/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Juan Mario Moreno Mellado - člen
Camino Viejo de Madrid
Las Rozas- Madrid 282 30
Španielske kráľovstvo
From: 05/22/2012
  (from: 06/16/2012 until: 09/18/2012)
Paolo Pallotti
Via delle Sette Chiese 132
Rím 001 45
Talianska republika
From: 05/20/2010 Until: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Paolo Pallotti
Via delle Sette Chiese 132
Rím 001 45
Talianska republika
From: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 06/28/2011)
Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia
Via Galvano Fiamma 39
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 05/26/2015 Until: 07/28/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/18/2016)
Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia
Via Galvano Fiamma 39
Miláno 201 29
Talianska republika
From: 05/26/2015
  (from: 06/18/2015 until: 08/18/2016)
Andrea Piagentini - člen
residence in the Slovak Republic :
Kovácsova 320/46
Bratislava 851 10
From: 07/25/2018
  (from: 08/10/2018 until: 03/12/2020)
Andrea Piagentini - člen
residence in the Slovak Republic :
Kovácsova 320/46
Bratislava 851 10
From: 07/25/2018 Until: 01/07/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Alessandra Proietti Semproni
Via Alipio 15
Rím 001 76
Talianska republika
From: 05/26/2015
  (from: 06/18/2015 until: 08/18/2016)
Alessandra Proietti Semproni
Via Alipio 15
Rím 001 76
Talianska republika
From: 05/26/2015 Until: 07/28/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/18/2016)
Maurizio Rossetto - člen
San Marco 2807
Benátky 301 25
Talianska republika
From: 05/25/2014 Until: 07/28/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/18/2016)
Maurizio Rossetto - člen
San Marco 2807
Benátky 301 25
Talianska republika
From: 05/25/2014
  (from: 06/04/2014 until: 08/18/2016)
Maurizio Rossetto - člen
San Marco 2807
Benátky 301 25
Talianska republika
From: 05/24/2011 Until: 05/24/2014
  (from: 06/04/2014 until: 06/03/2014)
Maurizio Rossetto - člen
San Marco 2807
Benátky 301 25
Talianska republika
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/03/2014)
Marco Salemme
Via Rocca Sinibalda 12
Rím 001 99
Talianska republika
From: 08/31/2012
  (from: 09/19/2012 until: 06/17/2015)
Marco Salemme
Via Rocca Sinibalda 12
Rím 001 99
Talianska republika
From: 08/31/2012 Until: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
Carlo Tamburi - člen a podpredseda od 30.04.2014
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/28/2013
  (from: 06/04/2014 until: 06/17/2015)
Carlo Tamburi - člen a podpredseda od 30.04.2014
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/28/2013 Until: 05/22/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
Carlo Tamburi - predseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 06/03/2014)
Carlo Tamburi - podpredseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/22/2012 Until: 05/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Carlo Tamburi - podpredseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/22/2012
  (from: 06/16/2012 until: 07/02/2013)
Carlo Tamburi - predseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/24/2011 Until: 05/22/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Carlo Tamburi - podpredseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/20/2010 Until: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Carlo Tamburi - predseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/27/2012)
Carlo Tamburi - podpredseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/20/2010
  (from: 07/13/2010 until: 06/28/2011)
Carlo Tamburi - podpredseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/20/2008 Until: 05/14/2009
  (from: 07/04/2009 until: 07/03/2009)
Carlo Tamburi
Via Carlo Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 04/27/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/15/2008)
Carlo Tamburi - podpredseda
Via Nicola Martelli 10
Rím 001 97
Talianska republika
From: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 07/03/2009)
Giuseppe Turchiarelli - člen, predsedsa od 25.05.2019
via Val Savaranche 73
Rím 001 41
Talianska republika
From: 12/12/2017
  (from: 06/27/2019 until: 01/22/2020)
Giuseppe Turchiarelli - člen, predsedsa od 25.05.2019
via Val Savaranche 73
Rím 001 41
Talianska republika
From: 12/12/2017 Until: 11/21/2019
  (from: 01/23/2020 until: 01/22/2020)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi - člen
Via Salaria 298/A
Rím 001 98
Talianska republika
From: 05/31/2018 Until: 07/24/2018
  (from: 08/10/2018 until: 08/09/2018)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi
Via Salaria 298/A
Rím 001 98
Talianska republika
From: 05/25/2015 Until: 05/25/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi - člen
Via Salaria 298/A
Rím 001 98
Talianska republika
From: 05/26/2018
  (from: 05/26/2018 until: 06/19/2018)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi - člen
Via Salaria 298/A
Rím 001 98
Talianska republika
From: 05/26/2018 Until: 05/30/2018
  (from: 06/20/2018 until: 06/19/2018)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi - člen
Via Salaria 298/A
Rím 001 98
Talianska republika
From: 05/31/2018
  (from: 06/20/2018 until: 08/09/2018)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi
Via Salaria 298/A
Rím 001 98
Talianska republika
From: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 05/25/2018)
Livio Vido - člen
Via Orti di Farnesina 82
Rím
Talianska republika
From: 05/24/2011 Until: 05/24/2014
  (from: 06/04/2014 until: 06/03/2014)
Livio Vido - člen
Via Orti della Farnesina 82
Rím 301 25
Talianska republika
From: 05/25/2014 Until: 11/21/2014
  (from: 12/24/2014 until: 12/23/2014)
Livio Vido - člen
Via Orti della Farnesina 82
Rím 301 25
Talianska republika
From: 05/25/2014
  (from: 06/04/2014 until: 12/23/2014)
Livio Vido
Via Orti di Farnesina 82
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008 Until: 05/20/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Livio Vido
Via Orti di Farnesina 82
Rím
Talianska republika
From: 05/20/2008
  (from: 07/16/2008 until: 06/28/2011)
Livio Vido - člen
Via Orti di Farnesina 82
Rím
Talianska republika
From: 05/24/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/03/2014)
Leonardo Zanella
Via Giuseppe Gatteschi 23
Rím 001 62
Talianska republika
From: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 10/02/2015)
Leonardo Zannella
Via Ettore Pais 12
Rím 001 62
Talianska republika
From: 05/25/2015
  (from: 10/03/2015 until: 08/18/2016)
Leonardo Zannella
Via Ettore Pais 12
Rím 001 62
Talianska republika
From: 05/25/2015 Until: 07/28/2016
  (from: 08/19/2016 until: 08/18/2016)
Stefania Guerrieri - členka
Viale Carmelo Bene 265
Rím 001 39
Talianska republika
From: 12/01/2021 Until: 01/19/2023
  (from: 03/01/2023 until: 02/28/2023)
Stefania Guerrieri - členka
Viale Carmelo Bene 265
Rím 001 39
Talianska republika
From: 12/01/2021
  (from: 01/14/2022 until: 02/28/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.01 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka Slovenských elektrárni, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. 758 z 27.9.2000.
  (from: 01/21/2002)
Zmeny stanov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 29.5.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 415/2002, Nz 415/2002 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 10/02/2002)
Deň zániku funkcie: Ing. Ondrej Studenec, 11.2.2003, Ing. Ľubomír Blaško, 11.2.2003, Ladislav Brat, 11.2.2003, Ing. Jozef Fedorovič, 11.2.2003, JUDr. Pavol Hulík, 11.2.2003, Ing. Gabriel Fischer, 11.2.2003, JUDr. Ján Sabol, 11.2.2003. Notárska zápisnica č. N 63/2003, Nz 9592/2003 zo dňa 11.2.2003.
  (from: 06/19/2003)
Ing. Ján Horváth, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Marián Choma, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Dr. h. c. Ing. Vincent Pillár, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Ladislav Szemet, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Pavol Ponca, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Notárska zápisnica č. N 198/2003, Nz 33172/2003 zo dňa 2.5.2003.
  (from: 09/10/2003)
Príkaz generálneho riaditeľa č. SE/PGR - 9/2003 zo dňa 27.6.2003.
  (from: 06/29/2004)
Ing. Henrich Herceg, deň zániku funkcie: 24.10.2003. Ing. Ján Genčík, deň zániku funkcie: 24.10.2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2003.
  (from: 07/01/2004)
Notárska zápisnica č. N 462/2003, Nz 53923/2003 zo dňa 30.06.2003.
  (from: 07/29/2004)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov Dozornej rady SE, a.s., ktorých volia zamestnanci zo dňa 17.12.2004.
  (from: 01/20/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2005. Ladislav Szemet, funkcia člena predstavenstva od 02.05.2003 do 17.01.2005.
  (from: 01/27/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.1.2006. Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc., funkcia predsedu predstavenstva od 2.5.2003 do 20.1.2006. Ing. Miloš Šujanský, člen predstavenstva od 2.5.2003 do 20.1.2006.
  (from: 02/03/2006)
Príkaz generálneho riaditeľa Ing. Pikusa č.SE/PGR-10/2006 zo dňa 24.02.2006 - zriadenie odštepných závodov SE-EBO V1, o.z. a SE-VYZ, o.z.
  (from: 03/15/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.3.2006 o predaji odštepného závodu: Slovenské elektrárne, a.s. Atómové elektrárne Bohunice V1, odštepný závod a Slovenské elektrárne, a.s. Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným palivom, odštepný závod.
  (from: 04/05/2006)
Notárska zápisnica N 225/2006, Nz 16017/2006, NCRls 15905/2006 zo dňa 27.4.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.4.2006. Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcej voľby člena dozornej rady zo dňa 19.5.2006.
  (from: 06/03/2006)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady SE, a.s., ktorých volia zamestnanci zo dňa 14.12.2007.
  (from: 01/15/2008)
Notárska zápisnica č. N 118/2008, Nz 25847/2008, NCRIs 25574/2008 zo dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.2008.
  (from: 07/16/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008.
  (from: 01/21/2009)
Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 106/2009 Nz 18895/2009 dňa 05.06.2009.
  (from: 06/10/2009)
Notárska zápisnica N 106/2009, Nz 18895/2009, NCRls 19139/2009 zo dňa 14.5.2009.
  (from: 07/04/2009)
Zápisnica o priebehu a výsledkov voľby člena dozornej rady zo dňa 13.11.2009, ktorého volia zamestnanci.
  (from: 01/19/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2010.
  (from: 04/28/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 185/2010, Nz 19977/2010, NCRls 20302/2010 zo dňa 20.05.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.03.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.04.2010.
  (from: 07/13/2010)
Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 17.12.2010.
  (from: 12/30/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.1.2011, č.k. 33Exre/4320/2009 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.2.2011.
  (from: 03/01/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2011 vo forme notárskej zápisnica N 435/2011 Nz 20780/2011.
  (from: 06/29/2011)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby členov dozornej rady , ktorých volia zamestnanci zo dňa 11.05.2012.
  (from: 06/16/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.05.2012.
  (from: 06/16/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2012.
  (from: 06/28/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.08.2012.
  (from: 09/19/2012)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2012 vo forme notárskej zápisnice N1169/2012, Nz39376/2012.
  (from: 11/14/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2012.
  (from: 11/30/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 233/2013, Nz 6238/2013, NCRls 6395/2013 zo dňa 08.02.2013.
  (from: 03/15/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.02.2013.
  (from: 04/09/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2013.
  (from: 07/03/2013)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných v dňoch 13.12.2013.
  (from: 01/11/2014)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby člena dozornej rady zo dňa 07.03.2014.
  (from: 03/14/2014)
Rozhodnutie zo dňa 01.05.2014.
  (from: 06/03/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápsnice N 642/2014 Nz 18386/2014 NCRls 18756/2014 dňa 30.04.2014.
  (from: 06/04/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08. 2014.
  (from: 09/06/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2014.
  (from: 12/02/2014)
Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014.
  (from: 12/24/2014)
Notárska zápisnica N 778/2015, NZ 19812/2015, NCRls 20257/2015 zo dňa 25.05.2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 06/18/2015)
Notárska zápisnica N 1415/2015, NZ 32361/2015, NCRls 33093/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.09.2015.
  (from: 09/30/2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2016.
  (from: 03/15/2016)
Notárska zápisnica - Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016.
  (from: 06/16/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1371/2016, Nz 27404/2016, NCRls 28205/2016 zo dňa 28.07.2016.
  (from: 08/19/2016)
Notárska zápisnica č. N 2225/2016, NZ 59766/2016 zo dňa 19.12.2016. Notárska zápisnica č. N 148/2017, NZ 4103/2017 zo dňa 27.01.2017.
  (from: 02/23/2017)
Čiastková zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.05.2017.
  (from: 07/13/2017)
Notárska zápisnica č. N 978/2017, NZ 22721/2017, NCRls 23312/2017 zo dňa 26.06.2017.
  (from: 07/25/2017)
Spoločnosť Slovenské elektrárne,a.s. vložila časť podniku zapísanú v Obchodnom registri vedenú Mestským súdom v Prahe pod číslom spisu A61691 pod obchodným názvom Slovenské elektrárne ,a.s.- organizační složka. so sídlom : Revoluční 724/7,Staré Mesto,110 00 Praha 1,IČ:26971801 ,ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnsoti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.,so sídlom :Revoluční 724/7,Staré Mesto ,110 00 Praha1,IČ:038 66 289, vedenej u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou :C 238039, a to s účinnosťou ku dňu 1.marca2018.
  (from: 04/26/2018)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person