Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2906/B

Business name: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  (from: 01/21/2002)
Registered seat: 
Mlynské nivy 59/A
Bratislava 824 84
  (from: 12/19/2007)
Identification number (IČO): 
35 829 141
  (from: 01/21/2002)
Date of entry: 
01/21/2002
  (from: 01/21/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/21/2002)
Objects of the company: 
prenos elektriny
  (from: 04/06/2006)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (from: 01/21/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (from: 01/21/2002)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (from: 01/21/2002)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/23/2011)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (from: 02/23/2011)
informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
  (from: 02/23/2011)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach okrem vyhradených zariadení
  (from: 02/23/2011)
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (from: 02/23/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečnými odpadmi
  (from: 02/23/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/23/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/23/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/23/2011)
administratívne služby
  (from: 02/23/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/23/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/23/2011)
verejné obstarávanie
  (from: 02/23/2011)
technik požiarnej služby
  (from: 02/23/2011)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 02/23/2011)
správa registratúry
  (from: 02/23/2011)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2019)
Poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/21/2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/21/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/21/2019)
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 09/21/2019)
Inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe- obstarávateľská činnosť v stavebníctve a v energetike
  (from: 09/21/2019)
Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľská činnosť
  (from: 09/21/2019)
Poskytovanie elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 09/21/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/27/2004)
Mgr. Igor Gallo - Member of the Board of Directors
Krásnohorská 2517/41
Košice - mestská časť Pereš 040 11
From: 12/01/2023
  (from: 12/13/2023)
Marián Širanec , MBA - Member of the Board of Directors
Tomášikova 15950/10A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Martin Magáth - Chairman of the Board of Directors
Jókaiho 11293/23
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Miloš Bikár , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Drieňová 16160/1F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Mgr. Vladimír Stúpala - Member of the Board of Directors
Pásová ulica 8256/9
Trnava 917 05
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/16/2021)
Capital: 
235 000 000 EUR Paid up: 235 000 000 EUR
  (from: 07/10/2021)
Shares: 
Number of shares: 235
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 07/10/2021)
Stockholder: 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
  (from: 12/16/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Eva Murínová - člen dozornej rady
Hurbanova 138/1
Leopoldov 920 41
From: 02/20/2020
  (from: 04/28/2020)
Ing. Vladimír Beňo
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
From: 05/01/2021
  (from: 12/16/2021)
Ing. Michal Janíček
Ferka Urbánka 3860/8
Trnava 917 01
From: 04/21/2021
  (from: 12/16/2021)
Ing. Marek Šimlaštík - podpredseda dozornej rady
Kataríny Franklovej 5413/3
Pezinok 902 01
From: 09/08/2022
  (from: 10/27/2022)
Ľuboš Obžut - člen dozornej rady
Hubová 2151/23
Sučany 038 52
From: 08/21/2022
  (from: 10/27/2022)
Ing. Ľuboš Hučko
Tomášikova 177/29
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Ivan Kubaš
Magurská 2767/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Ondrej Zaťko
Bellova 2051/88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
JUDr. Pavol Kollár - podpredseda dozornej rady
Lehockého 3038/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Radovan Majerský , PhD. - predseda dozornej rady
Hriňovská 7542/9
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia Slovenské elektrárne, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. č. 758 z 27.9.2000, v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/21/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Branislav Ďurajka: 28.03.2003 Ing. Ivan Demovič: 28.03.2003 prof. Ing. František Janíček, PhDr.: 28.03.2003 Ing. Michal Merga: 28.03.2003 Ing. Dagmar Repčeková: 28.03.2003 Ing. Jozef Urmín: 28.03.2003 RNDr. Dušan Jurčák: 28.03.2003
  (from: 10/22/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Karol Česnek: 30.06.2003 Ing. Alexander Kšiňan: 30.06.2003 Ing. Ivan Maník: 30.06.2003 Ing. Alena Šalamonová: 30.06.2003 Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Ing. Roman Krasňanský : 30.06.2003.
  (from: 10/23/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.10.2003.
  (from: 02/26/2004)
Zmeny stanov vykonané rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.11.2003 osvedčené notárskou zápisnicou N 2720/2003, Nz 111682/2003 spísanou Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 02/27/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. Š. Bugára sa končí dňom 21.6.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Černáka sa končí dňom 21.6.2004.
  (from: 07/21/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 865/2004, Nz 81890/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom.
  (from: 11/25/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2006.
  (from: 11/16/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 326/2007, Nz 50585/2007
  (from: 12/19/2007)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.2.2008.
  (from: 03/15/2008)
Notárska zápisnica č. N 14/2009, Nz 3848/2009, NCRls 3879/2009 zo dňa 10.02.2009.
  (from: 02/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2009.
  (from: 11/07/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2010.
  (from: 09/23/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 19/2011, Nz 3941/2011 zo dňa 04.02.2011
  (from: 02/23/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2011.
  (from: 05/18/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2012.
  (from: 05/18/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2012.
  (from: 06/29/2012)
Oznámenie o odstúpení z funkcie zo dňa 30.07.2012.
  (from: 08/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.
  (from: 09/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013.
  (from: 05/18/2013)
Notárska zápisnica č. N 436/2015, Nz 26163/2015, NCRls 26747/2015 zo dňa 28.07.2015.
  (from: 08/26/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2019.
  (from: 04/17/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára o schválení výšky základného imania zo dňa 17.12.2020 vo forme Notárskej zápisnice (N 459/2020, Nz 53067/2020, NCR1s 53629/2020)
  (from: 01/13/2021)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person