Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2906/B

Business name: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  (from: 01/21/2002)
Registered seat: 
Mlynské nivy 59/A
Bratislava 824 84
  (from: 12/19/2007)
Mlynské Nivy 59/A
Bratislava 824 84
  (from: 04/06/2006 until: 12/18/2007)
Miletičova 5
Bratislava 824 84
  (from: 01/21/2002 until: 04/05/2006)
Identification number (IČO): 
35 829 141
  (from: 01/21/2002)
Date of entry: 
01/21/2002
  (from: 01/21/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/21/2002)
Objects of the company: 
prenos elektriny
  (from: 04/06/2006)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (from: 01/21/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (from: 01/21/2002)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (from: 01/21/2002)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/23/2011)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (from: 02/23/2011)
informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
  (from: 02/23/2011)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach okrem vyhradených zariadení
  (from: 02/23/2011)
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (from: 02/23/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečnými odpadmi
  (from: 02/23/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/23/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/23/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/23/2011)
administratívne služby
  (from: 02/23/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/23/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/23/2011)
verejné obstarávanie
  (from: 02/23/2011)
technik požiarnej služby
  (from: 02/23/2011)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 02/23/2011)
správa registratúry
  (from: 02/23/2011)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2019)
Poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/21/2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/21/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/21/2019)
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 09/21/2019)
Inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe- obstarávateľská činnosť v stavebníctve a v energetike
  (from: 09/21/2019)
Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľská činnosť
  (from: 09/21/2019)
Poskytovanie elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 09/21/2019)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/23/2011 until: 09/20/2019)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom rádiových zariadení
  (from: 04/06/2006 until: 09/20/2019)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach - rekreačná chata
  (from: 04/06/2006 until: 09/20/2019)
overovanie určených meradiel: meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi
  (from: 04/06/2006 until: 02/22/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/23/2011 until: 09/20/2019)
prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary, uhlia, kyslíka, vodíka
  (from: 01/21/2002 until: 02/22/2011)
ubytovacie služby v ubytovacícj zariadeniach - rekreačná chata
  (from: 01/21/2002 until: 04/05/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/21/2002 until: 02/22/2011)
výkon činnosti licencie pre rozvod a tranzit elektrickej energie
  (from: 01/21/2002 until: 04/05/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete v zmysle ust. § 15 písm. a/ Zák.č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciach
  (from: 01/21/2002 until: 04/05/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - upratovacie, údržbárske práce
  (from: 01/21/2002 until: 09/20/2019)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/21/2002 until: 02/22/2011)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 09/20/2019)
revízie elektrických zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 02/22/2011)
inžiniersko - investorská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/21/2002 until: 09/20/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/27/2004)
Managing board
  (from: 01/21/2002 until: 02/26/2004)
Mgr. Igor Gallo - Member of the Board of Directors
Krásnohorská 2517/41
Košice - mestská časť Pereš 040 11
From: 12/01/2023
  (from: 12/13/2023)
Marián Širanec , MBA - Member of the Board of Directors
Tomášikova 15950/10A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Martin Magáth - Chairman of the Board of Directors
Jókaiho 11293/23
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Miloš Bikár , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Drieňová 16160/1F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Mgr. Vladimír Stúpala - Member of the Board of Directors
Pásová ulica 8256/9
Trnava 917 05
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Peter Adamec - predseda
Tupolevova 7
Bratislava 851 01
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
Ing. Peter Adamec , PhD. - predseda
Tupolevova 7
Bratislava 851 01
From: 10/26/2006
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
Ing. Peter Adamec , PhD. - predseda
Tupolevova 7
Bratislava 851 01
From: 10/26/2006 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Ivan Bajchy
Saratovská 31
Levice 934 01
From: 11/28/2003
  (from: 02/27/2004 until: 12/15/2005)
Ing. Ivan Bajchy
Saratovská 31
Levice 934 01
From: 11/28/2003 Until: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 12/15/2005)
Ing. Alojz Bernát - člen predstavenstva
Most pri Bratislave 585
Most pri Bratislave 900 46
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 08/08/2012)
Ing. Alojz Bernát - člen predstavenstva
Most pri Bratislave 585
Most pri Bratislave 900 46
From: 06/20/2012 Until: 07/31/2012
  (from: 08/09/2012 until: 08/08/2012)
Ing. Martin Bonko - člen predstavenstva
Roľnícka 235
Bratislava 831 07
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
Ing. Martin Bonko - člen predstavenstva
Roľnícka 235
Bratislava 831 07
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Štefan Bugár - predseda predstavenstva
ul. Mateja Bela 2462/28
Trenčín 911 01
From: 06/30/2003
  (from: 10/23/2003 until: 07/20/2004)
Ing. Štefan Bugár - predseda predstavenstva
ul. Mateja Bela 2462/28
Trenčín 911 01
From: 06/30/2003 Until: 06/21/2004
  (from: 07/21/2004 until: 07/20/2004)
Ing. Tibor Csernák
Hlavná ulica 34/83
Tomášov 900 44
From: 06/21/2004
  (from: 07/21/2004 until: 09/28/2004)
Ing. Tibor Csernák - predseda
Hlavná ulica 34/83
Tomášov 900 44
From: 06/21/2004
  (from: 09/29/2004 until: 11/24/2004)
Ing. Tibor Csernák - predseda
Hlavná ulica 34/83
Tomášov 900 44
From: 06/21/2004 Until: 11/12/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Ing. Karol Česnek
Čajkovského 21
Trnava 917 08
Until: 06/30/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/22/2003)
Ing. Peter Dovhun - Chairman of the Board of Directors
Stará cesta 432/29
Šamorín 931 01
From: 02/13/2021
  (from: 03/11/2021 until: 06/12/2023)
Ing. Peter Dovhun - Chairman of the Board of Directors
Stará cesta 432/29
Šamorín 931 01
From: 02/13/2021 Until: 05/15/2023
  (from: 06/13/2023 until: 06/12/2023)
Ing. Peter Gavula - člen
Hečkova 22
Bratislava 831 51
From: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 11/15/2006)
Ing. Peter Gavula - člen
Hečkova 22
Bratislava 831 51
From: 11/29/2005 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Martin Golis - člen predstavenstva
1667
Raková 023 51
From: 01/01/2017
  (from: 01/11/2017 until: 06/02/2020)
Ing. Martin Golis - člen predstavenstva
1667
Raková 023 51
From: 01/01/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Igor Grošaft - člen predstavenstva
Vysoká 16
Bratislava 811 06
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 05/17/2011)
Ing. Igor Grošaft - člen predstavenstva
Vysoká 16
Bratislava 811 06
From: 09/03/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Igor Grošaft - podpredseda predstavenstva
Vysoká 16
Bratislava 811 06
From: 05/04/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2012)
Ing. Igor Grošaft - podpredseda predstavenstva
Vysoká 16
Bratislava 811 06
From: 05/04/2011 Until: 04/26/2012
  (from: 05/18/2012 until: 05/17/2012)
Ing. Ján Horkovič - predseda predstavenstva
J. Jesenského 1
Levice 934 01
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
Ing. Ján Horkovič - predseda predstavenstva
J. Jesenského 1
Levice 934 01
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Stanislav Hudcovský
Plachého 11
Bratislava 841 02
From: 06/30/2003
  (from: 10/23/2003 until: 11/15/2006)
Ing. Stanislav Hudcovský
Plachého 11
Bratislava 841 02
From: 06/30/2003 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Miroslav Kolník - podpredseda predstavenstva
Športová 2792/42
Sereď 926 01
From: 12/09/2019
  (from: 02/25/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Miroslav Kolník - podpredseda predstavenstva
Športová 2792/42
Sereď 926 01
From: 12/09/2019 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Roman Krasňanský
Ursínyho 1
Bratislava 831 02
From: 06/30/2003 Until: 10/24/2003
  (from: 10/23/2003 until: 02/25/2004)
Ing. Svetozár Krnáč - člen predstavenstva
Ul. J. Jesenského 790/32
Levice 934 01
From: 04/17/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/03/2020)
Ing. Svetozár Krnáč - člen predstavenstva
Ul. J. Jesenského 790/32
Levice 934 01
From: 04/17/2020 Until: 05/15/2020
  (from: 06/04/2020 until: 06/03/2020)
Ing. Emil Krondiak - člen predstavenstva
Kútniky - Blažov 79
Dunajská Streda 929 01
From: 05/04/2011
  (from: 05/18/2011 until: 06/28/2012)
Ing. Emil Krondiak - člen predstavenstva
Kútniky - Blažov 79
Dunajská Streda 929 01
From: 05/04/2011 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Emil Krondiak - podpredseda predstavenstva
Kútniky - Blažov 79
Dunajská Streda 929 01
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 02/22/2011)
Ing. Emil Krondiak , PhD. - člen predstavenstva
Blažov 79
Kútniky 929 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/11/2017 until: 06/02/2020)
Ing. Emil Krondiak , PhD. - člen predstavenstva
Blažov 79
Kútniky 929 01
From: 01/01/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Emil Krondiak , PhD. - podpredseda predstavenstva
Kútniky - Blažov 79
Dunajská Streda 929 01
From: 09/03/2010
  (from: 02/23/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Emil Krondiak , PhD. - podpredseda predstavenstva
Kútniky - Blažov 79
Dunajská Streda 929 01
From: 09/03/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 23
Bratislava 851 06
Until: 06/30/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/22/2003)
Ing. Alexander Kšiňan - člen predstavenstva
Znievska 23
Bratislava 851 06
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Alexander Kšiňan - člen predstavenstva
Znievska 23
Bratislava 851 06
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Alexander Kšiňan - člen predstavenstva
Znievska 23
Bratislava 851 06
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 01/10/2017)
Ing. Alexander Kšiňan - člen predstavenstva
Znievska 23
Bratislava 851 06
From: 06/21/2016 Until: 12/31/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Rudolf Kvetán - člen
Hattalova 21
Bratislava 831 03
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 09/22/2010)
Ing. Rudolf Kvetán - člen
Hattalova 21
Bratislava 831 03
From: 10/26/2006 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Štefan Lovas - podpredseda
Hviezdoslavova 12
Bratislava 821 06
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
Ing. Štefan Lovas , PhD. - podpredseda
Hviezdoslavova 12
Bratislava 821 06
From: 10/26/2006
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
Ing. Štefan Lovas , PhD. - podpredseda
Hviezdoslavova 12
Bratislava 821 06
From: 10/26/2006 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Martin Malaník
Palisády 42
Bratislava 811 06
From: 09/06/2012
  (from: 09/15/2012 until: 11/15/2012)
Ing. Martin Malaník - člen predstavenstva
Palisády 42
Bratislava 811 06
From: 09/06/2012
  (from: 11/16/2012 until: 09/20/2016)
Ing. Martin Malaník - člen predstavenstva
Palisády 42
Bratislava 811 06
From: 09/06/2012 Until: 09/06/2016
  (from: 09/21/2016 until: 09/20/2016)
Ing. Martin Malaník - člen predstavenstva
Palisády 42
Bratislava 811 06
From: 09/07/2016
  (from: 09/21/2016 until: 01/10/2017)
Ing. Martin Malaník - člen predstavenstva
Palisády 42
Bratislava 811 06
From: 09/07/2016 Until: 12/31/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Martin Malaník - člen predstavenstva
Palisády 42
Bratislava 811 06
From: 01/01/2017
  (from: 01/11/2017 until: 06/02/2020)
Ing. Martin Malaník - člen predstavenstva
Palisády 42
Bratislava 811 06
From: 01/01/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Ivan Maník
Dadanova 17/1
Žilina 010 15
Until: 06/30/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/22/2003)
Ing. Bohumil Markech
Mlynská 35
Červeník 920 42
From: 06/30/2003 Until: 11/28/2003
  (from: 10/23/2003 until: 02/26/2004)
Ing. Miroslav Obert - predseda predstavenstva
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/11/2017 until: 06/02/2020)
Ing. Miroslav Obert - predseda predstavenstva
K Lodenici 7396/4
Piešťany 921 01
From: 01/01/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Vladimír Palko - člen predstavenstva
Šemša 164
Šemša 044 21
From: 01/01/2017
  (from: 01/11/2017 until: 06/02/2020)
Ing. Vladimír Palko - člen predstavenstva
Šemša 164
Šemša 044 21
From: 01/01/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. František Pecho
Pod záhradami 62
Bratislava 841 01
  (from: 01/21/2002 until: 11/15/2006)
Ing. František Pecho
Pod záhradami 62
Bratislava 841 01
Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Michal Pokorný - člen predstavenstva
Klinčeková 24
Nitra 949 11
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 05/17/2012)
Ing. Michal Pokorný - člen predstavenstva
Klinčeková 24
Nitra 949 11
From: 09/03/2010 Until: 04/26/2012
  (from: 05/18/2012 until: 05/17/2012)
Ing. Michal Pokorný - člen predstavenstva
Klinčeková 3062/24
Nitra 949 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/11/2017 until: 03/10/2021)
Ing. Michal Pokorný - člen predstavenstva
Klinčeková 3062/24
Nitra 949 01
From: 01/01/2017 Until: 02/12/2021
  (from: 03/11/2021 until: 03/10/2021)
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva
Klinčeková 24
Nitra 949 11
From: 04/26/2012
  (from: 05/18/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva
Klinčeková 24
Nitra 949 11
From: 04/26/2012 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva
Klinčeková 3062/24
Nitra 949 01
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva
Klinčeková 3062/24
Nitra 949 01
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva
Klinčeková 3062/24
Nitra 949 01
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 01/10/2017)
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva
Klinčeková 3062/24
Nitra 949 01
From: 06/21/2016 Until: 12/31/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - člen
Sládkovičova 4/1027
Sučany 038 52
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 09/22/2010)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - člen
Sládkovičova 4/1027
Sučany 038 52
From: 10/26/2006 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - člen predstavenstva
Sládkovičova 4/1072
Sučany 038 52
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - člen predstavenstva
Sládkovičova 4/1072
Sučany 038 52
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - člen predstavenstva
Sládkovičova 4/1072
Sučany 038 52
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 01/10/2017)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - člen predstavenstva
Sládkovičova 4/1072
Sučany 038 52
From: 06/21/2016 Until: 12/31/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Martin Riegel - podpredseda predstavenstva
Suchá 3005/9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/17/2020
  (from: 06/03/2020 until: 03/10/2021)
Martin Riegel - podpredseda predstavenstva
Suchá 3005/9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/17/2020 Until: 02/12/2021
  (from: 03/11/2021 until: 03/10/2021)
Ing. Vladimír Rigász
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
From: 10/24/2003
  (from: 02/26/2004 until: 02/26/2004)
Ing. Vladimír Rigász - podpredseda predstavenstva
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
From: 11/28/2003
  (from: 02/27/2004 until: 12/15/2005)
Ing. Vladimír Rigász - podpredseda predstavenstva
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
From: 11/28/2003 Until: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 12/15/2005)
Ing. Miroslav Stejskal - podpredseda predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/11/2017 until: 02/24/2020)
Ing. Miroslav Stejskal - podpredseda predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 01
From: 01/01/2017 Until: 12/06/2019
  (from: 02/25/2020 until: 02/24/2020)
Ing. Miroslav Stejskal - predseda predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 01
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Miroslav Stejskal - predseda predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 01
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Miroslav Stejskal - predseda predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 01
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 01/10/2017)
Ing. Miroslav Stejskal - predseda predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 01
From: 06/21/2016 Until: 12/31/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Ladislav Szemet - predseda
Gajová 5
Bratislava 811 09
From: 11/12/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/15/2006)
Ing. Ladislav Szemet - predseda
Gajová 5
Bratislava 811 09
From: 11/12/2004 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Alena Šalamonová
Estónska 12
Bratislava 821 06
Until: 06/30/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/22/2003)
Ing. Vladimír Ševčík - člen
Laziny 5
Ružomberok 034 01
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 09/22/2010)
Ing. Vladimír Ševčík - člen
Laziny 5
Ružomberok 034 01
From: 10/26/2006 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Pavel Šramko - podpredseda
Belanská 537/47
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 11/15/2006)
Ing. Pavel Šramko - podpredseda
Belanská 537/47
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/29/2005 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Jaroslav Vach , MBA - Member of the Board of Directors
Šumavská 530/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 02/13/2021
  (from: 03/11/2021 until: 07/26/2023)
Ing. Jaroslav Vach , MBA - Member of the Board of Directors
Šumavská 530/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 02/13/2021 Until: 05/15/2023
  (from: 07/27/2023 until: 07/26/2023)
Ing. Jaroslav Vach , MBA - predseda predstavenstva
Šumavská 530/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/17/2020
  (from: 06/03/2020 until: 03/10/2021)
Ing. Jaroslav Vach , MBA - predseda predstavenstva
Šumavská 530/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/17/2020 Until: 02/12/2021
  (from: 03/11/2021 until: 03/10/2021)
Marián Širanec , MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Tomášikova 15950/10A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/13/2021 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Mgr. Martin Riegel - Member of the Board of Directors
Suchá 3005/9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/13/2021 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Ing. Miroslav Janega - Member of the Board of Directors
150
Teriakovce 080 05
From: 02/13/2021 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Ing. Jaroslav Vach , MBA - Chairman of the Board of Directors
Šumavská 530/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 05/16/2023 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Marián Širanec , MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Tomášikova 15950/10A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/13/2021
  (from: 03/11/2021 until: 12/12/2023)
Ing. Jaroslav Vach , MBA - Chairman of the Board of Directors
Šumavská 530/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 05/16/2023
  (from: 06/13/2023 until: 12/12/2023)
Ing. Miroslav Janega - Member of the Board of Directors
150
Teriakovce 080 05
From: 02/13/2021
  (from: 03/11/2021 until: 12/12/2023)
Mgr. Martin Riegel - Member of the Board of Directors
Suchá 3005/9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/13/2021
  (from: 03/11/2021 until: 12/12/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/16/2021)
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 330 000 EUR a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/04/2020 until: 12/15/2021)
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 330 000 EUR a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/24/2009 until: 06/03/2020)
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 10.000.000,- Sk a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/19/2007 until: 02/23/2009)
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 1 000 000.- Sk a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/27/2004 until: 12/18/2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo člen predstavenstva s prokuristom, pokial právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/21/2002 until: 02/26/2004)
Capital: 
235 000 000 EUR Paid up: 235 000 000 EUR
  (from: 07/10/2021)
105 000 000 EUR Paid up: 105 000 000 EUR
  (from: 08/26/2015 until: 07/09/2021)
81 832 584 EUR Paid up: 81 832 584 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 08/25/2015)
2 465 252 000 Sk Paid up: 2 465 252 000 Sk
  (from: 11/16/2006 until: 02/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 235
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 07/10/2021)
Number of shares: 105
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 08/26/2015 until: 07/09/2021)
Number of shares: 2382
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 08/25/2015)
Number of shares: 793
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 08/25/2015)
Number of shares: 82
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 08/25/2015)
Number of shares: 459
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 08/25/2015)
Number of shares: 2382
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/16/2006 until: 02/23/2009)
Number of shares: 793
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/16/2006 until: 02/23/2009)
Number of shares: 82
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/16/2006 until: 02/23/2009)
Number of shares: 459
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/16/2006 until: 02/23/2009)
Number of shares: 2382
Druh: kmeňové na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 11/15/2006)
Number of shares: 793
Druh: kmeňové na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 11/15/2006)
Number of shares: 82
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 11/15/2006)
Number of shares: 459
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 11/15/2006)
Stockholder: 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
  (from: 12/16/2021)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (from: 10/23/2003 until: 10/18/2012)
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
  (from: 10/19/2012 until: 12/15/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Eva Murínová - člen dozornej rady
Hurbanova 138/1
Leopoldov 920 41
From: 02/20/2020
  (from: 04/28/2020)
Ing. Vladimír Beňo
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
From: 05/01/2021
  (from: 12/16/2021)
Ing. Michal Janíček
Ferka Urbánka 3860/8
Trnava 917 01
From: 04/21/2021
  (from: 12/16/2021)
Ing. Marek Šimlaštík - podpredseda dozornej rady
Kataríny Franklovej 5413/3
Pezinok 902 01
From: 09/08/2022
  (from: 10/27/2022)
Ľuboš Obžut - člen dozornej rady
Hubová 2151/23
Sučany 038 52
From: 08/21/2022
  (from: 10/27/2022)
Ing. Ľuboš Hučko
Tomášikova 177/29
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Ivan Kubaš
Magurská 2767/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Ondrej Zaťko
Bellova 2051/88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
JUDr. Pavol Kollár - podpredseda dozornej rady
Lehockého 3038/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Radovan Majerský , PhD. - predseda dozornej rady
Hriňovská 7542/9
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 11/23/2023
  (from: 12/13/2023)
Ing. Jozef Adamko
Blahova 35
Žilina - Bánová 010 04
  (from: 01/21/2002 until: 01/27/2005)
Ing. Jozef Adamko
Blahova 35
Žilina - Bánová 010 04
Until: 01/21/2005
  (from: 01/28/2005 until: 01/27/2005)
Ing. Gabriel Agárdy
Hollého 10
Senec 903 01
  (from: 01/21/2002 until: 11/15/2006)
Ing. Gabriel Agárdy
Hollého 10
Senec 903 01
Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Miroslav Bartoš - predseda dozornej rady
F. Kostku 3291/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/17/2020
  (from: 06/03/2020 until: 03/10/2021)
Ing. Miroslav Bartoš - predseda dozornej rady
F. Kostku 3291/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/17/2020 Until: 02/15/2021
  (from: 03/11/2021 until: 03/10/2021)
Ľubor Benkovič
Kruhová 9
Hlohovec 920 01
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
Ľubor Benkovič
Kruhová 9
Hlohovec 920 01
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Vladimír Beňo
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
From: 02/20/2016
  (from: 03/01/2016 until: 03/17/2016)
Ing. Vladimír Beňo - člen dozornej rady
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
From: 02/20/2016
  (from: 03/18/2016 until: 04/27/2020)
Ing. Vladimír Beňo - člen dozornej rady
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
From: 02/20/2016 Until: 02/19/2020
  (from: 04/28/2020 until: 04/27/2020)
Ing., člen dozornej rady Vladimír Beňo
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
From: 05/01/2021
  (from: 07/28/2021 until: 12/15/2021)
Ing. Katarína Blašková
Wolkrova 7
Bratislava 851 01
From: 06/30/2003 Until: 10/24/2003
  (from: 10/23/2003 until: 02/25/2004)
Ing. Anna Bubeníková
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 05/17/2012)
Ing. Anna Bubeníková
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/03/2010 Until: 04/17/2012
  (from: 05/18/2012 until: 05/17/2012)
Mgr. Ján Buocik - člen dozornej rady
Nevädzová 6E
Bratislava 821 01
From: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/16/2019)
Mgr. Ján Buocik - člen dozornej rady
Nevädzová 6E
Bratislava 821 01
From: 04/03/2017 Until: 03/21/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Ing. Vladimír Burdan - predseda dozornej rady
Jiráskova 8
Bratislava 851 01
From: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 06/02/2020)
Ing. Vladimír Burdan - predseda dozornej rady
Jiráskova 8
Bratislava 851 01
From: 04/03/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Lajos Csóka
Ul. Konopná 47
Veľké Kosihy 946 21
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
Ing. Lajos Csóka
Ul. Konopná 47
Veľké Kosihy 946 21
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Vladimír Černák
ČSA 565/8
Myjava 907 01
From: 10/24/2003
  (from: 02/26/2004 until: 07/20/2004)
Ing. Vladimír Černák
ČSA 565/8
Myjava 907 01
From: 10/24/2003 Until: 06/21/2004
  (from: 07/21/2004 until: 07/20/2004)
Ing. Ivan Črep
Stará baštová 2
Košice 040 01
From: 03/28/2003 Until: 10/24/2003
  (from: 10/22/2003 until: 02/25/2004)
Ing. Ivan Demovič
A. Hlinku 18/38
Piešťany 921 01
Until: 03/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/21/2003)
Ivan Dubeň
Okružná 11/79
Čadca 022 01
From: 01/21/2005
  (from: 01/28/2005 until: 03/14/2008)
Ivan Dubeň
Okružná 11/79
Čadca 022 01
From: 01/21/2005 Until: 01/20/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/14/2008)
Milan Duchoň
Bradáčova 6
Bratislava 851 02
From: 02/20/2012
  (from: 02/20/2012 until: 11/15/2012)
Milan Duchoň - člen dozornej rady
Bradáčova 6
Bratislava 851 02
From: 02/20/2012
  (from: 11/16/2012 until: 02/29/2016)
Milan Duchoň - člen dozornej rady
Bradáčova 6
Bratislava 851 02
From: 02/20/2012 Until: 02/19/2016
  (from: 03/01/2016 until: 02/29/2016)
Branislav Ďurajka
Andrusova 3
Bratislava 851 01
Until: 03/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/21/2003)
Ing. Juraj Elenič
Družicová 1
Bratislava 821 02
  (from: 01/21/2002 until: 01/27/2005)
Ing. Juraj Elenič
Družicová 1
Bratislava 821 02
Until: 01/21/2005
  (from: 01/28/2005 until: 01/27/2005)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica 023 04
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica 023 04
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Pavol Fandl - podpredseda dozornej rady
Hlavná 59
Slovenský Grob 900 26
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Pavol Fandl - podpredseda dozornej rady
Hlavná 59
Slovenský Grob 900 26
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Pavol Fandl - podpredseda dozornej rady
Hlavná 59
Slovenský Grob 900 26
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 04/18/2017)
Ing. Pavol Fandl - podpredseda dozornej rady
Hlavná 59
Slovenský Grob 900 26
From: 06/21/2016 Until: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Ing. Roman Guderna
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
From: 01/17/2006
  (from: 03/14/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Roman Guderna
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
From: 01/17/2006 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing Peter Habšuda - člen dozornej rady
Hurbanova 3470/19
Pezinok 902 03
From: 02/01/2021
  (from: 03/11/2021 until: 04/26/2021)
Ing Peter Habšuda - člen dozornej rady
Hurbanova 3470/19
Pezinok 902 03
From: 02/01/2021 Until: 03/31/2021
  (from: 04/27/2021 until: 04/26/2021)
Mgr. Katarína Haľková - člen dozornej rady
Žalobín 129
Vranov nad Topľou 094 03
From: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 06/21/2017)
Mgr. Katarína Haľková - člen dozornej rady
Žalobín 129
Vranov nad Topľou 094 03
From: 04/03/2017 Until: 05/17/2017
  (from: 06/22/2017 until: 06/21/2017)
Ľubomír Haško
Družobná 18
Veľký Krtíš 990 01
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
Ľubomír Haško
Družobná 18
Veľký Krtíš 990 01
From: 10/26/2006 Until: 10/25/2009
  (from: 11/07/2009 until: 11/06/2009)
Ľubomír Haško
Družobná 18
Veľký Krtíš 990 01
From: 10/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
Ľubomír Haško
Družobná 18
Veľký Krtíš 990 01
From: 10/26/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Ján Horváth - člen dozornej rady
Dolná 41/29
Chtelnica 922 05
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Ján Horváth - člen dozornej rady
Dolná 41/29
Chtelnica 922 05
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Ján Horváth - člen dozornej rady
Dolná 41/29
Chtelnica 922 05
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 04/18/2017)
Ing. Ján Horváth - člen dozornej rady
Dolná 41/29
Chtelnica 922 05
From: 06/21/2016 Until: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Ing. Ján Hrušík
Čordákova 20
Košice 040 11
From: 03/28/2003 Until: 10/24/2003
  (from: 10/22/2003 until: 02/25/2004)
Ing. Dušan Chvíľa
Hôrky 257
Žilina 010 04
From: 02/20/2016
  (from: 03/01/2016 until: 03/17/2016)
Ing. Dušan Chvíľa - člen dozornej rady
Hôrky 257
Žilina 010 04
From: 02/20/2016
  (from: 03/18/2016 until: 04/27/2020)
Ing. Dušan Chvíľa - člen dozornej rady
Hôrky 257
Žilina 010 04
From: 02/20/2016 Until: 02/19/2020
  (from: 04/28/2020 until: 04/27/2020)
Ing. Dušan Chvíľa - člen dozornej rady
Hôrky 257
Žilina 010 04
From: 02/20/2020
  (from: 04/28/2020 until: 04/26/2021)
Ing. Dušan Chvíľa - člen dozornej rady
Hôrky 257
Žilina 010 04
From: 02/20/2020 Until: 03/31/2021
  (from: 04/27/2021 until: 04/26/2021)
Ing. Ľuboš Jančík , PhD. - člen dozornej rady
Studenohorská 2065/33
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 04/17/2020
  (from: 06/03/2020 until: 03/10/2021)
Ing. Ľuboš Jančík , PhD. - člen dozornej rady
Studenohorská 2065/33
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 04/17/2020 Until: 02/15/2021
  (from: 03/11/2021 until: 03/10/2021)
Ing. Ľuboš Jančík , PhD. - člen dozornej rady
Studenohorská 2065/33
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 04/01/2021
  (from: 04/27/2021 until: 07/27/2021)
Ing. Ľuboš Jančík , PhD. - člen dozornej rady
Studenohorská 2065/33
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 04/01/2021 Until: 04/20/2021
  (from: 07/28/2021 until: 07/27/2021)
Ing. Ľuboš Jančík , PhD. - predseda dozornej rady
Studenohorská 2065/33
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 02/16/2021
  (from: 03/11/2021 until: 04/26/2021)
Ing. Ľuboš Jančík , PhD. - predseda dozornej rady
Studenohorská 2065/33
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 02/16/2021 Until: 03/31/2021
  (from: 04/27/2021 until: 04/26/2021)
Ing. Miroslav Janega
Sibírska 3
Prešov 080 01
  (from: 01/21/2002 until: 01/27/2005)
Ing. Miroslav Janega
Sibírska 3
Prešov 080 01
Until: 01/21/2005
  (from: 01/28/2005 until: 01/27/2005)
Ing., člen dozornej rady Michal Janíček
Ferka Urbánka 3860/8
Trnava 917 01
From: 04/21/2021
  (from: 07/28/2021 until: 12/15/2021)
Prof. Ing. František Janíček , PhD. - člen dozornej rady
Novomestská 43/41
Sereď 926 01
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Prof. Ing. František Janíček , PhD. - člen dozornej rady
Novomestská 43/41
Sereď 926 01
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Prof. Ing. František Janíček , PhD. - člen dozornej rady
Novomestská 43/41
Sereď 926 01
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 04/18/2017)
Prof. Ing. František Janíček , PhD. - člen dozornej rady
Novomestská 43/41
Sereď 926 01
From: 06/21/2016 Until: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
prof.Ing. František Janíček , PhDr.
Novomestská 43/41
Sereď 926 01
Until: 03/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/21/2003)
Mgr. Mária Janíková
Horská 1308/51
Partizánske 958 06
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/23/2009)
Mgr. Mária Janíková
Horská 1308/51
Partizánske 958 06
From: 10/26/2006
  (from: 11/24/2009 until: 11/23/2009)
Mgr. Mária Janíková
Horská 1308/513
Partizánske 958 06
From: 10/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
Mgr. Mária Janíková
Horská 1308/513
Partizánske 958 06
From: 10/26/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Rastislav Januščák - člen dozornej rady
Velvarská 31
Bojnice 972 01
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Rastislav Januščák - člen dozornej rady
Velvarská 31
Bojnice 972 01
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Rastislav Januščák - člen dozornej rady
Velvarská 31
Bojnice 972 01
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 04/18/2017)
Ing. Rastislav Januščák - člen dozornej rady
Velvarská 31
Bojnice 972 01
From: 06/21/2016 Until: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Ing. Rastislav Januščák - člen dozornej rady
Velvarská 31
Bojnice 972 01
From: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 06/02/2020)
Ing. Rastislav Januščák - člen dozornej rady
Velvarská 31
Bojnice 972 01
From: 04/03/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Kristián Jecko
Hlavná 6/12
Zatín 076 53
From: 12/09/2019
  (from: 02/25/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Kristián Jecko
Hlavná 6/12
Zatín 076 53
From: 12/09/2019 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
RNDr. Dušan Jurčák
Kúty 16
Trenčín 911 01
Until: 03/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/21/2003)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 03/28/2003
  (from: 10/22/2003 until: 03/13/2006)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 03/28/2003 Until: 12/31/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Marek Kaľavský - člen dozornej rady
Mateja Bela 845/6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 04/17/2020
  (from: 06/03/2020 until: 07/27/2021)
Marek Kaľavský - člen dozornej rady
Mateja Bela 845/6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 04/17/2020 Until: 04/07/2021
  (from: 07/28/2021 until: 07/27/2021)
Ing. Peter Kišša
Kukučínova 993/3
Žilina 010 01
From: 01/21/2005
  (from: 01/28/2005 until: 03/14/2008)
Ing. Peter Kišša
Kukučínova 993/3
Žilina 010 01
From: 01/21/2005 Until: 01/20/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/14/2008)
Ing. Marcel Klimek - člen dozornej rady
Magurská 3488/5A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/17/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/03/2020)
Ing. Marcel Klimek - člen dozornej rady
Magurská 3488/5A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/17/2020 Until: 05/15/2020
  (from: 06/04/2020 until: 06/03/2020)
Ing. Stanislav Kobela
Mojmírova 4/7
Prievidza 971 01
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
Ing. Stanislav Kobela
Mojmírova 4/7
Prievidza 971 01
From: 10/26/2006 Until: 10/25/2009
  (from: 11/07/2009 until: 11/06/2009)
Ing. Stanislav Kobela
Mojmírova 4/7
Prievidza 971 01
From: 10/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
Ing. Stanislav Kobela
Mojmírova 4/7
Prievidza 971 01
From: 10/26/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
JUDr. Pavol Kollár
Lehotského 3038/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 07/01/2019
  (from: 07/16/2019 until: 10/02/2019)
JUDr. Pavol Kollár - člen dozornej rady
Lehotského 3038/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 07/01/2019
  (from: 10/03/2019 until: 06/02/2020)
JUDr. Pavol Kollár - člen dozornej rady
Lehotského 3038/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 07/01/2019 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Peter Kollárik
Kováčska 1
Bratislava 831 04
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
Ing. Peter Kollárik
Kováčska 1
Bratislava 831 04
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Miroslav Kolník
D. Štúra 760/9
Sereď 926 00
From: 02/20/2008
  (from: 03/15/2008 until: 12/13/2010)
Ing. Miroslav Kolník
D. Štúra 760/9
Sereď 926 00
From: 02/20/2008 Until: 11/01/2010
  (from: 12/14/2010 until: 12/13/2010)
Ing. Mikuláš Koščo
Ipeľská 28
Žilina 010 01
From: 08/14/2017
  (from: 08/26/2017 until: 01/31/2019)
Ing. Mikuláš Koščo - člen dozornej rady
Ipeľská 28
Žilina 010 01
From: 08/14/2017
  (from: 02/01/2019 until: 06/02/2020)
Ing. Mikuláš Koščo - člen dozornej rady
Ipeľská 28
Žilina 010 01
From: 08/14/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Juraj Kovács , MBA
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 03/22/2019
  (from: 04/17/2019 until: 10/02/2019)
Ing. Juraj Kovács , MBA - člen dozornej rady
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 03/22/2019
  (from: 10/03/2019 until: 02/24/2020)
Ing. Juraj Kovács , MBA - člen dozornej rady
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 03/22/2019 Until: 12/06/2019
  (from: 02/25/2020 until: 02/24/2020)
Ing. Roman Krasňanský
Ursínyho 1
Bratislava 831 02
From: 03/28/2003 Until: 06/30/2003
  (from: 10/22/2003 until: 10/22/2003)
RNDr. Pavol Kvačkay
Murgašova 17
Šaľa 927 01
From: 03/28/2003
  (from: 10/22/2003 until: 11/15/2006)
RNDr. Pavol Kvačkay
Murgašova 17
Šaľa 927 01
From: 03/28/2003 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Július Laššan - člen dozornej rady
Mokrá Lúka 220
Revúca 050 01
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Július Laššan - člen dozornej rady
Mokrá Lúka 220
Revúca 050 01
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Július Laššan - člen dozornej rady
Mokrá Lúka 220
Revúca 050 01
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 04/18/2017)
Ing. Július Laššan - člen dozornej rady
Mokrá Lúka 220
Revúca 050 01
From: 06/21/2016 Until: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Ing. Anton Letko
Hanulova 34
Nitra 949 01
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
Ing. Anton Letko
Hanulova 34
Nitra 949 01
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Štefan Lovas
Hviezdoslavova 9479/12
Bratislava 821 06
From: 10/24/2003
  (from: 01/28/2005 until: 12/15/2005)
Ing. Štefan Lovas
Hviezdoslavova 9479/12
Bratislava 821 06
From: 10/24/2003 Until: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 12/15/2005)
Ing. Štefan Lovas
Kamenný obrázok 5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/24/2003
  (from: 02/26/2004 until: 01/27/2005)
Juraj Mach - člen dozornej rady
Ľudovíta Vaníčka 2739/16
Senica 905 01
From: 02/16/2021
  (from: 03/11/2021 until: 12/15/2021)
Ing. Robert Machovič
Golianova 36
Trnava 917 02
From: 10/24/2003
  (from: 02/26/2004 until: 11/15/2006)
Ing. Robert Machovič
Golianova 36
Trnava 917 02
From: 10/24/2003 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Ján Marinič
Dukelských hrdinov 206
Snina 069 01
From: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 11/15/2006)
Ing. Ján Marinič
Dukelských hrdinov 206
Snina 069 01
From: 11/29/2005 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Roman Masár - člen dozornej rady
Fándlyho 12
Pezinok 902 01
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Roman Masár - člen dozornej rady
Fándlyho 12
Pezinok 902 01
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Roman Masár - člen dozornej rady
Fándlyho 12
Pezinok 902 01
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 04/18/2017)
Ing. Roman Masár - člen dozornej rady
Fándlyho 12
Pezinok 902 01
From: 06/21/2016 Until: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Ing. Peter Matejíček
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 10/26/2006
  (from: 11/07/2009 until: 11/23/2009)
Ing. Peter Matejíček
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 10/26/2009
  (from: 11/24/2009 until: 09/22/2010)
Ing. Peter Matejíček
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 10/26/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Peter Matejíček
Sabinovská 5
Bratislava 821 02
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
Ing. Peter Matejíček - člen dozornej rady
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 06/02/2020)
Ing. Peter Matejíček - člen dozornej rady
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 04/03/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Peter Matejíček - predseda dozornej rady
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Peter Matejíček - predseda dozornej rady
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Peter Matejíček - predseda dozornej rady
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 06/21/2016
  (from: 06/24/2016 until: 04/18/2017)
Ing. Peter Matejíček - predseda dozornej rady
Komárnická 14
Bratislava 821 03
From: 06/21/2016 Until: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Ing. Michal Merga
Dukelských hrdinov 2581
Snina 069 01
Until: 03/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/21/2003)
RNDr. Jozef Mertan
Potočná 135
Trenčín 911 01
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
RNDr. Jozef Mertan
Potočná 135
Trenčín 911 01
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Marián Mihalda
Nešporova 1186/7A
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/20/2012
  (from: 02/20/2012 until: 11/15/2012)
Ing. Marián Mihalda - člen dozornej rady
Nešporova 1186/7A
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/20/2012
  (from: 11/16/2012 until: 02/29/2016)
Ing. Marián Mihalda - člen dozornej rady
Nešporova 1186/7A
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/20/2012 Until: 02/19/2016
  (from: 03/01/2016 until: 02/29/2016)
Ing. Marián Mihalda - člen dozornej rady
Nešporova 1186/7A
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/20/2016
  (from: 03/18/2016 until: 12/28/2018)
Ing. Marián Mihalda - člen dozornej rady
Nešporova 1186/7A
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/20/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 12/29/2018 until: 01/31/2019)
Ing. Marián Michalda
Nešporova 1186/7A
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/20/2016
  (from: 03/01/2016 until: 03/17/2016)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 05/02/2013
  (from: 05/18/2013 until: 03/17/2016)
Ing. Jaroslav Mikla - člen dozornej rady
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 05/02/2013
  (from: 03/18/2016 until: 04/18/2017)
Ing. Jaroslav Mikla - člen dozornej rady
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 05/02/2013 Until: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Ing. Jaroslav Mikla - podpredseda dozornej rady
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 07/15/2019)
Ing. Jaroslav Mikla - podpredseda dozornej rady
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 04/03/2017 Until: 06/30/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Dr.h.c. h. doc. Ing. Vladimír Mošat , CSc.
Nám. M.R.Štefánika 897/2
Žilina 010 01
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
Dr.h.c. h. doc. Ing. Vladimír Mošat , CSc.
Nám. M.R.Štefánika 897/2
Žilina 010 01
From: 10/26/2006 Until: 10/25/2009
  (from: 11/07/2009 until: 11/06/2009)
Dr.h.c. h. doc. Ing. Vladimír Mošat , CSc.
Nám. M.R.Štefánika 897/2
Žilina 010 01
From: 10/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
Dr.h.c. h. doc. Ing. Vladimír Mošat , CSc.
Nám. M.R.Štefánika 897/2
Žilina 010 01
From: 10/26/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Juraj Obložinský
Júnova 3
Bratislava 831 01
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
Ing. Juraj Obložinský
Júnova 3
Bratislava 831 01
From: 10/26/2006 Until: 10/25/2009
  (from: 11/07/2009 until: 11/06/2009)
Ing. Juraj Obložinský
Júnova 3
Bratislava 831 01
From: 10/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
Ing. Juraj Obložinský
Júnova 3
Bratislava 831 01
From: 10/26/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Alojz Oparty
M. Gaceka 11
Dolný Kubín 026 01
From: 03/28/2003
  (from: 10/22/2003 until: 11/15/2006)
Ing. Alojz Oparty
M. Gaceka 11
Dolný Kubín 026 01
From: 03/28/2003 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Ing. Ján Oráč
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 01/21/2005
  (from: 01/28/2005 until: 03/14/2008)
Ing. Ján Oráč
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 01/21/2005 Until: 01/20/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/14/2008)
Ing. Ján Oráč
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 02/20/2008
  (from: 03/15/2008 until: 02/19/2012)
Ing. Ján Oráč
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 02/20/2008 Until: 02/19/2012
  (from: 02/20/2012 until: 02/19/2012)
Ing. Ján Oráč
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 02/20/2012
  (from: 02/20/2012 until: 11/15/2012)
Ing. Ján Oráč
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 01/01/2019
  (from: 12/29/2018 until: 01/31/2019)
Ing. Ján Oráč - člen dozornej rady
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 01/01/2019
  (from: 02/01/2019 until: 04/27/2020)
Ing. Ján Oráč - člen dozornej rady
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 01/01/2019 Until: 02/19/2020
  (from: 04/28/2020 until: 04/27/2020)
Ing. Ján Oráč - podpredseda dozornej rady
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 02/20/2012
  (from: 11/16/2012 until: 02/29/2016)
Ing. Ján Oráč - podpredseda dozornej rady
168
Vyšný Žipov 094 33
From: 02/20/2012 Until: 02/19/2016
  (from: 03/01/2016 until: 02/29/2016)
JUDr. Peter Pandy - podpredseda dozornej rady
Ibrányiho 1253/55
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 06/02/2020)
JUDr. Peter Pandy - podpredseda dozornej rady
Ibrányiho 1253/55
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 04/03/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
PhDr., člen dozornej rady Ivan Pešout , PhD.
Nám Sv. Františka 3406/14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 04/21/2021
  (from: 07/28/2021 until: 12/15/2021)
Mgr. Peter Popelka
Jedľová 13
Vrútky 038 61
From: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 11/15/2006)
Mgr. Peter Popelka
Jedľová 13
Vrútky 038 61
From: 11/29/2005 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Vojtech Ravasz
Stará Gala 7
Holice 930 34
From: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 06/28/2012)
Vojtech Ravasz
Stará Gala 7
Holice 930 34
From: 09/03/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Dagmar Repčeková
Bučinova 16
Bratislava 821 07
Until: 03/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/21/2003)
Ing. Milan Roháčik
Medveďovej 22
Bratislava 851 05
  (from: 01/21/2002 until: 01/27/2005)
Ing. Milan Roháčik
Medveďovej 22
Bratislava 851 05
Until: 01/21/2005
  (from: 01/28/2005 until: 01/27/2005)
JUDr. Ľubomír Řehák
Petzvalova 19
Žilina 010 15
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
JUDr. Ľubomír Řehák
Petzvalova 19
Žilina 010 15
From: 10/26/2006 Until: 10/25/2009
  (from: 11/07/2009 until: 11/06/2009)
JUDr. Ľubomír Řehák
Petzvalova 19
Žilina 010 15
From: 10/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
JUDr. Ľubomír Řehák
Petzvalova 19
Žilina 010 15
From: 10/26/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Vladimír Sečka
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
From: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/06/2009)
Ing. Vladimír Sečka
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
From: 10/26/2006 Until: 10/25/2009
  (from: 11/07/2009 until: 11/06/2009)
Ing. Roman Schlosser
Strojnícka 2675/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 09/22/2010)
Ing. Roman Schlosser
Strojnícka 2675/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/26/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Michal Sikoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 01/21/2005
  (from: 01/28/2005 until: 12/15/2005)
Ing. Alexander Skysľak
Gorkého 4
Humenné 066 01
From: 03/28/2003
  (from: 10/22/2003 until: 12/15/2005)
Ing. Alexander Skysľak
Gorkého 4
Humenné 066 01
From: 03/28/2003 Until: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 12/15/2005)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 01/21/2005
  (from: 12/16/2005 until: 03/14/2008)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 01/21/2005 Until: 01/20/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/14/2008)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2008
  (from: 03/15/2008 until: 02/19/2012)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2008 Until: 02/19/2012
  (from: 02/20/2012 until: 02/19/2012)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2012
  (from: 02/20/2012 until: 11/15/2012)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2016
  (from: 03/01/2016 until: 03/17/2016)
Michal Sokoli - člen dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2012
  (from: 11/16/2012 until: 02/29/2016)
Michal Sokoli - člen dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2012 Until: 02/19/2016
  (from: 03/01/2016 until: 02/29/2016)
Michal Sokoli - člen dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2016
  (from: 03/18/2016 until: 09/20/2016)
Michal Sokoli - člen dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2016 Until: 03/02/2016
  (from: 09/21/2016 until: 09/20/2016)
Michal Sokoli - člen dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 03/31/2017
  (from: 04/19/2017 until: 10/02/2019)
Michal Sokoli - člen dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 03/31/2017 Until: 03/31/2017
  (from: 10/03/2019 until: 10/02/2019)
Michal Sokoli - člen dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2020
  (from: 04/28/2020 until: 08/05/2020)
Michal Sokoli - člen dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 02/20/2020 Until: 02/26/2020
  (from: 08/06/2020 until: 08/05/2020)
Michal Sokoli - podpredseda dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 03/03/2016
  (from: 09/21/2016 until: 04/18/2017)
Michal Sokoli - podpredseda dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 03/03/2016 Until: 03/31/2017
  (from: 04/19/2017 until: 04/18/2017)
Michal Sokoli - podpredseda dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 08/22/2019
  (from: 10/03/2019 until: 04/27/2020)
Michal Sokoli - podpredseda dozornej rady
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 08/22/2019 Until: 02/19/2020
  (from: 04/28/2020 until: 04/27/2020)
Michal Sokoli - podpredseda dozornej rady
SNP 820/31
Sečovce 078 01
From: 02/27/2020
  (from: 08/06/2020 until: 10/26/2022)
Michal Sokoli - podpredseda dozornej rady
SNP 820/31
Sečovce 078 01
From: 02/27/2020 Until: 08/20/2022
  (from: 10/27/2022 until: 10/26/2022)
Jaroslav Stratený
Šustekova 2690/29
Bratislava 851 04
From: 02/20/2008
  (from: 03/15/2008 until: 02/19/2012)
Jaroslav Stratený
Šustekova 2690/29
Bratislava 851 04
From: 02/20/2008 Until: 02/19/2012
  (from: 02/20/2012 until: 02/19/2012)
Ing. Dušan Ševčík - člen dozornej rady
Istebné 158
Istebné 027 53
From: 06/20/2012
  (from: 06/29/2012 until: 01/14/2013)
Ing. Dušan Ševčík - člen dozornej rady
Istebné 158
Istebné 027 53
From: 06/20/2012 Until: 12/20/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Ing. Marek Šimlaštík - člen dozornej rady
Kataríny Franklovej 5413/3
Pezinok 902 01
From: 02/20/2020
  (from: 04/28/2020 until: 10/26/2022)
Ing. Marek Šimlaštík - člen dozornej rady
Kataríny Franklovej 5413/3
Pezinok 902 01
From: 02/20/2020 Until: 09/07/2022
  (from: 10/27/2022 until: 10/26/2022)
Ing. Ivan Šramko - člen dozornej rady
Jeséniova 3462/4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/08/2021
  (from: 07/28/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Ivan Šramko - člen dozornej rady
Jeséniova 3462/4A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/08/2021 Until: 04/20/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Ľubomír Štefánik
903
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 06/21/2004
  (from: 07/21/2004 until: 12/15/2005)
Ing. Ľubomír Štefánik
903
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 06/21/2004 Until: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 12/15/2005)
JUDr. Ondrej Urban , MBA - člen dozornej rady
Slanská Huta 77
Košice okolie 044 17
From: 04/03/2017
  (from: 04/19/2017 until: 06/02/2020)
JUDr. Ondrej Urban , MBA - člen dozornej rady
Slanská Huta 77
Košice okolie 044 17
From: 04/03/2017 Until: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Jozef Urmín
Kmeťovo nám. 1
Bratislava 811 07
Until: 03/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 10/21/2003)
Ing. Jakub Wiedermann
Pod Marjánkou 6
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 11/29/2005
  (from: 12/16/2005 until: 11/15/2006)
Ing. Jakub Wiedermann
Pod Marjánkou 6
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 11/29/2005 Until: 10/26/2006
  (from: 11/16/2006 until: 11/15/2006)
Róbert Király - člen dozornej rady
Jilemnického 643/12
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/17/2020 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Ing. Marcel Klimek - podpredseda dozornej rady
Magurská 3488/5A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/15/2020 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Ing. Milan Jarás , PhD. - člen dozornej rady
Andreja Mráza 3160/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 11/27/2020 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Juraj Mach
Súťažná 1122/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 02/16/2021 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Ing. Peter Habšuda - predseda dozornej rady
Hurbanova 3470/19
Pezinok 902 03
From: 04/01/2021 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Ing. Peter Dragúň - člen dozornej rady
Homolova 2166/19
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/01/2021 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
PhDr. Ivan Pešout , PhD.
Nám Sv. Františka 3406/14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 04/21/2021 Until: 11/22/2023
  (from: 12/13/2023 until: 12/12/2023)
Ing. Peter Habšuda - predseda dozornej rady
Hurbanova 3470/19
Pezinok 902 03
From: 04/01/2021
  (from: 04/27/2021 until: 12/12/2023)
Ing. Marcel Klimek - podpredseda dozornej rady
Magurská 3488/5A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/15/2020
  (from: 06/04/2020 until: 12/12/2023)
Róbert Király - člen dozornej rady
Jilemnického 643/12
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/17/2020
  (from: 06/03/2020 until: 12/12/2023)
PhDr. Ivan Pešout , PhD.
Nám Sv. Františka 3406/14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 04/21/2021
  (from: 12/16/2021 until: 12/12/2023)
Ing. Peter Dragúň - člen dozornej rady
Homolova 2166/19
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/01/2021
  (from: 04/27/2021 until: 12/12/2023)
Juraj Mach
Súťažná 1122/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 02/16/2021
  (from: 12/16/2021 until: 12/12/2023)
Ing. Milan Jarás , PhD. - člen dozornej rady
Andreja Mráza 3160/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 11/27/2020
  (from: 01/13/2021 until: 12/12/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia Slovenské elektrárne, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. č. 758 z 27.9.2000, v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/21/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Branislav Ďurajka: 28.03.2003 Ing. Ivan Demovič: 28.03.2003 prof. Ing. František Janíček, PhDr.: 28.03.2003 Ing. Michal Merga: 28.03.2003 Ing. Dagmar Repčeková: 28.03.2003 Ing. Jozef Urmín: 28.03.2003 RNDr. Dušan Jurčák: 28.03.2003
  (from: 10/22/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Karol Česnek: 30.06.2003 Ing. Alexander Kšiňan: 30.06.2003 Ing. Ivan Maník: 30.06.2003 Ing. Alena Šalamonová: 30.06.2003 Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Ing. Roman Krasňanský : 30.06.2003.
  (from: 10/23/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.10.2003.
  (from: 02/26/2004)
Zmeny stanov vykonané rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.11.2003 osvedčené notárskou zápisnicou N 2720/2003, Nz 111682/2003 spísanou Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 02/27/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. Š. Bugára sa končí dňom 21.6.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Černáka sa končí dňom 21.6.2004.
  (from: 07/21/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 865/2004, Nz 81890/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom.
  (from: 11/25/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2006.
  (from: 11/16/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 326/2007, Nz 50585/2007
  (from: 12/19/2007)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.2.2008.
  (from: 03/15/2008)
Notárska zápisnica č. N 14/2009, Nz 3848/2009, NCRls 3879/2009 zo dňa 10.02.2009.
  (from: 02/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2009.
  (from: 11/07/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2010.
  (from: 09/23/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 19/2011, Nz 3941/2011 zo dňa 04.02.2011
  (from: 02/23/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2011.
  (from: 05/18/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2012.
  (from: 05/18/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2012.
  (from: 06/29/2012)
Oznámenie o odstúpení z funkcie zo dňa 30.07.2012.
  (from: 08/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.
  (from: 09/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013.
  (from: 05/18/2013)
Notárska zápisnica č. N 436/2015, Nz 26163/2015, NCRls 26747/2015 zo dňa 28.07.2015.
  (from: 08/26/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2019.
  (from: 04/17/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára o schválení výšky základného imania zo dňa 17.12.2020 vo forme Notárskej zápisnice (N 459/2020, Nz 53067/2020, NCR1s 53629/2020)
  (from: 01/13/2021)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person