Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  56/S

Business name: 
I M V O M E X spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 07/16/1999 until: 11/24/2003)
I M V O M E X spol. s r.o.
  (from: 04/04/1991 until: 07/15/1999)
Registered seat: 
Majerská cesta
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Identification number (IČO): 
00 651 826
  (from: 04/04/1991)
Date of entry: 
03/29/1991
  (from: 04/04/1991)
Person dissolved from: 
25.11.2003
  (from: 11/25/2003)
Date of deletion: 
11/25/2003
  (from: 11/25/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/04/1991)
Objects of the company: 
a/ Tuzemská a zahraničná maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám ohľadom tovarov všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
b/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
c/ Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom tuzemskej a zahraničnej obchodnej činnosti
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
d/ Servisné a poradenské služby v oblasti elektrotechnických a elektronických systémov vrátane softwarového a riadiaceho vybavenia
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
e/ Vývoj, výroba, oprava, kompletácia a montáž v oblasti elektrotechnických a elektronických systémov
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
f/ Zber a výkup druhotných surovín
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
servisné a poradenské služby v oblasti elektronických systémov
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Partners: 
Ing. Michal Biroščák
Mateja Belu 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 04/29/1998)
Ing. Michal Biroščák
Mateja Belu 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Ing. Jaroslav Karban
Golianova 49
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Ing. Jaroslav Karban
Golianova 49
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Ivan Majer
Sládkovičova 46
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Ivan Majer
Sládkovičova 46
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Róbert Molnár
Jilimnického 31
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Róbert Molnár
Jilimnického 31
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Robert Munka
Gliderova 29
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Biroščák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Ing. Jaroslav Karban
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Róbert Molnár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Ivan Majer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Robert Munka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Ing. Michal Biroščák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 04/29/1998)
Ing. Jaroslav Karban
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Róbert Molnár
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Ivan Majer
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/16/1999 until: 11/24/2003)
konatelia
  (from: 04/05/1993 until: 07/15/1999)
Ing. Michal Biroščák - zástupca
Mateja Belu 5
Banská Bystrica
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Ing. Jaroslav Karban - riaditeľ
Golianova 49
Banská Bystrica
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Zbor spoločníkov
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Ing. Jaroslav Karban
Golianova 49
Banská Bystrica
From: 04/05/1993
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Ing. Michal Biroščák
Mateja Belu 5
Banská Bystrica
From: 04/05/1993
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Róbert Molnár
Jilimnického 31
Banská Bystrica
From: 04/05/1993
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Ivan Majer
Sládkovičova 46
Banská Bystrica
From: 04/05/1993
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 07/16/1999 until: 11/24/2003)
Spoločnosť zastupujú za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/05/1993 until: 07/15/1999)
Za spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ a jeho zástupca, každý samostatne.
  (from: 04/04/1991 until: 04/04/1993)
Capital: 
100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/04/1991 until: 11/24/2003)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/13/1998
  (from: 11/25/2003 until: 11/24/2003)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/13/1998
  (from: 11/26/2001 until: 11/24/2003)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/13/1998
  (from: 07/16/1999 until: 11/25/2001)
 Liquidators:
JUDr. Eva Krchňavá
58
Špania Dolina
  (from: 07/16/1999 until: 11/24/2003)
Other legal facts: 
. Zároveň súd v zmysle podania likvidátorky, v súlade s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36 - 24K 401/00, zo dňa 15.02.2002 o zrušení konkurzu na majetok spoločnosti pre nedostatok majetku v zmysle ust. § 44, odst. 1, písm. a/ ZKV, sa spoločnosť z obchodného registra dňom 25.11.2003 v y m a z á v a .
  (from: 11/25/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 28.3.1991.
  (from: 04/04/1991 until: 11/24/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.6. 1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 210
  (from: 04/05/1993 until: 11/24/2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 42 Cb 79/96 zo dňa 21.5.1997 bola zrušená účasť navrhovateľa Ing. Michala Biroščáka, nar. 21.7.1949, bytom Banská Bystrica, Rakytovská cesta 42 v spoločnosti IMVOMEX spol. s r.o. Banská Bystrica, ktoré uznesenie sa stalo právoplatným dňa 13.10.1997.
  (from: 04/30/1998 until: 11/24/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.10.1998 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidá- cie dňom 13.10.1998.
  (from: 07/16/1999 until: 11/24/2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 15.11.2001, č.k. 36-24 K 401/00, bol na majetok spoločnosti IMVOMEX spol. s r.o. "v likvidácii" Banská Bystrica, IČO: 00 651 826 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd určuje: JUDr. Jiří Machala, nám. SNP 20, Zvolen.
  (from: 11/26/2001 until: 11/24/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person