Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2899/B

Business name: 
POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s
  (from: 04/29/1992 until: 02/27/2002)
Registered seat: 
Nitrianska 5
Bratislava 821 08
  (from: 11/30/2001 until: 02/27/2002)
Identification number (IČO): 
31 412 688
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
02/28/2002
  (from: 02/22/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Capital: 
170 837 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 02/27/2002)
Other legal facts: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 358/01, Nz 358/01 spísanou notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou, bolo odsúhlasené zrušenie obchodnej spoločnosti POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. bez likvidácie a jej zlúčením s obchodnou spoločnosťou WORD a.s. IČO 35 716 266, Nitrianska 5, 821 08 Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, na ktorú prechádza všetok majetok, práva a záväzky. Na základe týchto skutočností sa obchodná spoločnosť POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. vymazáva z obchodného registra. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, zapísaný v odd. Sa vl.č. 2899, IČO: 31 412 688 sa vymazáva z obchodného registra dňom 28.2.2002.
  (from: 02/28/2002)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person