Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2899/B

Business name: 
POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s
  (from: 04/29/1992 until: 02/27/2002)
Registered seat: 
Nitrianska 5
Bratislava 821 08
  (from: 11/30/2001 until: 02/27/2002)
Cukrovarská 311/9
Trenčianska Teplá 914 11
  (from: 04/29/1992 until: 11/29/2001)
Identification number (IČO): 
31 412 688
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
02/28/2002
  (from: 02/22/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
výroba surového a rafinovaného cukru
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba 50% pol. melasy
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba rezkov 10% suš.
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba výrobkov biotechnologického charak- teru na báze cukru, poloproduktov cukrovarskej výroby /invert. sirup, glukóza/
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba tepelnej energie
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba elektrickej energie
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva obchodnú činnosť tuzemskú
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva zahranično-obchodnú činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva distribúciu osiva cukrovej repy, overovanie kvality odrôd a spolupracuje pri dovoze osiva
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky v oblasti hromadného spracovania dát a riad. výr. procesov
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v technológii výroby cukru a cukrovej repy
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva opravárenskú činnosť a výrobu náhradných dielov
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
vykonáva služby v doprave osobnej a nákladnej
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu
  (from: 04/29/1992 until: 02/04/1998)
výroba surového a rafinovaného cukru, melasy
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
výroba výrobkov biotechnických na báze cukru
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
sprostredkovanie obchodu s ochrannými prostriedkami na repu
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
výroba tepelnej energie a elektrickej energie
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
veľkoobchod s osivami, krmivami
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
veľkoobchod s cukrom a vedľajšími produktami
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a hlavne s cukrom
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne s cukrom a balenými výrobkami
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
zámočníctvo
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
kovoobrábanie
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
výroba inštalácií, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
revízie elektrických zariadení
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
cestná osobná nepravidelná doprava
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
nákup a predaj pesticídov a jedov pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
veľkoobchod s osivami, krmivami a ochrannými prostriedkami na repu s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
výroba cukrovarníckych rezkov
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
závodné stravovanie
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
verejné stravovanie
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
bufet
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
ubytovanie v podnikovej chate a podnikovej ubytovni /bez stravovania/
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 07/01/1998 until: 02/27/2002)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 07/01/1998 until: 02/27/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/01/1998 until: 02/27/2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/01/1998 until: 02/27/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/1995 until: 02/27/2002)
Managing board
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Doc.Ing. Alexander Dandár , CSc. - predseda
Žižkova 24
Bratislava 811 02
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Alexander Dandár , CSc. - predseda
Žižkova 24
Bratislava 811 02
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Jozef Frohn
Mayerova 404/27
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Ján Galan - predseda
Dohnányho 3
Bratislava 821 08
  (from: 02/11/2000 until: 07/15/2001)
Ing. Otto Hudec - podpredseda
Hodžova 46
Trenčín 911 01
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Stanislav Jakubík
Clementisova 4
Trenčín 911 01
  (from: 08/14/1995 until: 12/07/1995)
Ing. Stanislav Jakubík - člen
Clementisova 4
Trenčín 911 01
  (from: 01/31/1994 until: 08/13/1995)
Ing. Stanislav Jakubík - člen predstavenstva
Clementisova 4/663
Trenčín 911 01
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
prof. Ing. Ján Jech , CSc.
Banská 2
Nitra 949 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
prof. Ján Jech , CSc. - člen predstavenstva
Banská 2
Nitra 949 09
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
František Kováč - predseda predstavenstva
Družstevná 49
Solčany 956 17
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Milan Križan - člen
Centrum I 3374
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Pavel Kyselica - predseda
Sládkovičova 47/669
Nová Dubnica 018 51
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Pavol Kyselica - podpredseda predstavenstva
Sládkovičova 47/669
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Ing. Dušan Maček - člen predstavenstva
Gagarinova 50
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Jozef Mönnich - člen
Okružná 68
Nová Dubnica
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Jozef Mönnich - člen
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/11/2000 until: 07/15/2001)
Jozef Mönnich - podpredseda
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Ján Rehora , CSc. - člen predstavenstva
Jánošíkova 8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Ing. Michal Sahulčík - člen predstavenstva
457
Rybany 956 36
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Ing. Rudolf Stránsky
Majerová 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Pavel Šeben - podpredseda
Jazmínová 2
Zvolen 960 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Miroslav Šuba
Gercenova 7
Bratislava 851 01
  (from: 08/14/1995 until: 12/07/1995)
Ing. Richard Šulík
Žilinská 56
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Jozef Tóth - člen
Metodova 70
Nitra 949 01
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Alojz Urbanec
Tranovského 16
Bratislava 841 02
  (from: 01/31/1994 until: 08/13/1995)
Pavol Záhymský
Púpavova 51
Bratislava 841 04
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Ivan Kardoš - predseda
Bezručova 9
Bratislava 811 09
  (from: 07/16/2001 until: 02/27/2002)
Ing. Pavel Kyselica - podpredseda
Sládkovičova 47/669
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/11/2000 until: 02/27/2002)
Ing. Richard Šulík - člen
Žilinská 56
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 02/11/2000 until: 02/27/2002)
Ing. Michal Abelovič - člen
64
Hubice
  (from: 07/16/2001 until: 02/27/2002)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti,menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/08/1995 until: 02/27/2002)
Oprávnení sú podpisovať všetci členovia pred- stavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpi- sujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Capital: 
170 837 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 02/27/2002)
Shares: 
Number of shares: 170837
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/02/2001 until: 02/27/2002)
Number of shares: 170837
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/08/1995 until: 01/01/2001)
Number of shares: 170837
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Number of shares: 165558
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Number of shares: 5279
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Supervisory board: 
Ing. Anna Barančíková - podpredseda
490
Trenčianska Turná
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Ján Bernát - predseda
Bodvianska 21
Bratislava 821 07
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Katarína Hegerová - predseda
Mníšna 496
Trenčín 911 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Oto Hudec - člen
Hodžova 46
Trenčín 911 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Igor Chochol - podpredseda
Belinského 15
Bratislava 851 01
  (from: 12/08/1995 until: 02/04/1998)
Ján Januška
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Anna Kalinová - člen
Vajanského 1368/12
Zvolen 960 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Karol Lopatka - člen
Martina Benku 26
Trenčín 911 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. Dušan Maček - predseda
Gagarinova 50
Nová Dubnica 018 51
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Anton Marko - člen
Gen. Ľud. Svobodu 3
Trenčín 911 01
  (from: 04/29/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Peter Mikuš
Matúšova 36
Bratislava 811 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Peter Mikuš - predseda
Matúšova 36 A
Bratislava 811 01
  (from: 02/05/1998 until: 06/30/1998)
Ing. Marián Mokoš - člen
Hviezdoslavova 2159/2
Topoľčany 955 01
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Jozef Monnich - podpredseda
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Jozef Mönnich
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/08/1995 until: 06/30/1998)
Jozef Mönnich - člen
Okružná 68
Nová Dubnica 018 51
  (from: 01/31/1994 until: 12/07/1995)
Ing. František Petrovský
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Ján Rehora , CSc. - podpredseda
Jánošíkova 8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Ing. Michal Sahulčík
457
Rybany 956 35
  (from: 07/01/1998 until: 02/10/2000)
Dr. Eduard Šebo - predseda
Komenského 847/2
Modra 900 01
  (from: 12/08/1995 until: 02/04/1998)
Ing. Peter Škutil - podpredseda
Údolná 11
Bratislava
  (from: 02/05/1998 until: 06/30/1998)
PhDr. Eduard Šebo - podpredseda
Komenského 2
Modra 900 01
  (from: 02/11/2000 until: 02/27/2002)
JUDr. Igor Mancel - člen
Andrusovova 10
Bratislava 851 01
  (from: 02/11/2000 until: 02/27/2002)
Ing. František Petrovský - člen
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 02/11/2000 until: 02/27/2002)
Ján Januška - člen
62
Trenčianske Stankovce 913 11
  (from: 02/11/2000 until: 02/27/2002)
Maurice Luis Auguste Rossin - člen
Allé des Soudanes 12
Louveciennes 784 30
Francúzsko
  (from: 02/11/2000 until: 03/19/2001)
Achim Johann Otto Fölster - predseda
Dorfstrasse 31
Aukrug 246 13
Spolková republika Nemecko
  (from: 02/11/2000 until: 02/27/2002)
Uwe von Borries - člen
Dedekindweg 4
Königslutter am Elm
Spolková republika Nemecko
  (from: 03/20/2001 until: 02/27/2002)
Other legal facts: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 358/01, Nz 358/01 spísanou notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou, bolo odsúhlasené zrušenie obchodnej spoločnosti POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. bez likvidácie a jej zlúčením s obchodnou spoločnosťou WORD a.s. IČO 35 716 266, Nitrianska 5, 821 08 Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, na ktorú prechádza všetok majetok, práva a záväzky. Na základe týchto skutočností sa obchodná spoločnosť POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. vymazáva z obchodného registra. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, zapísaný v odd. Sa vl.č. 2899, IČO: 31 412 688 sa vymazáva z obchodného registra dňom 28.2.2002.
  (from: 02/28/2002)
Zmeny vykonávané v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti osvečené notárskou zápisnicou č. N 85/93, Nz 70/93 zo dňa 2. 7. 1993. Stary spis: Sa 366
  (from: 01/31/1994 until: 02/27/2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 31.08.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 191/95, Nz 202/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 366
  (from: 12/08/1995 until: 02/27/2002)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 145/97, NZ 123/97 zo dňa 05.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 02/05/1998 until: 02/27/2002)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 79/98, NZ 63/98 zo dňa 31.03.1998/ rozhodlo o zmene stanov - úplné znenie.
  (from: 07/01/1998 until: 02/27/2002)
Valné zhromaždenie /zápisnica zo dňa 08.06.1999/ rozhodlo o zmenách v dozornej rade. Dozorná rada /zápisnica zo dňa 08.06.1999/ rozhodla o zmenách v predstavenstve. Zmena adresy člena dozornej rady Jána Janušku.
  (from: 02/11/2000 until: 02/27/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 313/99, Nz 305/99 zo dňa 17.11.1999) schválilo zmenu stanov vydaním nových stanov a.s.
  (from: 01/02/2001 until: 02/27/2002)
Riadne valné zhromaždenie /zápisnica zo dňa 6.6.2000/ rozhodlo o zmene v dozornej rade. Zmena adresy predsedu dozornej rady Achima Johanna Otto Fölstera.
  (from: 03/20/2001 until: 02/27/2002)
Dozorná rada (zápisnica zo dňa 28.6.2001) rozhodla o zmenách v predstavenstve. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 28.6.2001, na ktorom bol zvolený predseda.
  (from: 07/16/2001 until: 02/27/2002)
Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.9.2001 (notárska zápisnica N 274/01, Nz 274/01 zo dňa 25.9.2001).
  (from: 11/30/2001 until: 02/27/2002)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person