Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  997/V

Business name: 
EUROPEKO, spol. s r.o.
  (from: 01/14/1992 until: 03/18/2010)
Registered seat: 
Špitálska 20
Michalovce 071 01
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
Štefánikova 44
Michalovce 071 01
  (from: 08/11/1993 until: 02/15/1999)
Štefánikova 20
Michalovce
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
Identification number (IČO): 
00 619 256
  (from: 01/14/1992)
Date of entry: 
01/14/1992
  (from: 01/14/1992)
Person dissolved from: 
23.2.2010
  (from: 03/19/2010)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím Okresného súdu Košice I o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 03/19/2010)
Date of deletion: 
03/19/2010
  (from: 03/19/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/19/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/14/1992)
Objects of the company: 
vývoj, výroba dodávky, montáž a servis strojov a zariadení pre potravinársky, spracovateľský priemysel ako aj ďalšie odvetvia priemyslu
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
konzultácie a školenie odberateľov
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
vytváranie konsignačných skladov
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, realizácie, dodávateľská činnosť
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
hlavná stavebná výroba a pomocná stavebná výroba
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
výroba a odbyt stavebných a technologických oceľových konštrukcií, zlievárenských a obrábačských výrobkov a iných stavebných tovarov
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
maliarske práce, zámočnícke práce, práce opravárenské
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná, informačná a propragačná činnosť vrátane marketingu a manageringu, aranžérska činnosť pri obchodnej, umeleckej a športovej aktivite fyzických a právnických osôb
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
vnútroobchodná a zahrnično-obchodná činnosť v rozsahu povoleného predmetu činnosti s výnimkou tovarov uvedených vo vložke nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
výkup, výroba, spracovanie a odbyt výrobkov z dreva, papiera, kovu a skla, kože, umelých hmôt, druhotných, nerastných a iných surovín
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
údržbárske práce
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
výkup, výroba, spracovanie a obyt poľnohoskych výrobkov-produktov, lesných a potravinárskych produktov
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
práce ekologického charakteru, ubytovania a stravovania
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
usporiadanie kurzov, seminárov a podobne
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
zemné, čistiace a náterové práce
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
zastúpenie iných firiem
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
obchodná činnosť v oblasti strojov, zariadení a technologických celkov pre potravinársky priemysel, potravinárskych prísad a potravinárskych výrobkov
  (from: 08/11/1993 until: 03/18/2010)
veľkoobchodná činnosť v registrovanej oblasti
  (from: 08/11/1993 until: 03/18/2010)
maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v registrovanej oblasti
  (from: 08/11/1993 until: 03/18/2010)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/11/1993 until: 03/18/2010)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/11/1993 until: 03/18/2010)
nákup a predaj náterových hmôt Metaltec
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
Partners: 
C.P. S.R.L.
Via Carlo Cattaneo
Brescia
Italian Republic
  (from: 08/11/1993 until: 02/15/1999)
C.P. S.R.L.
Via Carlo Cattaneo
Brescia
Italian Republic
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
Imrich Lustig
Okružná 13
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 08/11/1993 until: 02/15/1999)
Imrich Lustig
Okružná 13
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
Imrich Lustig
Okružná 13
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
C.P. S.R.L.
Via Carlo Cattaneo
Brescia
Italian Republic
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
Contribution of each member: 
Imrich Lustig
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
C.P. S.R.L.
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
Imrich Lustig
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/11/1993 until: 02/15/1999)
C.P. S.R.L.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/11/1993 until: 02/15/1999)
Imrich Lustig
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
C.P. S.R.L.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/11/1993 until: 03/18/2010)
konatelia
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
Imrich Lustig
Okružná 13
Michalovce
  (from: 08/11/1993 until: 02/15/1999)
Imrich Lustig - prezident
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
Claudio Pevarello - viceprezident
  (from: 01/14/1992 until: 08/10/1993)
Imrich Lustig
Okružná 13
Michalovce
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a za túto podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/11/1993 until: 03/18/2010)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
100 000 Sk
  (from: 01/14/1992 until: 02/15/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č. k. 28 Cbr 42/2009-22 zo dňa 18.1.2010.
  (from: 03/19/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 9.12.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb. ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou podľa zák. č. 173/88 Zb. v znení zák. č. 112/90 Zb.
  (from: 01/14/1992 until: 03/18/2010)
Zmeny v zápise vykonané na základe doplnku č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.7.1993 v súlade so zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/11/1993 until: 03/18/2010)
Dodatok k spol. zmluve zo dňa 29.9.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/16/1999 until: 03/18/2010)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person