Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37046/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
green energy slovakia, s. r. o.
  (from: 06/12/2009)
GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 01/26/2000 until: 06/11/2009)
Registered seat: 
Mraziarenská 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 811 08
  (from: 12/21/2018)
Pekárska 11
Trnava 917 01
  (from: 07/07/2015 until: 12/20/2018)
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
  (from: 07/11/2007 until: 07/06/2015)
Šancová 4
Bratislava 811 04
  (from: 01/26/2000 until: 07/10/2007)
Identification number (IČO): 
35 780 711
  (from: 01/26/2000)
Date of entry: 
01/26/2000
  (from: 01/26/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/2000)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/26/2000)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 01/26/2000)
výskum v oblasti technických vied
  (from: 01/26/2000)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 01/26/2000)
výroba elektriny, rozvod elektriny
  (from: 10/13/2005)
Administratívne služby
  (from: 02/20/2016)
Obstarávanie služieb spojených so správou energetických zariadení
  (from: 02/20/2016)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/23/2018)
Partners: 
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 11/06/2002)
Ing. Juraj Ondrášik
Sartorisova 16
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/31/2014)
WEON group, a.s.
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 08/06/2008 until: 10/30/2014)
SANDAL, a.s.
Prešernova 4
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 10/13/2005 until: 08/05/2008)
Sandal, a.s.
Prešernova 4
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 04/15/2005 until: 10/12/2005)
BEMI Public Services AG
Nordstrasse 11
Braunschweig 381 06
  (from: 11/06/2002 until: 09/23/2005)
bauInvest Slovakia, s.r.o. IČO: 35 759 852
Šancová 4
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 01/26/2000 until: 11/05/2002)
bauControlGmbH
Marktstrasse 3 (Technologiezentrum)
Eisenstadt 7000
  (from: 01/26/2000 until: 11/26/2001)
Renato Mariano Longhi
Via Avalle 19
Calamandrana 140 42
Taliansko
  (from: 11/27/2001 until: 11/05/2002)
Contribution of each member: 
Ing. Tomáš Lacko
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/31/2014)
Ing. Juraj Ondrášik
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 10/31/2014)
bauControlGmbH
Amount of investment: 255 000 Sk Paid up: 255 000 Sk
  (from: 01/26/2000 until: 11/26/2001)
bauInvest Slovakia, s.r.o.
Amount of investment: 245 000 Sk Paid up: 245 000 Sk
  (from: 01/26/2000 until: 11/05/2002)
Renato Mariano Longhi
Amount of investment: 255 000 Sk Paid up: 255 000 Sk
  (from: 11/27/2001 until: 11/05/2002)
Ing. Tomáš Lacko
Amount of investment: 330 000 Sk Paid up: 330 000 Sk
  (from: 11/06/2002 until: 04/14/2005)
BEMI Public Services AG
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 11/06/2002 until: 09/23/2005)
Ing. Tomáš Lacko
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 04/15/2005 until: 04/06/2009)
Sandal, a.s.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/15/2005 until: 09/23/2005)
Sandal, a.s.
  (from: 09/24/2005 until: 10/12/2005)
SANDAL, a.s.
  (from: 10/13/2005 until: 08/05/2008)
WEON group, a.s.
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/06/2008 until: 04/06/2009)
Ing. Tomáš Lacko
Amount of investment: 8 298,48 EUR Paid up: 8 298,48 EUR
  (from: 04/07/2009 until: 06/11/2009)
WEON group, a.s.
Amount of investment: 8 298,48 EUR Paid up: 8 298,48 EUR
  (from: 04/07/2009 until: 06/11/2009)
Ing. Tomáš Lacko
Amount of investment: 5 642,96 EUR Paid up: 5 642,96 EUR
  (from: 06/12/2009 until: 10/30/2014)
WEON group, a.s.
Amount of investment: 10 954 EUR Paid up: 10 954 EUR
  (from: 06/12/2009 until: 10/30/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/07/2014)
Individual managing director
  (from: 01/26/2000 until: 06/06/2014)
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 821 06
From: 01/26/2000
  (from: 04/15/2005)
Ing. Juraj Ondrášik
Sartorisova 16
Bratislava 821 08
From: 10/03/2005
  (from: 10/13/2005)
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 821 06
  (from: 01/26/2000 until: 04/14/2005)
Ing. Miroslav Welter
Royova 6
Bratislava 831 01
From: 05/12/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/06/2014)
Ing. Miroslav Welter
Royova 6
Bratislava 831 01
From: 05/12/2009 Until: 04/14/2014
  (from: 06/07/2014 until: 06/06/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov samostatne.
  (from: 02/20/2016)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/12/2009 until: 02/19/2016)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/13/2005 until: 06/11/2009)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/26/2000 until: 10/12/2005)
Capital: 
16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 10/31/2014)
16 596,96 EUR Paid up: 16 596,96 EUR
  (from: 04/07/2009 until: 10/30/2014)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 04/15/2005 until: 04/06/2009)
Supervisory board: 
Dipl.-Ing. Anton Lacko - podpredseda
Molecova 5
Bratislava 841 04
  (from: 01/26/2000 until: 11/05/2002)
Dipl. Ing. Roland Mann
Reggione Fosselli 18
Cassinasco 14 050
Taliansko
  (from: 01/26/2000 until: 11/05/2002)
Dr. Robert Eberhardt - predseda
Esterhazy Strasse 33
Eisenstadt 7000
Rakúsko
  (from: 01/26/2000 until: 11/05/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 17.11.1999, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a násl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 01/26/2000)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 23.11.2001. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.11.2001.
  (from: 11/27/2001)
Prevody a rozdelenie obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 3.6.2002. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.2002.
  (from: 11/06/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2005 -súhlas s prevodom obchodného podielu.
  (from: 09/24/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2005.
  (from: 10/13/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2007.
  (from: 07/11/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2009 a 12.05.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného GREEN ENERGY SLOVAKIA, s. r. o. na nové green energy slovakia, s. r. o.
  (from: 06/12/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.10.2014.
  (from: 10/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.06.2015.
  (from: 07/07/2015)
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36R/1/2015-223 zo dňa 06.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.08.22015, povolil reštrukturalizáciu dlžníka: green energy slovakia, s. r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 780 711, a zároveň ustanovil do funkcie správcu ustanovil JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
  (from: 08/04/2016)
Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36R/1/2015 zo dňa 01.04.2016 súd skončil reštrukturalizáciu dlžníka green energy slovakia, s. r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 780 711.
  (from: 08/04/2016)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person