Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  108952/B

Business name: 
CITO, spol. s r.o.
  (from: 03/30/1995)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava 811 02
  (from: 01/13/2016)
Identification number (IČO): 
31 626 858
  (from: 03/30/1995)
Date of entry: 
03/30/1995
  (from: 03/30/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/1995)
Objects of the company: 
služby práčovní a čistiarní
  (from: 03/30/1995)
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
  (from: 03/30/1995)
maloobchod a veľkoobchod
  (from: 03/30/1995)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti prania a čistenia
  (from: 03/30/1995)
montáž, servis a opravy čistiacich,pracích žehliacich, strojných zariadení bez zásahu do elektrických sietí
  (from: 01/24/1996)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti chladiacich, klimatizačných zaria dení, tepelného hospodárstva, projekcia
  (from: 01/24/1996)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 7
  (from: 03/31/2016)
Partners: 
creativesymphony s.r.o. IČO: 52 541 231
Drozdia 37B
Chorvátsky Grob 900 25
Slovak Republic
  (from: 05/27/2023)
Petr Ruda
náměstí Republiky 193
Doksy 472 01
Czech Republic
  (from: 05/27/2023)
Contribution of each member: 
creativesymphony s.r.o.
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/27/2023)
Petr Ruda
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/27/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/31/2016)
Petr Ruda
náměstí Republiky 193
Doksy 472 01
Česká republika
From: 02/01/2023
  (from: 05/27/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/27/1998)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/10/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.3.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7088
  (from: 03/30/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 9.5.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/24/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.10.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/24/1996)
Valné zhromaždenie, konané dňa 06.05.1998, rozhodlo o zmene Spoločenskej zmluvy formou Dodatku č.3 v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/27/1998)
Na valnom zhromaždení, konanom dňa 22.3.1999 bol schválený Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/15/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 5.
  (from: 10/12/2000)
. Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy vyhotovené dňa 8.10.2002.
  (from: 11/22/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.03.2016.
  (from: 03/31/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person