Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1083/B

Business name: 
LM, spol. s r.o., LM, GmbH (jazyku nemeckom), LM, Ltd (v jazyku anglickom)
  (from: 07/09/1991)
Registered seat: 
Bohrova 9
Bratislava 851 01
  (from: 09/23/2004)
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 10/29/2001 until: 09/22/2004)
Štefánikova 10
Bratislava 811 06
  (from: 03/16/1993 until: 10/28/2001)
Kopčianska 13
Bratislava
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
Identification number (IČO): 
17 320 836
  (from: 07/09/1991)
Date of entry: 
07/09/1991
  (from: 07/09/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/09/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/16/1993)
poradenstvo, marketing v oblasti obchodu
  (from: 02/07/1995)
údržba a oprava motorových vozidiel prevádzkovanie autoservisu
  (from: 02/07/1995)
montáž a údržba vodomerov a meračov tepla
  (from: 02/07/1995)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 179/1998 Zz.
  (from: 06/08/2000)
odevná výroba
  (from: 05/22/2008)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/22/2008)
výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (from: 05/22/2008)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 05/22/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy
  (from: 05/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/22/2008)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 05/22/2008)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/22/2008)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 05/22/2008)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 05/22/2008)
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 05/22/2008)
skladovanie
  (from: 05/22/2008)
počítačové služby
  (from: 05/22/2008)
finančný leasing
  (from: 05/22/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/22/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/22/2008)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/22/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/22/2008)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/22/2008)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/22/2008)
reklamné služby
  (from: 05/22/2008)
sprostredkovanie obchodu s vojenskou technikou
  (from: 02/07/1995 until: 06/07/2000)
nákup a predaj náhradných dielov, súčiastok a komponentov na vojenskú techniku, lietadlá a rádiotechnické zariadenia (mimo zbraní a streliva)
  (from: 02/07/1995 until: 06/07/2000)
sprostredkovanie, nákup a predaj padákov, brzdiacich padákov a padákového príslušenstva
  (from: 02/07/1995 until: 06/07/2000)
poradenstvo, marketing v oblasti obchodu
  (from: 03/16/1993 until: 02/06/1995)
predaj dopravných prostriedkov a jeho sprostredkovanie
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkovanie (okrem komodít,na ktoré treba osobitné povolenie)
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
sprostredkovanie výrobných činností,kontaktov medzi partnermi
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
servisná činnosť v oblasti strojárenstva a elektrotechniky
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť(okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie)
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
marketingové informácie,služby konzultačné, poradenské a leasingové
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
strojárenská výroba a drevovýroba
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
stavebná činnosť v oblasti stavieb,údržba a rekonštrukcia nehnuteľností
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
Partners: 
Ľudovít Líška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/30/2021)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/1998 until: 09/25/2001)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/1995 until: 09/27/1998)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/1991 until: 02/06/1995)
Dr. Ivan Majer
Belinského 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/1991 until: 09/27/1998)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/26/2001 until: 03/29/2021)
Contribution of each member: 
Ľudovít Liška
  (from: 02/10/2009 until: 03/29/2021)
Ľudovít Líška
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 03/30/2021)
Ľudovít Liška
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 07/09/1991 until: 02/06/1995)
Dr. Ivan Majer
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/09/1991 until: 09/27/1998)
Ľudovít Liška
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 102 000 Sk
  (from: 02/07/1995 until: 09/27/1998)
Ľudovít Liška
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 09/25/2001)
Ľudovít Liška
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/26/2001 until: 02/09/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/16/1993)
konatelia
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
Ľudovít Líška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
  (from: 03/30/2021)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
  (from: 03/16/1993 until: 09/27/1998)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
  (from: 09/28/1998 until: 03/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 03/16/1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje Ľudovít Liška - prezident spoločnosti, Dr.Ivan Majer
  (from: 07/09/1991 until: 03/15/1993)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/10/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/23/2004 until: 02/09/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 09/26/2001 until: 09/22/2004)
200 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 09/25/2001)
102 000 Sk
  (from: 07/09/1991 until: 09/27/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.7.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb.,ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Dátum uzavretia spoločenskej zmluvy:9.7.1991 Stary spis: S.r.o. 1916
  (from: 07/09/1991)
Osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.1994 pod. č. N 103/94, NZ 92/94. Stary spis: S.r.o. 1916
  (from: 02/07/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 561/98, Nz 548/98 spísanej dňa 30.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/28/1998)
Notárska zápisnica č. N 47/99, Nz 43/99 zo dňa 22.1.1999.
  (from: 06/08/2000)
Osvedčenie valného zhromaždenia a zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.9.2001 vo forme notárskej zápisnice N 689/2001, Nz 641/2001 spísanej notárkou Mgr. Zorou Belkovou.
  (from: 09/26/2001)
Dodatok č. 5 k zakladateľskej llistine osvedčený do notárskej zápisnice N 283/2001, Nz 283/2001 zo dňa 15.10.2001.
  (from: 10/29/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.9.2004.
  (from: 09/23/2004)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2008.
  (from: 05/22/2008)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person