Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1086/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
3Ve, s.r.o.
  (from: 01/20/2003)
NISEL, spol. s r.o.
  (from: 07/04/1991 until: 01/19/2003)
Registered seat: 
Oslobodenia 62
Žilina - Bánová 010 04
  (from: 01/20/2003)
Trnavská 6
Bratislava 821 08
  (from: 09/06/1995 until: 01/19/2003)
Dudvážska 33
Bratislava
  (from: 07/04/1991 until: 09/05/1995)
Identification number (IČO): 
17 320 364
  (from: 07/04/1991)
Date of entry: 
07/04/1991
  (from: 07/04/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/04/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/1993)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/20/2003)
reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/20/2003)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 01/20/2003)
finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/20/2003)
obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
ýrobná činnosť:
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
výroba svetelných efektov pre reklamu a zábavné zariadenia
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
činnosť pre vykonávanie ktorej čsl. zákony vyžadujú špeciálne povolenie FMZO, prípadne FMF, alebo ŠBČS budú vykonávané až po vydaní takéhoto povolenia
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 12/06/1993 until: 01/19/2003)
Partners: 
Pavol Kosa
Do Stošky 229/18
Žilina 010 04
Slovak Republic
  (from: 01/20/2003)
Oto Uram
Jedlíkova 3425/21
Žilina 010 15
Slovak Republic
  (from: 01/20/2003)
H.A.K.I., s.r.o. IČO: 36 378 437
Hollého 383/67
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 10/28/2002)
Vladislav Čičkaň
I. Bukovčana 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 01/19/2003)
Anton Kašák
Dudvážska 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/19/1993 until: 12/05/1993)
Anton Kašák
Dudvážska 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
Alena Kašáková
Ipeľská 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 01/19/2003)
Alena Kašáková
Ipeľská 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/06/1993 until: 09/05/1995)
Ing. Ján Michalec
Novohorská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2003)
Ing. Ján Michalec
Novohorská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 10/28/2002)
Ing. Ján Michalec
Novohorská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/06/1993 until: 09/05/1995)
Ing. Ján Michalec
Novohorská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/19/1993 until: 12/05/1993)
PhDr. Anna Rybanská
Na kopci 25
Žilina
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 12/16/2001)
Libor Rybanský
Gaštanova 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/26/1995 until: 09/05/1995)
Francesso Ossanna
Via Cal de messa 38
Sedico 320 36
Taliansko
  (from: 05/19/1993 until: 04/25/1995)
Francesso Ossanna
Via Cal de messa 38
Sedico 320 36
Taliansko
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
Soňa Pospišová
Via Cal de messa 118
Sedico 320 36
Taliansko
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
Contribution of each member: 
Pavol Kosa
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/20/2003)
Oto Uram
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/20/2003)
Anton Kašák
Amount of investment: 160 000 Sk
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
Francesso Ossanna
Amount of investment: 160 000 Sk
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
Soňa Pospišová
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
Anton Kašák
Amount of investment: 180 000 Sk
  (from: 05/19/1993 until: 12/05/1993)
Francesso Ossanna
Amount of investment: 180 000 Sk
  (from: 05/19/1993 until: 04/25/1995)
Ing. Ján Michalec
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 05/19/1993 until: 12/05/1993)
Ing. Ján Michalec
Amount of investment: 60 000 Sk
  (from: 12/06/1993 until: 09/05/1995)
Alena Kašáková
Amount of investment: 160 000 Sk
  (from: 12/06/1993 until: 09/05/1995)
Libor Rybanský
Amount of investment: 180 000 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 09/05/1995)
Ing. Ján Michalec
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 10/28/2002)
Alena Kašáková
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 01/19/2003)
PhDr. Anna Rybanská
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 12/16/2001)
Vladislav Čičkaň
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 01/19/2003)
H.A.K.I., s.r.o.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 10/28/2002)
Ing. Ján Michalec
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/29/2002 until: 01/19/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/20/2003)
Individual managing director
  (from: 12/06/1993 until: 01/19/2003)
konatelia
  (from: 05/19/1993 until: 12/05/1993)
konatelia
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
Pavol Kosa
Do Stošky 229/18
Žilina 010 04
From: 11/13/2002
  (from: 01/20/2003)
Oto Uram
Jedlíkova 3425/21
Žilina 010 15
From: 11/13/2002
  (from: 01/20/2003)
Anton Kašák
  (from: 05/19/1993 until: 12/05/1993)
Ing. Ján Michalec
Until: 11/12/2002
  (from: 05/19/1993 until: 01/19/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 01/20/2003)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/06/1993 until: 01/19/2003)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 05/19/1993 until: 12/05/1993)
Spoločnosť navonok zastupuje a podpisuje za ňu obchodný vedúci Anton Kašák.
  (from: 07/04/1991 until: 05/18/1993)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 05/19/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.6.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1921
  (from: 07/04/1991)
Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu a dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 15.10.1993 nastala zmena v spoločníkoch a rozšíril sa predmet činnosti. Stary spis: S.r.o. 1921
  (from: 12/06/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.6.1994. Dpdatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.1.1995. Stary spis: S.r.o. 1921
  (from: 04/26/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.7.1995 bola schválená zmena sídla a prevod a rozdelenie obchodných podielov, dodatok k spoločenskej zmluve z 8.8.1995. Stary spis: S.r.o. 1921
  (from: 09/06/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.12.2001. Dodatok zo dňa 12.12.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/17/2001)
Prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 23.9.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.9.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.9.2002.
  (from: 10/29/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2002. Zmena obchodného mena z NISEL, spol. s r.o. na : 3Ve, s.r.o.
  (from: 01/20/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person