Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1029/V

Business name: 
Stones, spol. s r. o.
  (from: 01/16/1992 until: 12/28/2000)
Registered seat: 
Južná trieda 115
Košice
  (from: 07/01/1999 until: 12/28/2000)
Humenská 33
Košice
  (from: 01/16/1992 until: 06/30/1999)
Identification number (IČO): 
17 147 760
  (from: 01/16/1992)
Date of entry: 
01/16/1992
  (from: 01/16/1992)
Person dissolved from: 
29.12.2000
  (from: 12/29/2000)
Date of deletion: 
12/29/2000
  (from: 12/29/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/1992)
Objects of the company: 
ťažba a úprava kameniva
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
predaj produkcie
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
výroba betónu a ostatných betonárskych výrobkov
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
sprostredkovanie realizácie nehnuteľností
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
poradenská činnosť pri realizácii technológie
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
ťažba štrkopiesku
  (from: 03/22/1994 until: 12/28/2000)
spracovanie a predaj štrkopiesku
  (from: 03/22/1994 until: 12/28/2000)
poradenská činnosť pri realizácii technologie pri ťažbe kameniva a výrobe betónových zmesí
  (from: 03/22/1994 until: 12/28/2000)
realitná kancelária
  (from: 03/22/1994 until: 12/28/2000)
výroba a predaj cementového tovaru a umelého kameňa
  (from: 06/24/1996 until: 12/28/2000)
Partners: 
BETOX, s.r.o. IČO: 31 681 875
Južná trieda 115
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/13/2000 until: 12/28/2000)
BETOX, s.r.o. IČO: 31 681 875
Južná trieda 115
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/01/1999 until: 09/12/2000)
Ing. Vladimír Čarnogurský
Tr. 1.mája 4/25
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Vladimír Čarnogurský
Tr. 1. mája 4/25
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
Ing. Vladimír Čarnogurský
Tr. 1. mája 4/25
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Jozef Konkoly
244
Kechnec
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Jozef Konkoly
36
Kechnec
Slovak Republic
  (from: 06/24/1996 until: 07/07/1998)
Jozef Konkoly
36
Kechnec
Slovak Republic
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
Jozef Konkoly
36
Kechnec
Slovak Republic
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Tibor Koronczi
Humenská 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Tibor Koronczi
Humenská 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/24/1996 until: 07/07/1998)
Tibor Koronczi
Humenská 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
Tibor Koronczi
Humenská 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
JUDr. Mária Tomčová
183
Sady nad Torysou - Zdoba
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
JUDr. Mária Tomčová
183
Sady nad Torysou - Zdoba
Slovak Republic
  (from: 06/24/1996 until: 07/07/1998)
JUDr. Mária Tomčová
183
Sady nad Torysou - Zdoba
Slovak Republic
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
JUDr. Mária Tomčová
183
Sady nad Torysou - Zdoba
Slovak Republic
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Ing. Jaroslav Veselenyi
Dobšinského 80
Rožňava
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Jaroslav Veselenyi
Agátova 1/28
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 06/24/1996 until: 07/07/1998)
Ing. Jaroslav Veselenyi
Agátova 1/28
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
Ing. Jaroslav Veselenyi
Agátova 1/28
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Contribution of each member: 
Ing. Jaroslav Veselenyi
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Tibor Koronczi
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Ing. Vladimír Čarnogurský
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Jozef Konkoly
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
JUDr. Mária Tomčová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Ing. Jaroslav Veselenyi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
Tibor Koronczi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
Ing. Vladimír Čarnogurský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
Jozef Konkoly
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
JUDr. Mária Tomčová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/22/1994 until: 06/23/1996)
Ing. Jaroslav Veselenyi
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 07/07/1998)
Tibor Koronczi
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 07/07/1998)
Jozef Konkoly
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 07/07/1998)
JUDr. Mária Tomčová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 07/07/1998)
Ing. Jaroslav Veselenyi
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Tibor Koronczi
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Jozef Konkoly
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
JUDr. Mária Tomčová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Vladimír Čarnogurský
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
BETOX, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 09/12/2000)
BETOX, s.r.o.
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 12/28/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/22/1994 until: 12/28/2000)
Jozef Konkoly
244
Kechnec
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Jozef Konkoly
36
Kechnec 044 58
  (from: 03/22/1994 until: 07/07/1998)
Jozef Konkoly - prezident spoločnosti
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Tibor Koronczi
Humenská 33
Košice
  (from: 07/08/1998 until: 06/30/1999)
Tibor Koronczi
Humenská 33
Košice 040 11
  (from: 03/22/1994 until: 07/07/1998)
Ing. Miroslav Lenárth
Moldavská 33
Košice
  (from: 07/01/1999 until: 10/05/2000)
JUDr. Dušan Mach
Čordákova 18
Košice
  (from: 07/01/1999 until: 10/05/2000)
Ján Tomáš
17
Zemplínska Teplica
  (from: 07/01/1999 until: 12/28/2000)
Ing. Pavel Richter
Južná trieda 39
Košice
  (from: 10/06/2000 until: 12/28/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/22/1994 until: 12/28/2000)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje prezident spoločnosti.
  (from: 01/16/1992 until: 03/21/1994)
Capital: 
10 000 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 12/28/2000)
200 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 09/12/2000)
100 000 Sk
  (from: 01/16/1992 until: 07/07/1998)
Other legal facts: 
V y m a z á v a sa: Obchodné meno: Stones, spol. s r.o. Sídlo: Južná trieda 115, Košice IČO: 17 147 760 ako aj všetky doteraz platné zápisy na základe jej zrušenia bez likvidácie rozhodnutím valného zhromaždenia s.r.o. zo dňa 10.11.2000. Spoločnosť BETOX, s.r.o., Južná trieda 115, Košice, IČO: 31 681 875 preberá zlúčením všetok majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti podľa ust. § 69 ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Deň výmazu: 29.12.2000.
  (from: 12/29/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 3.12.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č.103/90 Zb.
  (from: 01/16/1992 until: 12/28/2000)
Zmeny v zápise urobené na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 2.5.1993 v súlade s § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/22/1994 until: 12/28/2000)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.5.1996.
  (from: 06/24/1996 until: 12/28/2000)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.6.1998. Spoločenská zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/08/1998 until: 12/28/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou zo dňa 22. 6. 1999.
  (from: 07/01/1999 until: 12/28/2000)
Notárska zápisnica č. N 204/2000, Nz 204/2000 o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 4.5.2000.
  (from: 09/13/2000 until: 12/28/2000)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou č. N 303/2000, Nz 303/2000 zo dňa 12.7.2000.
  (from: 10/06/2000 until: 12/28/2000)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person