Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10068/L

Business name: 
Agromilk, s.r.o.
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
Registered seat: 
J. Jančeka 28
Ružomberok 034 01
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
Identification number (IČO): 
36 368 709
  (from: 02/12/1997)
Date of entry: 
02/12/1997
  (from: 02/12/1997)
Person dissolved from: 
6.6.2006
  (from: 05/28/2010)
Date of deletion: 
05/28/2010
  (from: 05/28/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/28/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/1997)
Objects of the company: 
úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
prevádzka mliekární, výroba masla a syrov
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
výroba potravinárskych prípravkov syridiel
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
výroba potravinárskych výrobkov - spracovanie sóje
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
výroba mrazených smotanových krémov a zmrzliny
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
Partners: 
LAS, s.r.o. IČO: 31 644 805
Palugayho 1
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Poľnohospodárske družstvo IČO: 00 195 693
Ludrová
Slovak Republic
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
TRYJP a C, s.r.o. IČO: 31 646 433
SNP 1196/28
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Ing. Ľuboš Gabčík
1095
Dlhé Pole
Slovak Republic
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Pavol Pristach
Sokolovská 478
Strečno
Slovak Republic
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
LAS, s.r.o. IČO: 31 644 805
Palugayho 1
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Poľnohospodárske družstvo IČO: 00 195 693
Ludrová
Slovak Republic
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
TRYJP a C, s.r.o. IČO: 31 646 433
SNP 1196/28
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Ing. Ľuboš Gabčík
1095
Dlhé Pole
Slovak Republic
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Pavol Pristach
Sokolovská 478
Strečno
Slovak Republic
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Liptovská mliekáreň, a.s. IČO: 31 562 876
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Contribution of each member: 
LAS, s.r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Poľnohospodárske družstvo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
TRYJP a C, s.r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Ing. Ľuboš Gabčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Pavol Pristach
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
LAS, s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Poľnohospodárske družstvo
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
TRYJP a C, s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Ing. Ľuboš Gabčík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Pavol Pristach
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Liptovská mliekáreň, a.s.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
konatelia
  (from: 03/11/1998 until: 07/01/1998)
konatelia
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Ing. Miroslav Štefček
123
Štiavnička
  (from: 02/12/1997 until: 07/01/1998)
Ing. Peter Urban
Pri Váhu 4/7
Ružomberok
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne, iba v nižšie uvedených veciach konajú vždy dvaja konatelia spoločne: a/ predaj a nákup nehnuteľností, b/ poskytovanie, či prevzatie pôžičiek a úverov, c/ predaj a nákup vecí hnuteľných za cenu nad 20.000,- Sk
  (from: 03/11/1998 until: 07/01/1998)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
100 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/06/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K 49/99-524 zo dňa 20.04.2006 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr.Ivana Fiačana, PhD., advokáta, M.Pišúta 936/16, Liptovský Mikuláš.
  (from: 07/01/2006)
Supervisory board: 
Ing. Marián Biskupič
Na Jankovskom 314
Liptovský Ján
  (from: 03/11/1998 until: 07/01/1998)
Ing. Marián Biskupič - predseda
Na Jankovskom 314
Liptovský Ján
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Ing. Ľuboš Gabčík
1095
Dlhé Pole
  (from: 02/12/1997 until: 07/01/1998)
Ing. Ľuboš Gabčík - člen
1095
Dlhé Pole
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Ing. Anna Klimčíková
271
Liptovská Štiavnica
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Ing. Juraj Kubas
Chočská 1537/19-3
Dolný Kubín
  (from: 02/12/1997 until: 07/01/1998)
Ing. Juraj Kubas - člen
Chočská 1537/19-3
Dolný Kubín
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Ing. Vladimír Poliak
Mlynská 17
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/12/1997 until: 07/01/1998)
Ing. Vladimír Poliak - člen
Mlynská 17
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Pavol Pristach
Sokolovská 478
Strečno
  (from: 02/12/1997 until: 07/01/1998)
Pavol Pristach - člen
Sokolovská 478
Strečno
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Alexander Sucháň
Vranovská 530
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/12/1997 until: 03/10/1998)
Ing. Pavol Šulej
Hurbanova 1183/4
Dolný Kubín
  (from: 03/11/1998 until: 07/01/1998)
Ing. Pavol Šulej - člen
Hurbanova 1183/4
Dolný Kubín
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Ing. Fridrich Turza
Nad Skalkou 39
Ružomberok
  (from: 02/12/1997 until: 07/01/1998)
Ing. Fridrich Turza - člen
Nad Skalkou 39
Ružomberok
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k. 5Exre/1236/2009-123, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.5.2010, súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia nezostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť Agromilk s.r.o., so sídlom J. Jančeka 28, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 368 709 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 28.05. 2010 VYMAZÁVA.
  (from: 05/28/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8. 1. 1997 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/12/1997 until: 05/27/2010)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 18.2.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 03/11/1998 until: 05/27/2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.4. 1998 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 07/02/1998 until: 05/27/2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici 47-24 K 49/99-67 zo dňa 2.8.1999 bol na majetok dĺžnika Agromilk, s.r.o., J. Jančeka 28, Ružomberok, IČO 36 368 709 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Ivana Fiačana, nar. 27.5.1969, advokáta, Nám. Osloboditeľov 21, Liptovský Mikuláš.
  (from: 08/10/1999 until: 05/27/2010)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person