Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26536/B

Business name: 
JetStream Slovakia s.r.o.
  (from: 09/29/2007)
Registered seat: 
Kopčianska 18
Bratislava 851 01
  (from: 08/12/2010)
Identification number (IČO): 
35 836 211
  (from: 04/30/2002)
Date of entry: 
04/30/2002
  (from: 04/30/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/30/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/30/2002)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti výroby, obchodu, služieb a reklamy
  (from: 04/30/2002)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 04/30/2002)
zhotovovanie web stránok
  (from: 04/30/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/30/2002)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov a zariadení, kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 04/30/2002)
marketing
  (from: 04/30/2002)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 04/30/2002)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 04/30/2002)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 02/14/2003)
poskytovanie verejnej dátovej telekomunikačnej služby - prenos dát a prenájom telekomunikačných okruhov
  (from: 02/14/2003)
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete internet
  (from: 02/14/2003)
Partners: 
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Lassallestrasse 9
Viedeň 1020
  (from: 08/12/2010)
Contribution of each member: 
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Amount of investment: 76 347 EUR Paid up: 76 347 EUR
  (from: 08/12/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/14/2003)
Dipl. Ing. Astrid Schwarz-Tiefenbach
Gersthoferstraße 111/4
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 02/20/2012
  (from: 03/15/2012)
Florian Maichanitsch-Bernhard
Paradisgasse 40/6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/17/2016
  (from: 06/11/2016)
Ing. Franz Helmut Bader
Markfeldgasse 4
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
From: 03/22/2017
  (from: 04/11/2017)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti. V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti vykonávajú konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/11/2016)
Capital: 
76 347 EUR Paid up: 76 347 EUR
  (from: 02/14/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 11/2002, NZ 11/2002 zo dňa 9. 1.2002 a jej dodatkom zo dňa 26. 3.2002 pod č. N 114/2002, NZ 113/2002 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 04/30/2002)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 11.10.2002 o zmene sídla a o zmene konateľov. Notárska zápisnica č. N 290/2002, Nz 289/2002 zo dňa 11.11.2002 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 30.12.2002 o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica č. N 10/2003, Nz 4203/2003 zo dňa 22.1.2003, osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 02/14/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2007.
  (from: 09/29/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2008.
  (from: 07/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2009.
  (from: 02/14/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07.2010.
  (from: 08/12/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2017.
  (from: 04/11/2017)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person