Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1100/B

Business name: 
Progetto Europa spol. s r.o. - v likvidácii
  (from: 01/31/1996 until: 06/08/1999)
Progetto Europa spol. s r.o.
  (from: 07/17/1991 until: 01/30/1996)
Registered seat: 
Trnavská cesta 31
Bratislava 832 94
  (from: 07/17/1991 until: 06/08/1999)
Identification number (IČO): 
17 316 367
  (from: 07/17/1991)
Date of entry: 
07/17/1991
  (from: 07/17/1991)
Person dissolved from: 
9.6.1999
  (from: 06/09/1999)
Date of deletion: 
06/09/1999
  (from: 06/09/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/17/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť, export, import a reexport s tovarom všetkého druhu výjmuc položiek, pre ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
kúpa, predaj, prenájom a prevádzkovanie nehnuteľností
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
predprojektová, inžinierska a stavebná činnosť
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
nákup, predaj a prevádzkovanie podnikov verejného stravovania a zábavných podnikov
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
zastupovacia činnosť, poradenská a sprostredkovateľská pre zahraničné firmy v ČSFR v oblasti podnikania a smerovania technologických investií
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
konzultačná, poradenská, marketingová, sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť k celému predmetu činnost
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
  (from: 01/10/1994 until: 06/08/1999)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 01/10/1994 until: 06/08/1999)
Partners: 
Monika Rindošová
358
Plavnica 065 45
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 06/08/1999)
Francesco Fogliani
Corso Torino 19-11
Genova
Talianko
  (from: 07/17/1991 until: 10/11/1992)
Giuseppe Mária Muscolo
Viale Primavera 27
Genova
Talianko
  (from: 09/05/1994 until: 03/13/1995)
Gian Carlo Romeo
Salita Costa S Eusébio 57
Genova
Talianko
  (from: 09/05/1994 until: 03/13/1995)
Gian Aldo Romeo
Salita CostaS Eusébio 57
Genova
Talianko
  (from: 01/10/1994 until: 09/04/1994)
Giulio Aldo Stroppiana
Via Molfino 2/13
Genova
Talianko
residence in the Slovak Republic :
Slepá 7
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 03/29/1999)
Giulio Aldo Stroppiana
Via Moldino 2/13
Genova
Talianko
residence in the Slovak Republic :
Slepá 7
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 03/13/1995)
Giulio Aldo Stroppiana
Via Moldino 2/13
Genova
Talianko
residence in the Slovak Republic :
Slepá 7
Bratislava
  (from: 01/10/1994 until: 09/04/1994)
Giulio Aldo Stroppiana
Via Molfino 2/13
Genova
Talianko
  (from: 10/12/1992 until: 01/09/1994)
Giulio Aldo Stroppiana
Via Molfino 2/13
Genova
Talianko
  (from: 07/17/1991 until: 10/11/1992)
Contribution of each member: 
Giulio Aldo Stroppiana
Amount of investment: 700 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 700 000 Sk
  (from: 07/17/1991 until: 10/11/1992)
Francesco Fogliani
Amount of investment: 700 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 700 000 Sk
  (from: 07/17/1991 until: 10/11/1992)
Giulio Aldo Stroppiana
Amount of investment: 1 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 400 000 Sk
  (from: 10/12/1992 until: 01/09/1994)
Giulio Aldo Stroppiana
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/10/1994 until: 09/04/1994)
Gian Aldo Romeo
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/10/1994 until: 09/04/1994)
Giulio Aldo Stroppiana
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 03/13/1995)
Gian Carlo Romeo
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 03/13/1995)
Giuseppe Mária Muscolo
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 03/13/1995)
Giulio Aldo Stroppiana
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 03/14/1995 until: 03/29/1999)
Monika Rindošová
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 06/08/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/14/1995 until: 01/30/1996)
Individual managing director
  (from: 09/05/1994 until: 03/13/1995)
konatelia
  (from: 01/10/1994 until: 09/04/1994)
konatelia
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
Ing. Ján Wiedermann - likvidátor
Mozartova 21
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 06/08/1999)
Maurízio Ottonello
Via Chiabrera 5/3
Genova
Talianko
residence in the Slovak Republic :
Slepá 7
Bratislava
  (from: 01/10/1994 until: 09/04/1994)
Giulio Aldo Stroppiana
Via Molfino 2/13
Genova
Talianko
residence in the Slovak Republic :
Slepá 7
Bratislava
  (from: 01/10/1994 until: 01/30/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 01/31/1996 until: 06/08/1999)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 03/14/1995 until: 01/30/1996)
Za spoločnosť konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 09/05/1994 until: 03/13/1995)
Za spoločnosť konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 01/10/1994 until: 09/04/1994)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Giulio Aldo Stroppiana, prezident spoločnosti.
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
Capital: 
150 000 Sk
  (from: 01/10/1994 until: 06/08/1999)
1 400 000 Sk
  (from: 07/17/1991 until: 01/09/1994)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17.02.1999 č. k. 5K 59/98-16 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Progetto Europa spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Trnavská cesta 31, 832 94 Bratislava pre nedostatok majetku. Na základe uvedeného sa obchodná spoločnosť Progetto Europa spol. s r.o. v likvidácii VYMAZÁVA z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Progetto Europa spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Trnavská cesta 31, 832 94 Bratislava, IČO 17 316 367 zapísaná v obchodnom registri č. vl. 1100/B sa dňom 09.06.1999 vymazáva z obchodného registra.
  (from: 06/09/1999)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.7.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a v zmysle zák.č. 173/1988 Zb. o podniku zo zahraničnou majetkovou účasťou, v znení zák.č. 112/1990 Zb., a neskorších práv. predpisov Stary spis: S.r.o. 1948
  (from: 07/17/1991 until: 06/08/1999)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.1. 1993, ktorým bola spoločnosť v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. prispôsobená úprave citovaného zákona. Živnostenský list č. ŽO/5122/92-Chl/Be zo dňa 20.1.1993. Stary spis: S.r.o. 1948
  (from: 01/10/1994 until: 06/08/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.1994 a 19.5.1994 Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.4.1994 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5.1994 Stary spis: S.r.o. 1948
  (from: 09/05/1994 until: 06/08/1999)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.02.1995. V zmysle zák. č. 513/91 Zb zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 07.02.1995. Stary spis: S.r.o. 1948
  (from: 03/14/1995 until: 06/08/1999)
Osvedčenie o vstupe do likvidácie vo forme notárskej zápisnice N 280/95, Nz 279/95 napísanej dňa 19.12.1995 notárom JUDr. Tatianou Schwieghoferovou. Stary spis: S.r.o. 1948
  (from: 01/31/1996 until: 06/08/1999)
Osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.3.1999 pod č. N 42/99, Nz 40/99.
  (from: 03/30/1999 until: 06/08/1999)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person