Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1049/V

Business name: 
ASSOARCH, s.r.o.
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
FRUVEG spoločnosť s ručením obmedzeným Prakovce v likvidácii
  (from: 04/25/2000 until: 12/03/2003)
FRUVEG spoločnosť s ručením obmedzeným Prakovce
  (from: 12/18/1991 until: 04/24/2000)
Registered seat: 
Južná trieda 93
Košice 040 01
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
Školská 19
Košice 040 01
  (from: 12/04/2003 until: 12/11/2006)
č. 133
Prakovce 055 62
  (from: 07/12/1995 until: 12/03/2003)
Prakovce
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Identification number (IČO): 
17 146 577
  (from: 12/18/1991)
Date of entry: 
12/18/1991
  (from: 12/18/1991)
Person dissolved from: 
30. 10. 2012
  (from: 01/25/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 01/25/2013)
Date of deletion: 
01/25/2013
  (from: 01/25/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/25/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť:
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
nákup a predaj zeleniny, ovocia, potravinárskych výrobkov, cukroviniek, alkoholických a tabakových výrobkov
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
prevádzka vinárne
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, zeleninou, drobným a priemyselným tovarom, stavebným materiálom
  (from: 07/12/1995 until: 12/11/2006)
faktoring
  (from: 07/12/1995 until: 01/24/2013)
ekonomické poradenstvo
  (from: 07/12/1995 until: 01/24/2013)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
prenájom strojov, prístrojov a náradia
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním čistiacich a upratovacích prác
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby, inžinierske stavby, dopravné stavby (pozemné komunikácie), mosty, tunely
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, inžinierake stavby, dopravné stavby (pozemné komunikácie), mosty, tunely
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
zimná údržba ciest, parkovísk a odstavných plôch
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
marketing a manažment
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
Partners: 
Mária Baloghová
Školská 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/12/1998 until: 12/11/2006)
Mária Baloghová
Školská 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/12/1995 until: 10/11/1998)
Mária Baloghová
Školská 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
František Grega
Humenská 25
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Emil Kalafut
Tatranská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Ing. Ľubomír Lešták
Zupkova 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Mária Baloghová
Žľaby 1869/14
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
Contribution of each member: 
František Grega
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Emil Kalafut
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Ing. Ľubomír Lešták
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Mária Baloghová
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Mária Baloghová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/12/1995 until: 10/11/1998)
Mária Baloghová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/12/1998 until: 12/11/2006)
Mária Baloghová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
likvidátor
  (from: 04/25/2000 until: 12/03/2003)
Individual managing director
  (from: 07/12/1995 until: 04/24/2000)
Ing. Tibor Balogh
Školská 19
Košice
From: 09/23/2003
  (from: 12/04/2003 until: 12/11/2006)
Mária Baloghová
Školská 19
Košice
  (from: 07/12/1995 until: 04/24/2000)
Ing. Ľubomír Lešták - riaditeľ
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Ing. Tibor Balogh
Žľaby 1869/14
Košice 040 01
From: 09/23/2003
  (from: 12/12/2006 until: 01/24/2013)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/12/1995 until: 04/24/2000)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje riaditeľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/18/1991 until: 07/11/1995)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/12/1998 until: 01/24/2013)
100 000 Sk
  (from: 12/18/1991 until: 10/11/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/11/2000
  (from: 04/25/2000)
 Liquidators:
Ing. Tibor Balogh
Školská 19
Košice
  (from: 04/25/2000 until: 12/03/2003)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 04/25/2000 until: 12/03/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 31Cbr/77/2011-33 zo dňa 27.9.2012.
  (from: 01/25/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 27.11.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/ /90 Zb.
  (from: 12/18/1991 until: 01/24/2013)
Zmeny zápisu vykonané na základe zmeny zakladacej listiny vo forme Notárskej zápisnice číslo N 72/95, NZ 78/95 zo dňa 29.5.1995 napísanej JUDr. Ľubicou Timčovou, notárkou v Trebišove podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/12/1995 until: 01/24/2013)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 21.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/12/1998 until: 01/24/2013)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 10.1.2000 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 11.1.2000. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 25.4.2000.
  (from: 04/25/2000 until: 01/24/2013)
Deň zániku funkcie likvidátora: Ing. Tibor Balogh do: 23.9.2003. Zmena zakladateľskej listiny a úplné znenie formou notárskej zápisnice N 417/2003 Nz 83579/2003 zo dňa 23.9.2003.
  (from: 12/04/2003 until: 01/24/2013)
Date of updating data in databases:  02/25/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person