Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32798/R

Business name: 
GALKIN s.r.o.
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Registered seat: 
Pravenec 426
Pravenec 972 16
  (from: 02/04/2016 until: 12/17/2021)
Identification number (IČO): 
48 277 274
  (from: 09/05/2015)
Date of entry: 
09/05/2015
  (from: 09/05/2015)
Date of deletion: 
12/18/2021
  (from: 12/18/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 12/18/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/05/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť GALKIN s.r.o., IČO 48 277 274, so sídlom 972 16 Pravenec 426, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, 32798/R.
  (from: 12/18/2021)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person