Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32798/R

Business name: 
GALKIN s.r.o.
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Registered seat: 
Pravenec 426
Pravenec 972 16
  (from: 02/04/2016 until: 12/17/2021)
Muráň 190
Muráň 049 01
  (from: 11/06/2015 until: 02/03/2016)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 09/05/2015 until: 11/05/2015)
Identification number (IČO): 
48 277 274
  (from: 09/05/2015)
Date of entry: 
09/05/2015
  (from: 09/05/2015)
Date of deletion: 
12/18/2021
  (from: 12/18/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 12/18/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/05/2015)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Administratívne služby
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Počítačové služby
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Partners: 
PROFESSIO SERVICES, s.r.o.,
Miletičova 1
Bratislava-Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/05/2015 until: 11/05/2015)
PROFESSIO, s.r.o.
Slobody 3249
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 09/05/2015 until: 11/05/2015)
Peter Nemoga
Muráň 190
Muráň 049 01
Slovak Republic
  (from: 11/06/2015 until: 02/03/2016)
Adrian Pavelka
Hlavná 295/116
Lazany 972 11
Slovak Republic
  (from: 02/04/2016 until: 12/17/2021)
Contribution of each member: 
PROFESSIO, s.r.o.
Amount of investment: 4 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 250 EUR
  (from: 09/05/2015 until: 11/05/2015)
PROFESSIO SERVICES, s.r.o.,
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 09/05/2015 until: 11/05/2015)
Peter Nemoga
( peňažný vklad )
  (from: 11/06/2015 until: 02/03/2016)
Adrian Pavelka
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/04/2016 until: 12/17/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
PhDr. Lukáš Kocún
Sobotské nám. 1748/46
Poprad 058 01
From: 09/05/2015
  (from: 09/05/2015 until: 11/05/2015)
PhDr. Lukáš Kocún
Sobotské nám. 1748/46
Poprad 058 01
From: 09/05/2015 Until: 10/23/2015
  (from: 11/06/2015 until: 11/05/2015)
Peter Nemoga
Muráň 190
Muráň 049 01
From: 10/23/2015
  (from: 11/06/2015 until: 02/03/2016)
Peter Nemoga
Muráň 190
Muráň 049 01
From: 10/23/2015 Until: 11/19/2015
  (from: 02/04/2016 until: 02/03/2016)
Adrian Pavelka
Hlavná 295/116
Lazany 972 11
From: 11/20/2015
  (from: 02/04/2016 until: 12/17/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť GALKIN s.r.o., IČO 48 277 274, so sídlom 972 16 Pravenec 426, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, 32798/R.
  (from: 12/18/2021)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.08.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 09/05/2015 until: 12/17/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2015.
  (from: 11/06/2015 until: 12/17/2021)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person