Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1111/B

Business name: 
BC - INTERCOM spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
  (from: 02/01/2011)
Registered seat: 
Smrečianska 41
Bratislava 811 05
  (from: 02/25/1994)
Identification number (IČO): 
17 321 352
  (from: 08/01/1991)
Date of entry: 
08/01/1991
  (from: 08/01/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/01/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť, okrem komodít, kde sa výžaduje osobitné povolenie
  (from: 08/01/1991)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/01/1991)
zahraničnoobchodná činnosť, okrem komodít kde sa vyžaduje zvláštne povolenie FMZO
  (from: 08/01/1991)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 03/31/2006)
obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
  (from: 03/31/2006)
Partners: 
Ing. Jaroslav Baričič
SNP 949/12
Modra 900 01
Slovak Republic
  (from: 03/31/2006)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Potočná 8204/19
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 03/31/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Jaroslav Baričič
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/31/2009)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/31/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/28/2003)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/31/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/30/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.10.2010 sp. Zn. 4K 66/2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.10.2010, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BC – INTERCOM spol. s r.o. v likvidácii, Smrečnianska 41, Bratislava, IČO : 17 321 352 , zapísanej v odd. Sro vl. č. 1111/B. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Dalibora Kiselicu, so sídlom kancelárie nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava
  (from: 11/21/2013)
Bankruptcy trustee: 
Crossdefault Management Group, k. s.,
Zelená 2
Bratislava 811 01
From: 01/15/2013
  (from: 11/21/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2010
  (from: 03/10/2010)
 Liquidators:
Ing. Jan Wiedermann
Pražská 2/B
Bratislava 831 01
From: 03/01/2010
  (from: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná menom spoločnosti samostatne.
  (from: 03/10/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník Stary spis: S.r.o. 1976
  (from: 08/01/1991)
Spoločenská zmluva prispôsobená zák.č. 513/91 Zb. dňa 18.6.1992 Stary spis: S.r.o. 1976
  (from: 11/02/1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.8.1998, v zmysle zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 10/28/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.02.2006 - zmena trvalého pobytu spoločníkov a konateľov, rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 03/31/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2010.
  (from: 03/10/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.11.2010, č.k. 34 Exre 1261/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2010.
  (from: 02/01/2011)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person