Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29497/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Osvetlenie a energetické systémy s. r. o.
  (from: 07/12/2017)
Registered seat: 
Rampová 5
Košice - mestská časť Sever 040 01
  (from: 05/07/2019)
Identification number (IČO): 
34 145 869
  (from: 05/31/2010)
Date of entry: 
09/04/1996
  (from: 05/31/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/31/2010)
Objects of the company: 
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 05/31/2010)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/31/2010)
revízia elektrických zariadení
  (from: 05/31/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/31/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/31/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/31/2010)
konzultačná a poradenská činnosť (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 05/31/2010)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/31/2010)
Partners: 
ELTODO, a. s.
Novodvorská 1010/14
Praha 4 142 00
Czech Republic
  (from: 07/12/2017)
Contribution of each member: 
ELTODO, a. s.
Amount of investment: 198 000 EUR Paid up: 198 000 EUR
  (from: 07/12/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/31/2010)
Ing. Vítězslav Chmelík
Hradecká 2526/3
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 06/26/2017
  (from: 07/12/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 05/31/2010)
Capital: 
198 000 EUR Paid up: 198 000 EUR
  (from: 05/31/2010)
Supervisory board: 
Hariclia Mona Sandescu
Bílkova 861/14
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 06/26/2017
  (from: 07/12/2017)
Ladislav Beran
Vršovická 1286/88
Praha 10 100 00
Česká republika
From: 06/26/2017
  (from: 07/22/2017)
Marek Frey
Feřtekova 547/7
Praha 181 00
Česká republika
From: 03/01/2018
  (from: 08/14/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.5.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa ô 172 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľov o založení a.s. osvedčené do notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Ľubicou Bičanovou dňa 30.5.1996 pod č. N 261/96, Nz 276/96. Stary spis: Sa 590
  (from: 05/31/2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.2.2001 (notárska zápisnica N 53/2001, Nz 51/2001) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 05/31/2010)
Valné zhromaždenie dňa 25.09.2003 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s.
  (from: 05/31/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.08.2005 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 554/2005, Nz 36189/2005, NCRls 35669/2005.
  (from: 05/31/2010)
Zvýšenie základného imania na 10.000.000,-Sk na základe rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1037/2005, Nz 46164/2005, NCRls 45559/2005 dňa 04.10.2005.
  (from: 05/31/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou CITELUM-M, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 36 028 797, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 5248/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1552/2005, Nz 52132/2005 dňa 03.11.2005. Spoločnosť CITELUM Slovakia, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti, s.r.o., CITELUM-M, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec , IČO: 36 028 797, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 5248/S, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 31.12.2005.
  (from: 05/31/2010)
Notárska zápisnica č. N 534/2010, Nz 13703/2010, NCRls 13954/2010 zo dňa 21.04.2010.
  (from: 05/31/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 679/2010, Nz 17433/2010 zo dňa 18.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti CITELUM Slovakia, a. s., so sídlom Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, IČO: 34 145 869, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3460/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 05/31/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12. 2014.
  (from: 01/15/2015)
Date of updating data in databases:  07/12/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person