Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10699/R

Business name: 
Euro Continental Building a. s. v konkurze
  (from: 07/31/2019)
Registered seat: 
Zamarovská 37/200
Trenčín 911 05
  (from: 10/27/2015)
Identification number (IČO): 
46 410 376
  (from: 05/31/2014)
Date of entry: 
12/16/2011
  (from: 05/31/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/31/2014)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/31/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/31/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/31/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/31/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/31/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/31/2014)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/31/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/31/2014)
Marcel Fábry - predseda
Hlavná 628/139
Trenčín 911 05
From: 05/31/2014
  (from: 05/31/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/31/2014)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/31/2014)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 05/31/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/09/2017
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40K/21/2016-352 zo dňa 14.2.2017, právoplatné dňa 9.3.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Euro Continental Building a.s. so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376 a ustanovil správcu JUDr. Lukáš Tyko, Palackého 5, Trenčín, zn. S1333.
  (from: 07/31/2019)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Lukáš Tyko
Palackého 85/5
Trenčín 911 01
  (from: 07/31/2019)
Supervisory board: 
Mgr. Michaela Ježíková
28. októbra 6/1173
Trenčín 911 01
From: 05/31/2014
  (from: 05/31/2014)
Anton Fraňo
Višňová 8/195
Trenčín 911 05
From: 10/01/2014
  (from: 08/21/2015)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.10.2011 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.2.2012, zmena obchodného mena na Euro Continental Building s. r. o.
  (from: 05/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2014 o zvýšení základného imania a vymenovaní členov dozornej rady. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2014 o zmene právnej formy spoločnosti Euro Continental Building s. r. o. na akciovú spoločnosť.
  (from: 05/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2015
  (from: 10/27/2015)
Date of updating data in databases:  04/13/2021
Date of extract :  04/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person