Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3631/R

Business name: 
UDS, spol. s r.o.
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
Registered seat: 
Považské Podhradie 145
Považská Bystrica 017 01
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
Identification number (IČO): 
31 601 766
  (from: 03/01/1994)
Date of entry: 
03/01/1994
  (from: 03/01/1994)
Person dissolved from: 
21. 4. 2009
  (from: 05/01/2009)
Date of deletion: 
05/01/2009
  (from: 05/01/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/01/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1994)
Objects of the company: 
maloobchod /v rozsahu voľných živností/
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
maloobchod mimo predajne /v rozsahu voľných živností/
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
Partners: 
Oto Méheš
Rozkvet 2055/116
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
Contribution of each member: 
Oto Méheš
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/28/1998 until: 04/30/2009)
Individual managing director
  (from: 03/01/1994 until: 07/27/1998)
Oto Méheš
Rozkvet 2055/116
Považská Bystrica
  (from: 03/01/1994 until: 07/27/1998)
Alexander Pauer
Považská Teplá 367
Považská Bystrica
  (from: 07/28/1998 until: 03/17/2005)
Alexander Pauer
Považská Teplá 367
Považská Bystrica
Until: 01/31/2005
  (from: 03/18/2005 until: 03/17/2005)
Oto Méheš
Rozkvet 2055/116
Považská Bystrica
  (from: 07/28/1998 until: 04/30/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/28/1998 until: 04/30/2009)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 03/01/1994 until: 07/27/1998)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
Other legal facts: 
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 40CbR/84/2006-73 zo dňa 11.03.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2009, zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 05/01/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice JUDr. Ľubomíra Kojtalu, čís. Nz 90/94 zo dňa 25.2.1994 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/01/1994 until: 04/30/2009)
Doplnok č.l k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N l24/98, Nz lO5/98.
  (from: 07/28/1998 until: 04/30/2009)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 180/95-193 zo dňa 12.11.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka UDS, spol. s r.o., so sídlom Považské Podhradie č. 145, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31601766. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavol Tamaši, komerčný právnik, ul. Romualda Zaymusa č. 10, Žilina. Uznesením Najvyššieho súdu č.k. 3 Obo 49/99 zo dňa 2.6.1999 bolo uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 12.11.1998 č.k. 51-24K 180/95-193 zrušené.
  (from: 10/20/2000 until: 04/30/2009)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person