Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2939/B

Business name: 
JARABINY a.s.
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
Registered seat: 
Ružinovská 42
Bratislava 821 01
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
Identification number (IČO): 
35 833 556
  (from: 03/21/2002)
Date of entry: 
03/21/2002
  (from: 03/21/2002)
Date of deletion: 
11/06/2010
  (from: 11/06/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/06/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/21/2002)
Capital: 
689 564 EUR Paid up: 689 564 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 11/05/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 12.10.2010 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Jarabiny a.s., so sídlom Ružinovská 42,50, 821 01 Bratislava, IČO : 35 833 556 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vl. č. 2939/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 358/2010, Nz 36965/2010, zo dňa 12.10.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Jarabiny Invest, a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO : 36 777 536 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti Jarabiny a.s., so sídlom Ružinovská 42,50, 821 01 Bratislava, IČO : 35 833 556 . Obchodná spoločnosť Jarabiny a.s., so sídlom Ružinovská 42,50, 821 01 Bratislava, IČO : 35 833 556 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vl. č. 2939/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 11/06/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/06/2010)
Legal successor: 
Jarabiny Invest, a.s.
Ružinovská 42
Bratislava 821 01
  (from: 11/06/2010)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person