Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2939/B

Business name: 
JARABINY a.s.
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
Bussines Park Bratislava a.s.
  (from: 03/21/2002 until: 12/16/2004)
Registered seat: 
Ružinovská 42
Bratislava 821 01
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 11/04/2005 until: 07/13/2007)
Jarabinková 4
Bratislava 821 09
  (from: 03/21/2002 until: 11/03/2005)
Identification number (IČO): 
35 833 556
  (from: 03/21/2002)
Date of entry: 
03/21/2002
  (from: 03/21/2002)
Date of deletion: 
11/06/2010
  (from: 11/06/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/06/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/21/2002)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/21/2002 until: 11/05/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľských činností
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/21/2002 until: 11/05/2010)
Ing. Katarína Bázliková - člen
Doľany 44
Doľany 900 88
From: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 07/13/2007)
Ing. Katarína Bázliková - člen
Doľany 44
Doľany 900 88
From: 09/09/2004 Until: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 07/13/2007)
JUDr. Robert Kaliňák - predseda
Haanova 17
Bratislava
  (from: 03/21/2002 until: 11/19/2002)
Ing. Robert Pintér
Trenčianska 43
Bratislava
  (from: 03/21/2002 until: 09/20/2004)
Ing. Robert Pintér
Trenčianska 43
Bratislava
Until: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
Ing. Ján Počiatek
Talichova 5
Bratislava
  (from: 03/21/2002 until: 09/20/2004)
Ing. Ján Počiatek
Talichova 5
Bratislava
Until: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
Ing. Elemír Tichý - predseda
Doľany 436
Doľany 900 88
From: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 07/13/2007)
Ing. Elemír Tichý - predseda
Doľany 436
Doľany 900 88
From: 09/09/2004 Until: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 07/13/2007)
JUDr. Marek Turčan - predseda
Haanova 17
Bratislava 851 04
From: 10/31/2002
  (from: 11/20/2002 until: 09/20/2004)
JUDr. Marek Turčan - predseda
Haanova 17
Bratislava 851 04
From: 10/31/2002 Until: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
JUDr. Marek Turčan - člen
Haanova 17
Bratislava 851 04
From: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 07/13/2007)
JUDr. Marek Turčan - člen
Haanova 17
Bratislava 851 04
From: 09/09/2004 Until: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 07/13/2007)
Ing. Andrej Gregorovič - predseda predstavenstva
Bazovského 17
Bratislava 841 01
From: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
Ing. Michal Maskaľ - člen predstavenstva
Beňadická 7
Bratislava 851 06
From: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
JUDr. Milan Livař - člen predstavenstva
Šulekova 64
Bratislava 811 03
From: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene akciovej spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu vždy spoločne predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 03/21/2002 until: 07/13/2007)
Capital: 
689 564 EUR Paid up: 689 564 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 11/05/2010)
20 770 000 Sk Paid up: 20 770 000 Sk
  (from: 12/17/2004 until: 06/19/2009)
30 000 000 Sk Paid up: 30 000 000 Sk
  (from: 03/21/2002 until: 12/16/2004)
Shares: 
Number of shares: 2077
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 11/05/2010)
Number of shares: 2077
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/17/2004 until: 06/19/2009)
Number of shares: 3000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/21/2002 until: 12/16/2004)
Supervisory board: 
Ing. Arch. Ľubomír Hurajt
Hrdinov SNP 64
Martin 036 01
  (from: 03/21/2002 until: 09/20/2004)
Ing. Arch. Ľubomír Hurajt
Hrdinov SNP 64
Martin 036 01
Until: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
JUDr. Ján Koštial
Beňadická 8
Bratislava 851 06
From: 10/31/2002
  (from: 11/20/2002 until: 09/20/2004)
JUDr. Ján Koštial
Beňadická 8
Bratislava 851 06
From: 10/31/2002 Until: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
JUDr. Marek Turčan
Haanova 17
Bratislava 851 04
  (from: 03/21/2002 until: 11/19/2002)
Mgr. Daniel Fundárek
Miletičova 47
Bratislava 821 08
Until: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 07/13/2007)
Pavol Tichý
Doľany 44
Doľany 900 88
From: 09/09/2004 Until: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 07/13/2007)
JUDr. Zdenko Petrík
Dunajská Lužná 314
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/09/2004 Until: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 07/13/2007)
Mgr. Daniel Fundárek
Miletičova 47
Bratislava 821 08
  (from: 03/21/2002 until: 07/13/2007)
Pavol Tichý
Doľany 44
Doľany 900 88
From: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 07/13/2007)
JUDr. Zdenko Petrík
Dunajská Lužná 314
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 07/13/2007)
Ing. Miroslav Mihalus
Tranovského 55
Bratislava 841 02
From: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
JUDr. Andrea Goldenbergová
Záleská 12
Ivánka pri Dunaji 900 28
From: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
JUDr. Ladislav Šolc
Planét 15
Bratislava 821 02
From: 07/10/2007
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 12.10.2010 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Jarabiny a.s., so sídlom Ružinovská 42,50, 821 01 Bratislava, IČO : 35 833 556 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vl. č. 2939/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 358/2010, Nz 36965/2010, zo dňa 12.10.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Jarabiny Invest, a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO : 36 777 536 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti Jarabiny a.s., so sídlom Ružinovská 42,50, 821 01 Bratislava, IČO : 35 833 556 . Obchodná spoločnosť Jarabiny a.s., so sídlom Ružinovská 42,50, 821 01 Bratislava, IČO : 35 833 556 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vl. č. 2939/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 11/06/2010)
Notárska zápisnica N 249/02, Nz 243/02 zo dňa 18.3.2002 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 03/21/2002 until: 11/05/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2002 funkcia člena dozornej rady JUDr. M. Turčana zaniká dňa 31.10.2002, funkcia člena predstavenstva JUDr. R. Kaliňáka zaniká dňa 31.10.2002
  (from: 11/20/2002 until: 11/05/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 9.9.2004. Funkcia predsedu predstavenstva JUDr. Mareka Turčana zaniká dňa 9.9.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. Jána Počiateka a Ing. Róberta Pintéra zanika ku dňu 9.9.2004. Funkcia člena dozornej rady JUDr. Jána Koštiala a Ing.Arch. Ľubomíra Hurajta zaniká ku dňu 9.9.2004.
  (from: 09/21/2004 until: 11/05/2010)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 23.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 728/2004, Nz 83806/2004 (zníženie základného imania z pôvodnej výšky 30.000.000 Sk na 20.770.000 Sk, zmena obchodného mena z pôvodného: Bussines Park Bratislava a.s. na: JARABINY a.s., rozšírenie predmetu činnosti)
  (from: 12/17/2004 until: 11/05/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 38/2007, Nz 27093/2007, NCRls 26934/2007 napísanej dňa 10.7.2007.
  (from: 07/14/2007 until: 11/05/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/06/2010)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Jarabiny Invest, a.s. 36777536 ,
Ružinovská
42
  (from: 11/06/2010)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person