Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1016/B

Business name of the organisational unit: 
SONING Praha - centrum akustických služieb, a.s., organizačná zložka
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
Registered seat of organisational unit: 
Cukrová 14
Bratislava 811 08
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
Date of entry: 
04/22/2002
  (from: 04/22/2002)
Date of deletion: 
12/09/2015
  (from: 12/09/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/09/2015)
Legal form: 
organizačná zložka
  (from: 04/22/2002)
Objects of the company: 
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 04/22/2002 until: 08/31/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
testovanie, meranie a analýzy v oblasti akustiky
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  (from: 09/01/2007 until: 12/08/2015)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2007 until: 12/08/2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
Head of organisational unit: 
Ing. Dušan Altus
Jančová 17
Bratislava 811 02
From: 03/11/2009
  (from: 03/24/2009 until: 12/31/2009)
Ing. Dušan Altus
Jančová 17
Bratislava 811 02
From: 03/11/2009 Until: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Dušan Altus deň vzniku funkcie: 22.04.2002
Jančova 17
Bratislava 811 02
  (from: 04/22/2002 until: 02/02/2009)
Ing. Dušan Altus deň vzniku funkcie: 22.04.2002
Jančova 17
Bratislava 811 02
From: 04/22/2002 Until: 02/01/2009
  (from: 02/03/2009 until: 02/02/2009)
Ing. Ivan Blaho
E. F. Scherera 10
Piešťany 921 01
From: 02/01/2009
  (from: 02/03/2009 until: 03/23/2009)
Ing. Ivan Blaho
E. F. Scherera 10
Piešťany 921 01
From: 02/01/2009 Until: 03/11/2009
  (from: 03/24/2009 until: 03/23/2009)
Ing. Martin Jedovnický
110
Strážovice 696 38
Česká republika
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 03/31/2013)
Ing. Martin Jedovnický
110
Strážovice 696 38
Česká republika
From: 01/01/2010 Until: 03/31/2013
  (from: 04/01/2013 until: 03/31/2013)
Bc. Vladimír Marek
Jahodová 2703/125
Praha 10 106 00
Česká republika
From: 04/01/2013
  (from: 04/01/2013 until: 12/08/2015)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený konať všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky. Podpisuje sa tak, že k označeniu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.
  (from: 04/22/2002)
Other legal facts: 
Rozhodnotie zakladateľa o zriadení organizačnej zložky zo dňa 1.3.2002 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Základné údaje zriaďovateľa: Zakladateľ je zapísaný v obchodnom rejstříku vedeného méstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5243. Zakladateľ sa spravuje právom Českej republiky Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Predmet činnosti zriaďovateľa: -kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, -inžinierska činnosť v oblasti akustiky, -cestná motorová doprava, -výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov, -vedenie účtovníctva, -administratívna činnosť, -poradenská činnosť v odbore audiovizuálnej techniky, -poradenská činnosť v odbore obrazovej a osvetľovacej techniky, -výroba audiovizuálnych diel, -prenájom nehnuteľností spojený s ďalšími službami, -zámočníctvo, -lakovníctvo, -projektová činnosť vo výstavbe, -výroba a montáž akustických a protihlukových obkladov a podhľadov, -realizácia stavieb, ich zmien a odstraňovanie, -opravy motorových vozidiel, -opravy karosérií, Štatutárny orgán zriaďovateľa: Ing. Jozef Žikovský, Praha 6, Podlešínska 5, Česká republika, predseda predstavenstva od 4.3.1998 Ing. Karel Zelfel, Praha 9, Bajgarova 1216, Česká republika, člen predstavenstva od 4.3.1998 Ing. Karel Bezděk, Říčany, Světice 194, Česká republika, miestopredseda predstavenstva od 4.3.1998 Za spoločnosť konať je oprávnený predseda predstavenstva alebo miestopredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému, otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis samostatne predseda predstavenstva alebo miestopredseda predstavenstva. Hodnota zapisovaného základného imania zakladateľa: 27 500 000,- Kč
  (from: 04/22/2002 until: 12/08/2015)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 11.12.2008.
  (from: 02/03/2009 until: 12/08/2015)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 11.03.2009.
  (from: 03/24/2009 until: 12/08/2015)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 20.11.2009.
  (from: 01/01/2010 until: 12/08/2015)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 13.03.2013.
  (from: 04/01/2013 until: 12/08/2015)
Foreign person: 
Business name: SONING Praha a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Plzeňská 846/66
Praha 5 150 00
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe číslo zápisu : oddiel B, vložka 5243
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
Business name: SONING Praha a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe číslo zápisu : oddiel B, vložka 5243
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
Business name: SONING Praha a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Plzeňská 846/66
Praha 5 150 00
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe číslo zápisu : oddiel B, vložka 5243
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
Business name: SONING Praha a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Plzeňská 846/66
Praha 5 150 00
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe číslo zápisu : oddiel B, vložka 5243
  (from: 09/15/2007 until: 09/25/2007)
Business name: SONING Praha a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe číslo zápisu : oddiel B, vložka 5243
  (from: 09/15/2007 until: 09/25/2007)
Business name: SONING Praha a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Plzeňská 846/66
Praha 5 150 00
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe číslo zápisu : oddiel B, vložka 5243
  (from: 09/01/2007 until: 09/14/2007)
Business name: SONING Praha a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe číslo zápisu : oddiel B, vložka 5243
  (from: 09/01/2007 until: 09/14/2007)
Business name: SONING Praha - centrum akustických služieb, a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 04/22/2002 until: 08/31/2007)
Business name: SONING Praha - centrum akustických služieb, a.s.
Identification number (IČO): 25 650 751
Registered seat:
Podlešínská 5
Praha 6 160 00
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 04/22/2002 until: 08/31/2007)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/15/2007 until: 09/25/2007)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/01/2007 until: 09/14/2007)
Ing. Pavel Bezděk - štatutár zakladateľa
Světice 194
Říčany 251 01
Česká republika
From: 09/04/2002
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
Ing. Pavel Bezděk - štatutár zakladateľa
Světice 194
Říčany 251 01
Česká republika
From: 09/04/2002
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
Ing. Alena Drvotová
R. Novotného 1143
Kladno 272 01
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/01/2007 until: 09/14/2007)
Ing. Alena Drvotová
R. Novotného 1143
Kladno 272 01
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/15/2007 until: 09/25/2007)
Ing. Alena Drvotová
R. Novotného 1143
Kladno 272 01
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
Ing. Alena Drvotová
R. Novotného 1143
Kladno 272 01
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
Ing. Martin Kříž
Stodůlky, K ohradě 732
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 01/08/2010
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
Jiří Procházka
Elišky Junkové 1343/6
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/01/2007 until: 09/14/2007)
Jiří Procházka
Elišky Junkové 1343/6
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/15/2007 until: 09/25/2007)
Jiří Procházka
Elišky Junkové 1343/6
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
Jiří Procházka
Elišky Junkové 1343/6
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
RNDr. Marek Šoltés
Za Pohořelcem 17
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/01/2007 until: 09/14/2007)
RNDr. Marek Šoltés
Za Pohořelcem 17
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/15/2007 until: 09/25/2007)
RNDr. Marek Šoltés
Za Pohořelcem 17
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
RNDr. Marek Šoltés
Za Pohořelcem 17
Praha 6 169 00
Česká republika
From: 10/24/2006
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
Ing. Jozef Žikovský - štatutár zakladateľa
Podlešinská 5
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/04/2002
  (from: 09/15/2007 until: 09/25/2007)
Ing. Jozef Žikovský - štatutár zakladateľa
Podlešinská 5
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/04/2002
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
Ing. Jozef Žikovský - štatutár zakladateľa
Podlešinská 5
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/04/2002 Until: 01/08/2010
  (from: 06/24/2010 until: 06/23/2010)
Acting of management body: Za spoločnosť a pod jej firmou vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/24/2010 until: 12/08/2015)
Acting of management body: Za spoločnosť a pod jej firmou vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/26/2007 until: 06/23/2010)
Acting of management body: Za spoločnosť a pod jej firmou vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/15/2007 until: 09/25/2007)
Acting of management body: Za spoločnosť a pod jej firmou vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/01/2007 until: 09/14/2007)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person