Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3639/R

Business name: 
AGROKOVO-MARKET s.r.o
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
Registered seat: 
10
Plevník - Drienové 018 26
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
Identification number (IČO): 
31 609 431
  (from: 06/23/1994)
Date of entry: 
06/23/1994
  (from: 06/23/1994)
Person dissolved from: 
15.4.2016
  (from: 05/06/2016)
Date of deletion: 
05/06/2016
  (from: 05/06/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/06/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/23/1994)
Objects of the company: 
kovoobrábanie, kovovýroba - výroba tovaru z kovu
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
maloobchod /v rozsahu voľných živností/
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
maloobchod mimo predajne /v rozsahu voľných živností/
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/03/1996 until: 05/05/2016)
služby s poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 05/11/1998 until: 05/05/2016)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 05/11/1998 until: 05/05/2016)
oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 05/11/1998 until: 05/05/2016)
Partners: 
Ladislav Ciprich
10
Plevník - Drienové
Slovak Republic
  (from: 06/23/1994 until: 01/28/1999)
Anton Hoferica
91
Vrchteplá
Slovak Republic
  (from: 06/23/1994 until: 01/28/1999)
Anton Hoferica
91
Vrchteplá
Slovak Republic
  (from: 01/29/1999 until: 05/05/2016)
Ladislav Ciprich
10
Plevník - Drienové
Slovak Republic
  (from: 01/29/1999 until: 05/05/2016)
Contribution of each member: 
Anton Hoferica
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 01/28/1999)
Ladislav Ciprich
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 01/28/1999)
Anton Hoferica
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/29/1999 until: 05/05/2016)
Ladislav Ciprich
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/29/1999 until: 05/05/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
Ladislav Ciprich
10
Plevník - Drienové
  (from: 06/23/1994 until: 09/28/2006)
Anton Hoferica
91
Vrchteplá
  (from: 06/23/1994 until: 09/28/2006)
Anton Hoferica
91
Vrchteplá
From: 06/23/1994
  (from: 09/29/2006 until: 05/05/2016)
Ladislav Ciprich
10
Plevník - Drienové
From: 06/23/1994
  (from: 09/29/2006 until: 05/05/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/29/2006 until: 05/05/2016)
100 000 Sk
  (from: 06/23/1994 until: 01/28/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/148/2014-258 zo dňa 18.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2016 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť AGROKOVO-MARKET s.r.o., so sídlom 018 26 Plevník - Drienové 10, IČO 31 609 431 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 3639/R.
  (from: 05/06/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5595
  (from: 06/23/1994 until: 05/05/2016)
Valné zhromaždenie, konané dňa 22.2.1996, schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5595
  (from: 04/03/1996 until: 05/05/2016)
Valným zhromaždením dňa 2.lO.l997 bol prijatý Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/11/1998 until: 05/05/2016)
Valným zhromaždením zo dňa 30. 06. 1998 bol prijatý Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 01/29/1999 until: 05/05/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person