Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3263/S

Business name: 
AMO, spol. s r.o.
  (from: 01/22/1996 until: 04/16/2015)
Registered seat: 
Kapitulská 13
Banská Bystrica 974 03
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
Spojová 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/22/1996 until: 08/18/1997)
Identification number (IČO): 
31 643 396
  (from: 01/22/1996)
Date of entry: 
01/22/1996
  (from: 01/22/1996)
Person dissolved from: 
12.2.2015
  (from: 04/17/2015)
Date of deletion: 
04/17/2015
  (from: 04/17/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/17/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/1996 until: 04/16/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/1996 until: 04/16/2015)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/22/1996 until: 04/16/2015)
prenájom nebytových a bytových priestorov
  (from: 05/28/1996 until: 04/16/2015)
stolárska výroba
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
zámočnícke práce
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
maliraske, natieračské, sklenárske a lakovnícke práce
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
Partners: 
Ing. Daniela Chabadová
Spojova 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/22/1996 until: 01/18/2000)
Jaroslav Katreniak
Kapitulská 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/19/2000 until: 10/15/2001)
Maroš Katreniak
Nálepkova 6
Brezno
Slovak Republic
  (from: 01/19/2000 until: 05/03/2000)
Maroš Katreniak
Nálepkova 6
Brezno
Slovak Republic
  (from: 09/17/1999 until: 01/18/2000)
Ján Rosenberger
Hronská 428/26
Valaská
Slovak Republic
  (from: 10/16/2001 until: 01/28/2002)
Alena Kysucká
Má. Povst. Česk. Ľudu 2175/46
Brezno
Slovak Republic
  (from: 01/29/2002 until: 04/16/2015)
Dr. Ján Katreniak
Vyhlídalova 7
Opava
Česká republika
  (from: 05/04/2000 until: 10/15/2001)
Contribution of each member: 
Ing. Daniela Chabadová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/22/1996 until: 01/18/2000)
Maroš Katreniak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/17/1999 until: 01/18/2000)
Maroš Katreniak
Amount of investment: 3 120 000 Sk Paid up: 3 120 000 Sk
  (from: 01/19/2000 until: 05/03/2000)
Jaroslav Katreniak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/19/2000 until: 10/15/2001)
Dr. Ján Katreniak
Amount of investment: 3 120 000 Sk Paid up: 3 120 000 Sk
  (from: 05/04/2000 until: 10/15/2001)
Ján Rosenberger
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 01/28/2002)
Alena Kysucká
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/29/2002 until: 04/16/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/2000 until: 04/16/2015)
konatelia
  (from: 09/17/1999 until: 01/18/2000)
Individual managing director
  (from: 01/22/1996 until: 09/16/1999)
Ing. Daniela Chabadová
Spojova 5
Banská Bystrica
  (from: 01/22/1996 until: 05/27/1996)
Ing. Daniela Chabadová
Spojova 5
Banská Bystrica
  (from: 01/07/1998 until: 01/18/2000)
Jaroslav Katreniak
Kapitulská 13
Banská Bystrica
  (from: 01/19/2000 until: 10/15/2001)
Maroš Katreniak
Nálepkova 6
Brezno
  (from: 09/17/1999 until: 01/18/2000)
Ing. Pavol Krajčír
Tulská 36
Banská Bystrica
  (from: 05/28/1996 until: 01/06/1998)
Ján Rosenberger
Hronská 428/26
Valaská
  (from: 10/16/2001 until: 04/16/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/19/2000 until: 04/16/2015)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/17/1999 until: 01/18/2000)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/22/1996 until: 09/16/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 04/16/2015)
3 220 000 Sk
  (from: 01/19/2000 until: 10/15/2001)
200 000 Sk
  (from: 09/17/1999 until: 01/18/2000)
100 000 Sk
  (from: 01/22/1996 until: 09/16/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr/116/2013-19 zo dňa 30.09.2014 právoplatným dňa 12.02.2015 bola obchodná spoločnosť AMO, spol. s r.o., so sídlom Kapitulská 13, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 31 643 396, zapísaná v OR OS BB oddiel: Sro, vložka č. 3263/S zrušená bez likvidácie.
  (from: 04/17/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice čís. NZ 293/95, zo dňa 17.11.1995 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8539
  (from: 01/22/1996 until: 04/16/2015)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.05.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/28/1996 until: 04/16/2015)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.8.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 08/19/1997 until: 04/16/2015)
. Zakladateľ schválil formou notárskej zápisnice č. NZ 296/ 98, zo dňa 28.7.1998 Dodatok č.4, ktorým bola upravená zakladateľská listina v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/17/1999 until: 04/16/2015)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/19/2000 until: 04/16/2015)
. Valné zhromaždenie dňa 25.4.2000 schválilo Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/04/2000 until: 04/16/2015)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 15.5.2001 a 30.8.2001 a Dodatok č. 7 a 8.
  (from: 10/16/2001 until: 04/16/2015)
. Na valnom zhromaždení dňa 12.11.2001 bol schválený Dodatok č. 9 k zakladateľskej listine.
  (from: 01/29/2002 until: 04/16/2015)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person