Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1158/B

Business name: 
FRICO, spol.s.r.o.
  (from: 07/29/1991 until: 12/19/2008)
Registered seat: 
Dunajská 35
Bratislava 811 08
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Novosvetská 4
Bratislava 811 06
  (from: 07/29/1991 until: 04/27/1995)
Identification number (IČO): 
17 317 916
  (from: 07/29/1991)
Date of entry: 
07/29/1991
  (from: 07/29/1991)
Person dissolved from: 
18.11.2008
  (from: 12/20/2008)
Date of deletion: 
12/20/2008
  (from: 12/20/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/20/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/29/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
  (from: 07/29/1991 until: 11/01/1993)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 07/29/1991 until: 11/01/1993)
spracúvanie a stavebných štúdií, rôznej technickej dokumentácie
  (from: 07/29/1991 until: 11/01/1993)
podnikanie vo verejnom stravovaní
  (from: 07/29/1991 until: 11/01/1993)
prenajímanie a sprostredkovanie predaja hracích automatov
  (from: 07/29/1991 until: 11/01/1993)
zahranično-obchodná činnosoť, s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 07/29/1991 until: 11/01/1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/02/1993 until: 12/19/2008)
realitná kancelária
  (from: 11/02/1993 until: 12/19/2008)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 11/02/1993 until: 12/19/2008)
kresličské práce
  (from: 11/02/1993 until: 12/19/2008)
sprostredkovanie, nákup, predaj, prenajímanie hracích automatov
  (from: 11/02/1993 until: 12/19/2008)
pohostinskú činnosť
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Partners: 
ARINOS G.m.b.H.
Bahnhofplatz 3
Mödling 2340
  (from: 07/29/1991 until: 04/27/1995)
ARINOS G.m.b.H.
Bahnhofplatz 3
Mödling 2340
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Ing. Jozef Eggenfellner
Bahnhofplatz 3
Mödling 2340
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Jaskov rad 189
Bratislava
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Contribution of each member: 
ARINOS G.m.b.H.
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 07/29/1991 until: 04/27/1995)
ARINOS G.m.b.H.
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Ing. Jozef Eggenfellner
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
konatelia
  (from: 11/02/1993 until: 04/27/1995)
konatelia
  (from: 07/29/1991 until: 11/01/1993)
JUDr. Alexander Schwartz
Grösslingova 31
Bratislava
  (from: 11/02/1993 until: 04/27/1995)
Horst Dieter Fritz - riaditeľ
Bahnhofplatz 3
Mödling 2340
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Jaskov rad 189
Bratislava
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Ing. Jozef Eggenfellner - riaditeľ
residence in the Slovak Republic :
Jaskov rad 189
Bratislava
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu konatelia.
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 11/02/1993 until: 04/27/1995)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ Horst Dieter Fritz, bytom 2340 Mödling, Bahnhofplatz 3.
  (from: 07/29/1991 until: 11/01/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/29/1991 until: 12/19/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32/Exre/142/2005, Sro 1158/B zo dňa 17.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2008 bola zrušená obchodná spoločnosť FRICO, spol. s.r.o. , so sídlom Dunajská 35, 811 08 Bratislava, IČO: 17 317 916 bez likvidácie. Obchodná spoločnosť FRICO, spol. s.r.o. , so sídlom Dunajská 35, 811 08 Bratislava, IČO: 17 317 916 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 20412/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/20/2008)
Spoločnosť s ručeném obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve Bratislava-vidiek v Bratislava, dňa 21.5.1991 pod č. 180/91, Nz 179/91 podľa § 106a ods. l, 3 a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a v zmysle Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb. o neskorších právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 2065
  (from: 07/29/1991 until: 12/19/2008)
Zakladateľská listina spísaná formou notárskej zápisnice bola zmenená dňa 24.6.1993 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2065
  (from: 11/02/1993 until: 12/19/2008)
Spoločenská zmluva zo dňa 14.04.1994, zmluva o prevode obdchodného podielu zo dňa 14.04.1994, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 02.12.1994, notárska zápisnica zo dňa 09.02.1994 N 42/94, Nz 39/94. Stary spis: S.r.o. 2065
  (from: 04/28/1995 until: 12/19/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2008, ktorým súd zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 12/16/2008 until: 12/19/2008)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person