Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26710/B

Business name: 
PRONAS s. r. o.
  (from: 01/26/2008 until: 11/23/2021)
HG Invest, s.r.o.
  (from: 06/10/2002 until: 01/25/2008)
Registered seat: 
Baštová 7
Bratislava 811 03
  (from: 06/10/2002 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
35 837 888
  (from: 06/10/2002)
Date of entry: 
06/10/2002
  (from: 06/10/2002)
Person dissolved from: 
21.3.2016
  (from: 06/07/2016)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/10/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/10/2002 until: 12/23/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prvádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/10/2002 until: 12/23/2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/10/2002 until: 12/23/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/10/2002 until: 12/23/2013)
administratívne práce
  (from: 06/10/2002 until: 12/23/2013)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 06/10/2002 until: 12/23/2013)
Partners: 
Herbert Gorge
Stavbárska 40
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/10/2002 until: 01/25/2008)
Helmut Hartl
Baštová 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/10/2002 until: 01/25/2008)
Andrej Valachovič
Bratislavská 170
Kúty 908 01
Slovak Republic
  (from: 01/26/2008 until: 11/23/2021)
Róbert Záslav
Bratislavská 171
Kúty 908 01
Slovak Republic
  (from: 01/26/2008 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Helmut Hartl
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/10/2002 until: 01/25/2008)
Herbert Gorge
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 06/10/2002 until: 01/25/2008)
Andrej Valachovič
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/26/2008 until: 11/23/2021)
Róbert Záslav
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/26/2008 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/10/2002 until: 11/23/2021)
Herbert Gorge
Stavbárska 40
Bratislava
From: 06/10/2002
  (from: 06/10/2002 until: 01/25/2008)
Herbert Gorge
Stavbárska 40
Bratislava
From: 06/10/2002 Until: 01/18/2008
  (from: 01/26/2008 until: 01/25/2008)
Helmut Hartl
Baštová 7
Bratislava
From: 06/10/2002
  (from: 06/10/2002 until: 01/25/2008)
Helmut Hartl
Baštová 7
Bratislava
From: 06/10/2002 Until: 01/18/2008
  (from: 01/26/2008 until: 01/25/2008)
Andrej Valachovič
Bratislavská 170
Kúty 908 01
From: 01/18/2008
  (from: 01/26/2008 until: 11/23/2021)
Róbert Záslav
Bratislavská 171
Kúty 908 01
From: 01/18/2008
  (from: 01/26/2008 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/10/2002 until: 11/23/2021)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/10/2002 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/21/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 15.2.2016 č.k. 34CbR/412/2013 - 16, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2016 súd zrušil obchodnú spoločnosť PRONAS s. r. o., Baštová 7, 811 03 Bratislava, IČO: 35 837 888 zrušil s likvidáciou a za likvidátora vymenoval Andreja Valachoviča, Bratislavská 170, 908 01 Kúty.
  (from: 06/07/2016)
 Liquidators:
Andrej Valachovič
Bratislavská 170
Kúty 908 01
From: 03/21/2016
  (from: 06/07/2016 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 06/07/2016 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.5.2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/10/2002 until: 11/23/2021)
Zápisnice z valných zhromaždení zo dňa 18.1.2008. Zmena obchodného mena z HG Invest, s.r.o. na PRONAS s. r. o.
  (from: 01/26/2008 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 11.11.2013, sp. zn. 34 Exre/408 /2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2013.
  (from: 12/24/2013 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.4.2016, sp. zn. 34 Exre/119/2016 – 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2016.
  (from: 06/07/2016 until: 11/23/2021)
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Herberta Gorgeho v prospech spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (from: 02/18/2003 until: 01/25/2008)
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Helmuta Hartla v prospech spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 51 653.
  (from: 02/19/2003 until: 01/25/2008)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person