Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10016/R

Business name: 
DOR, s.r.o.
  (from: 01/17/1997)
Registered seat: 
Považské Podhradie 313
Považská Bystrica 017 04
  (from: 01/14/2004)
Považské Podhradie 313
Považská Bystrica 017 01
  (from: 03/19/2001 until: 01/13/2004)
Moyzesova 867/66
Považská Bystrica 017 01
  (from: 01/17/1997 until: 03/18/2001)
Identification number (IČO): 
36 293 113
  (from: 01/17/1997)
Date of entry: 
01/17/1997
  (from: 01/17/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/17/1997)
Objects of the company: 
technicko - inžinierske služby
  (from: 01/17/1997)
výroba a spracovanie polymérov
  (from: 01/17/1997)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 01/17/1997)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/17/1997)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/17/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/17/1997)
kovoobrábanie
  (from: 03/19/2001)
výroba nástrojov a náradia
  (from: 10/02/2003)
odlievanie ľahkých kovov
  (from: 10/02/2003)
výskum a vývoj a konštrukcia v oblasti strojárenstva
  (from: 10/02/2003)
výroba drevených obalov, obkladov, podláh a iných drevených výrobkov neremeselných
  (from: 10/02/2003)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 10/06/2006)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 10/06/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/06/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/06/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/06/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základé služby spojené s prenájmom
  (from: 10/06/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 10/06/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/06/2006)
operatívny a finančný lízing
  (from: 10/06/2006)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 10/06/2006)
marketing a prieskum trhu
  (from: 10/06/2006)
prekladateľské a tlmočnícke služby v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom
  (from: 10/06/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/06/2006)
administratívne práce
  (from: 10/06/2006)
poradenská a konzultačná činnosť pri riadení projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
  (from: 10/06/2006)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 10/06/2006)
odlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 10/06/2006)
Partners: 
ALW INDUSTRY, s.r.o.
U Panelárny 594/6C
Chválkovice, Olomouc 779 00
Czech Republic
  (from: 07/04/2015)
Ing. Emil Cabaj
346
Jasenica 018 17
Slovak Republic
  (from: 10/06/2006 until: 07/03/2015)
Ing. Emil Cabaj
Hliny 1367/190
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 01/14/2004 until: 10/05/2006)
Ing. Michal Lečko
Orlové 295
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 01/01/2009 until: 08/18/2015)
Ing. Michal Lečko
Orlové 295
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 01/14/2004 until: 12/31/2008)
Ing. Alexander Suja , PhD.
Orlové 294
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 01/01/2009 until: 07/03/2015)
Ing. Alexander Suja , PhD.
Orlové 294
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 01/14/2004 until: 12/31/2008)
Ing. Pavol Šandor
Moyzesova 867/66
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 07/02/1998 until: 01/13/2004)
Ing. Pavol Šandor
Moyzesova 867/66
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/17/1997 until: 07/01/1998)
Contribution of each member: 
ALW INDUSTRY, s.r.o.
Amount of investment: 6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 08/19/2015)
Ing. Pavol Šandor
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/17/1997 until: 07/01/1998)
Ing. Pavol Šandor
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/02/1998 until: 01/13/2004)
Ing. Emil Cabaj
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/14/2004 until: 01/03/2005)
Ing. Michal Lečko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/14/2004 until: 01/03/2005)
Ing. Alexander Suja , PhD.
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/14/2004 until: 12/31/2008)
Ing. Emil Cabaj
( peňažný vklad )
  (from: 01/04/2005 until: 10/05/2006)
Ing. Emil Cabaj
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/06/2006 until: 12/31/2008)
Ing. Michal Lečko
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/04/2005 until: 12/31/2008)
Ing. Alexander Suja , PhD.
Amount of investment: 2 345 EUR Paid up: 2 345 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/03/2015)
Ing. Emil Cabaj
Amount of investment: 2 010 EUR Paid up: 2 010 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/03/2015)
Ing. Michal Lečko
Amount of investment: 2 345 EUR Paid up: 2 345 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 08/18/2015)
ALW INDUSTRY, s.r.o.
Amount of investment: 4 355 EUR Paid up: 4 355 EUR
  (from: 07/04/2015 until: 08/18/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/25/2001)
konatelia
  (from: 01/17/1997 until: 10/24/2001)
Ing. Mirko Spurný
Příkazy 234
Příkazy 783 33
Česká republika
From: 08/13/2015
  (from: 08/19/2015)
Ing. Emil Cabaj
Hliny 1367/190
Považská Bystrica
  (from: 10/25/2001 until: 10/01/2003)
Ing. Emil Cabaj
346
Jasenica 018 17
From: 08/27/2001
  (from: 10/06/2006 until: 08/18/2015)
Ing. Emil Cabaj
346
Jasenica 018 17
From: 08/27/2001 Until: 08/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Emil Cabaj
Hliny 1367/190
Považská Bystrica 017 01
From: 08/27/2001
  (from: 10/02/2003 until: 10/05/2006)
Ing. Pavol Šandor
Moyzesova 867/66
Považská Bystrica
  (from: 01/17/1997 until: 10/24/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/25/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/17/1997 until: 10/24/2001)
Procuration: 
Ing. Jozef Valenta , PhD.
Wellnerova 560/14
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 08/19/2015
  (from: 08/19/2015)
Ing. Michal Lečko
Orlové 295
Považská Bystrica 017 01
  (from: 01/14/2004 until: 08/18/2015)
Ing. Michal Lečko
Orlové 295
Považská Bystrica 017 01
Until: 08/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Pavol Lečko
Orlové 295
Považská Bystrica 017 01
From: 01/04/2005
  (from: 01/04/2005 until: 08/18/2015)
Ing. Pavol Lečko
Orlové 295
Považská Bystrica 017 01
From: 01/04/2005 Until: 08/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Alexander Suja , PhD.
Orlové 294
Považská Bystrica 017 01
From: 01/04/2005
  (from: 01/04/2005 until: 08/18/2015)
Ing. Alexander Suja , PhD.
Orlové 294
Považská Bystrica 017 01
From: 01/04/2005 Until: 08/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Vladimír Zboran
94
Jasenica 018 17
From: 01/01/2009
  (from: 01/01/2009 until: 08/18/2015)
Ing. Vladimír Zboran
94
Jasenica 018 17
From: 01/01/2009 Until: 08/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/19/2015)
Menom spoločnosti konajú dvaja prokuristi spoločne.
  (from: 01/01/2009 until: 08/18/2015)
Prokurista podpisuje menom spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis. Menom spoločnosti koná prokurista samostatne.
  (from: 01/14/2004 until: 12/31/2008)
Capital: 
6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 01/01/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/02/2003 until: 12/31/2008)
200 000 Sk
  (from: 07/02/1998 until: 10/01/2003)
100 000 Sk
  (from: 01/17/1997 until: 07/01/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená ( zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 325/96), N 273/96 zo dňa 10.12.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/17/1997)
Notárskou zápisnicou N 169/98, NZ 160/98 zo dňa 18.06.1998 bol prijatý dodatok č.1 k zakladateľskej listine.
  (from: 07/02/1998)
Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 2.2.2001 schválilo zmenu zakladateľskej listiny doplnok č.2 k zakladateľskej listine spísaný notárskou zápisnicou N 26/2001, NZ 28/2001 zo dňa 7.2.2001.
  (from: 03/19/2001)
Dodatok č.3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 245/01, Nz 260/01 zo dňa 27.8.2001.
  (from: 10/25/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice N 048/02, Nz 049/02 zo dňa 18.2.2002 ako dodatok č. 4. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice N 470/02 Nz 476/02 zo dňa 18.12.2002 - dodatok č. 5 a úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 10/02/2003)
Valné zhromaždenie dňa 30.5.2003 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu, vymenovalo prokuristu a prijalo úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.5.2003. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 30.5.2003.
  (from: 01/14/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/10/2019)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
3P PB s.r.o.
Považské Podhradie 313
Považská Bystrica 017 04
  (from: 05/10/2019)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person