Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2965/B

Business name: 
PPG s. r. o.
  (from: 12/10/2008)
PPG, a.s.
  (from: 01/02/2002 until: 12/09/2008)
Registered seat: 
Uršulínska ul. 6665
Bratislava 811 01
  (from: 04/10/2002)
Hlinská 40
Žilina 010 01
  (from: 01/02/2002 until: 04/09/2002)
Identification number (IČO): 
36 402 991
  (from: 01/02/2002)
Date of entry: 
01/02/2002
  (from: 01/02/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/10/2008)
Joint-stock company
  (from: 01/02/2002 until: 12/09/2008)
Objects of the company: 
prenájom a leasing strojov a zariadení
  (from: 01/02/2002)
prevádzkovanie a prenájom garáží
  (from: 01/02/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/02/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/10/2008)
Managing board
  (from: 01/02/2002 until: 12/09/2008)
Ing. Martin Krampl
Pri kolíske 9155/62
Bratislava 831 06
From: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008)
Ing. Ján Krampl
Pri kolíske 9154/60
Bratislava 831 06
From: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008)
Ing. Ivan Pohl
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008)
Mgr. Martin Gúčik - člen
Ušiakova 2
Bratislava
Until: 05/20/2002
  (from: 01/02/2002 until: 09/02/2002)
Ing. Milan Hruška - člen
Andovská 108
Nové Zámky
Until: 05/20/2002
  (from: 01/02/2002 until: 09/02/2002)
Ing. Ján Krampl - člen
Alstrova 232
Bratislava 831 06
From: 05/20/2002
  (from: 09/03/2002 until: 12/02/2008)
Ing. Martin Krampl - člen
Olšova 6
Bratislava 831 06
From: 05/20/2002
  (from: 09/03/2002 until: 12/02/2008)
Mgr. Slavomír Moško - predseda
15
Donovaly
Until: 05/20/2002
  (from: 01/02/2002 until: 09/02/2002)
Ing. Ivan Pohl - predseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 05/20/2002 Until: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Ing. Ján Krampl - člen
Pri kolíske 9154/60
Bratislava 831 06
From: 05/20/2002 Until: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Ing. Martin Krampl - člen
Pri kolíske 9155/62
Bratislava 831 06
From: 05/20/2002 Until: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Ing. Ivan Pohl - predseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 05/20/2002
  (from: 09/03/2002 until: 12/09/2008)
Ing. Ján Krampl - člen
Pri kolíske 9154/60
Bratislava 831 06
From: 05/20/2002
  (from: 12/03/2008 until: 12/09/2008)
Ing. Martin Krampl - člen
Pri kolíske 9155/62
Bratislava 831 06
From: 05/20/2002
  (from: 12/03/2008 until: 12/09/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 12/10/2008)
Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vo všetkých veciach vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/02/2002 until: 12/09/2008)
Capital: 
233 500 000 Sk Paid up: 233 500 000 Sk
  (from: 12/10/2008)
233 500 000 Sk Paid up: 233 500 000 Sk
  (from: 09/03/2002 until: 12/09/2008)
233 500 000 Sk
  (from: 01/02/2002 until: 09/02/2002)
Shares: 
Number of shares: 2335
Druh: kmeňové na meno s obmedzenou prevoditeľnosťou
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/03/2002 until: 12/09/2008)
Number of shares: 2335
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/02/2002 until: 09/02/2002)
Stockholder: 
MC Slovakia, s. r. o.
Uršulínska 6665
Bratislava 811 01
  (from: 12/03/2008 until: 12/09/2008)
Supervisory board: 
Ing. Mikuláš Čižmár - člen
Oravská 2350/1
Žilina
Until: 05/20/2002
  (from: 01/02/2002 until: 09/02/2002)
Mgr. Martin Gučík - člen
Ušiakova 2
Bratislava 841 01
From: 05/20/2002 Until: 10/08/2002
  (from: 09/03/2002 until: 12/01/2002)
Ing. Ján Krampl - člen
Alstrova 232
Bratislava
Until: 05/20/2002
  (from: 01/02/2002 until: 09/02/2002)
Mgr. Slavomír Moško - predseda
15
Donovaly 976 39
From: 05/20/2002 Until: 10/08/2002
  (from: 09/03/2002 until: 12/01/2002)
Ing. Ivan Pohl - predseda
Gorkého 15
Bratislava
Until: 05/20/2002
  (from: 01/02/2002 until: 09/02/2002)
Ing. Dušan Kret - člen
Bellova 24
Bratislava 831 01
From: 05/20/2002 Until: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Jozef Petrek
Janka Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 10/08/2002 Until: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda
Olšova 6
Bratislava 831 06
From: 10/08/2002 Until: 12/10/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Ing. Dušan Kret - člen
Bellova 24
Bratislava 831 01
From: 05/20/2002
  (from: 09/03/2002 until: 12/09/2008)
Jozef Petrek
Janka Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 10/08/2002
  (from: 12/02/2002 until: 12/09/2008)
Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda
Olšova 6
Bratislava 831 06
From: 10/08/2002
  (from: 12/02/2002 until: 12/09/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov dňa 29.10. 2001 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obch. zákonníka a schválením stanov ako právny nástupca zrušenej spoločnosti VÁHOSTAV GARÁŽE s.r.o., Žilina, Hlinská 40, IČO: 36 396 079.
  (from: 01/02/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 15.2.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/10/2002)
Notárska zápisnica č. N 392/2002, Nz 392/2002 zo dňa 20.5.2002 osvedčujúca priebeh priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady a o zmene stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutnia dozornej rady zo dňa 20.5.2002, na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej a voľba členov predstavenstva.
  (from: 09/03/2002)
Notárska zápisnica N 704/02, Nz 704/02 spísaná dňa 8.10.2002 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 8.10.2002. Funkcia člena dozornej rady Mgr. Slavomíra Moška a Mgr. Martina Gučíka sa končí dňom 8.10.2002.
  (from: 12/02/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 190/2008, Nz 52326/2008 zo dňa 27.11.2008 o zmene právnej formy spoločnosti PPG, a.s., so sídlom Uršulínska 6665, 811 01 Bratislava, IČO: 36 402 991, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2965/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 12/10/2008)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person