Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26673/B

Business name: 
RETI, spol. s r. o.
  (from: 03/27/2002 until: 11/23/2021)
INTREL, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 02/27/1997 until: 03/26/2002)
I N T R E L , obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 01/15/1991 until: 02/26/1997)
Registered seat: 
500
Gajary 900 61
  (from: 03/27/2002 until: 11/23/2021)
Kuzmányho 940/11
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 02/27/1997 until: 03/26/2002)
ul. Štefánikova 4
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 12/06/1993 until: 02/26/1997)
ul.Obrancov mieru 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Identification number (IČO): 
00 694 614
  (from: 01/15/1991)
Date of entry: 
01/15/1991
  (from: 01/15/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1991)
Objects of the company: 
prednostné riešenie ekologických problémov zúčastnených krajín a tretích krajín
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
vykonávanie inžiniersko-technickej, projektovej a konštrukčnej činnosti
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
vykonávanie technicko-ižinierskej a obchodnej činnosti pre priemyslovú výrobu
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
výroba výrobkov z kovo, drevo a elektro
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
výroba strojov a zariadení s poradenskou a obchodnou činnosťou
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
výroba elektronických systémov a zariadení a ich predaj
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
činnosti s prednosťou potrieb pre ekológiu a úpravu druhotných surovín, ich využitie
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
dopravné práce
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
obchodná činnosť v rámci predmetu činnosti
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
obchodno-poradenská a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie INTREL
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/06/1993 until: 12/19/2001)
konštrukčná činnosť
  (from: 12/06/1993 until: 12/19/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/06/1993 until: 11/23/2021)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/06/1993 until: 11/23/2021)
obchod s tovarom všetkého druhu okrem viazaných obchodných živností
  (from: 12/06/1993 until: 11/23/2021)
obchod s tovarom všetkého druhu okrem koncesovaných obchodných živností
  (from: 12/06/1993 until: 11/23/2021)
inžinierska činnosť
  (from: 12/06/1993 until: 11/23/2021)
dodávateľská činnosť v oblasti zdravotnovodohospodárskych stavieb
  (from: 05/24/1994 until: 11/23/2021)
Partners: 
INTERWOOD, a.s. IČO: 36 393 185
Bellova 696/2
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/06/2001 until: 03/26/2002)
3G TRIGE, obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
Podtatranského 28
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
NIC POTENCIAL - ukrajinského inštitútu inžinieringu vodného hospodárstva
ul.Leninská 11
Rovno 266 00
Ukrajina
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Ján Furťa
Karloveská 725/30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/27/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Gemzický
Palúčanská 616/57
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/06/2001 until: 03/26/2002)
Ing. Ján Gemzický
Palúčanská 616/57
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 04/16/1999 until: 07/05/2001)
Ing. Ján Gemzický
Palúčanská 616/57
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 10/02/1998 until: 04/15/1999)
Ing. Ján Gemzický
Palúčanská 616/57
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 09/09/1997 until: 10/01/1998)
Ing. Ján Gemzický
Palúčanská 616/57
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/24/1994 until: 09/08/1997)
Ing. Ján Gemzický
ul. Podtatranského 33
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Ing. Martin Kruppa
Mlynská 16
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 10/02/1998 until: 04/15/1999)
Martin Kruppa
ul. Mlynská 16
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 09/09/1997 until: 10/01/1998)
Martin Kruppa
ul. Mlynská 16
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/24/1994 until: 09/08/1997)
Martin Kruppa
ul. Mlynská 16
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Ing. Dušan Rau
ul. Nábělkova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/1994 until: 09/08/1997)
Ing. Dušan Rau
ul. Nábělkova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Contribution of each member: 
3G TRIGE, obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
NIC POTENCIAL - ukrajinského inštitútu inžinieringu vodného hospodárstva
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Ing. Ján Gemzický
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Martin Kruppa
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Ing. Dušan Rau
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Ing. Ján Gemzický
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/24/1994 until: 09/08/1997)
Martin Kruppa
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/24/1994 until: 09/08/1997)
Ing. Dušan Rau
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/24/1994 until: 09/08/1997)
Ing. Ján Gemzický
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/09/1997 until: 10/01/1998)
Martin Kruppa
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/09/1997 until: 10/01/1998)
Ing. Ján Gemzický
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/02/1998 until: 04/15/1999)
Ing. Martin Kruppa
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/02/1998 until: 04/15/1999)
Ing. Ján Gemzický
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/16/1999 until: 07/05/2001)
Ing. Ján Gemzický
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 07/06/2001 until: 03/26/2002)
INTERWOOD, a.s.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 07/06/2001 until: 03/26/2002)
Ján Furťa
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/27/2002 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/27/2002 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 02/27/1997 until: 03/26/2002)
konatelia
  (from: 12/06/1993 until: 02/26/1997)
konatelia
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Ing. Ján Gemzický
Palúčanská 616/57
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/24/1994 until: 03/26/2002)
Ing. Ján Gemzický
ul. Podtatranského 33
Liptovský Mikuláš
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Ing. Ján Gemzický - podpredseda
Podtatranského
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Anton Glut
ul. Plavisko 6
Ružomberok
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Anton Glut
ul. Plavisko 6
Ružomberok
  (from: 05/24/1994 until: 02/26/1997)
Anton Glut - II.námestník riaditeľa
Švermova 2
Ružomberok
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Ing. Dušan Rau
ul. Nábělkova 2
Bratislava
  (from: 12/06/1993 until: 05/23/1994)
Ing. Dušan Rau
ul. Nábělkova 2
Bratislava
  (from: 05/24/1994 until: 02/26/1997)
Ing. Dušan Rau - riaditeľ
ul.Morávkova 2
Bratislava
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Ján Furťa
Karloveská 725/30
Bratislava
  (from: 03/27/2002 until: 11/23/2021)
prof. Vladimír Michailovič Rogov - predseda
Moskovská 67a
Rovno
Ukrajina
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/27/2002 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/27/1997 until: 03/26/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/06/1993 until: 02/26/1997)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda zhromaždenia spoločníkov, podpredseda, riaditeľ, I.námestník riaditeľa, II. námestník riaditeľa, každý samostatne.
  (from: 01/15/1991 until: 12/05/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/02/1998 until: 11/23/2021)
100 000 Sk
  (from: 01/15/1991 until: 10/01/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1991. Na zasadnutí zhromaždenia spoločníkov konanom dňa 17.5.1991 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí zhromaždenia spoločníkov konanom dňa 31.10.1991a 1.11.1991 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 108
  (from: 01/15/1991 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.11.1993 bol schválený dodatok č. 3, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/93 Zb.
  (from: 12/06/1993 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.4.1994 bol schválenýdodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/24/1994 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.10.1996 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/27/1997 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.7.1997 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/09/1997 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.7.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/02/1998 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 12.4.1999 bol schválený dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/16/1999 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.6. 2001 bol schválený dodatok č. 10.
  (from: 07/06/2001 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení dňa 19.11.2001 bol schválený Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/20/2001 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20.2.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy NZ 66/02 zo dňa 22.2.2002.
  (from: 03/27/2002 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person