Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1196/B

Business name: 
Auto Palace Bratislava s. r. o.
  (from: 06/06/2013)
Registered seat: 
Vajnorská 136/C
Bratislava 831 04
  (from: 06/06/2013)
Identification number (IČO): 
17 320 712
  (from: 08/01/1991)
Date of entry: 
08/01/1991
  (from: 08/01/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/01/1991)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/04/2005)
opravy motorových vozidiel
  (from: 01/04/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/04/2005)
požičiavanie áut
  (from: 01/04/2005)
opravy karosérií
  (from: 01/04/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/04/2005)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 09/25/2010)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu
  (from: 09/25/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/25/2010)
čistenie a zimná údržba komunikácií
  (from: 09/25/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/25/2010)
vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
  (from: 04/22/2021)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (from: 04/22/2021)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/18/2022)
Vedenie účtovníctva
  (from: 05/18/2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/18/2022)
Prevádzkovanie nabíjacej stanice
  (from: 05/18/2022)
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
  (from: 05/18/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/18/2022)
Partners: 
AutoBinck Car Distribution Holding B.V.
Stadsplateau 11 WTC
Utrecht 3521AZ
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 807139142
  (from: 02/03/2024)
Contribution of each member: 
AutoBinck Car Distribution Holding B.V.
Amount of investment: 1 500 000 EUR Paid up: 1 500 000 EUR
  (from: 02/03/2024)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/02/2019)
Nicolaas Willem Hertsenberg
Parkweg 223
Voorburg 2271 BB
Holandské kráľovstvo
From: 12/01/2022
  (from: 02/10/2023)
Ing. Petr Zich
Na Vyhlídce 849/46
Praha 9 - Prosek 190 00
Česká republika
From: 07/12/2023
  (from: 07/27/2023)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 04/08/1999)
Capital: 
1 500 000 EUR Paid up: 1 500 000 EUR
  (from: 01/25/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.07.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2142
  (from: 08/01/1991)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorá sa konala 20.12.1992. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.4.1993, ktorým bola spoločenská zmluva prispôsobená ustanoveniam Obchodného zákonníka.
  (from: 09/07/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27. 6. 1994, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, Spoločenská zmluva zo dňa 27. 6. 1994.
  (from: 10/26/1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.1995.
  (from: 01/31/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1996 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárs- kej zápisnice N 393/96ll, Nz 391/96 napísanej dňa 10.10.1996 notárkou JUDr. Šikutovou.
  (from: 10/18/1996)
Osvedčenie v zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 190/98, Nz 189/98 napísanej dňa 21.4.1998 notárom JUDr. Šikouterom v Bratislave.
  (from: 07/09/1998)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme not. záp. N 137/99, Nz 136/99 napísanej dňa 5.3.1999 notárom JUDr. Šikutovou v Bratislave.
  (from: 04/08/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 103/2001, Nz 103/2001 zo dňa 20.4.2001 spísaná notárkou JUDr. Martinou Herzánovou v Prahe. Notárska zápisnica č. N 163/2001, Nz 160/2001 zo dňa 24.4.2001.
  (from: 05/09/2001)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2001. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2002. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 325/02, Nz 315/02 zo dňa 11.6.2002.
  (from: 06/20/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2008.
  (from: 10/16/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2010.
  (from: 09/25/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2010.
  (from: 01/01/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.05.2013.
  (from: 06/06/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2014.
  (from: 03/04/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2018.
  (from: 11/07/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 29.05.2013, uzavretá medzi predávajúcim - AUTO PALACE BRATISLAVA s. r. o., so sídlom Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava, IČO: 17 320 712 a kupujúcim - AutoBinck Slovakia s. r. o., so sídlom Panónska 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35 808 641, na základe ktorej spoločnosť AUTO PALACE BRATISLAVA s. r. o. s účinnosťou ku dňu 01.06.2013 predáva časť svojho podniku spoločnosti AutoBinck Slovakia s. r. o.
  (from: 06/06/2013)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person