Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10121/N

Business name: 
Zväz chovateľov Mäsového dobytka na Slovensku - družstvo
  (from: 12/07/1994)
Registered seat: 
Novozámocká 183/408
Ivanka pri Nitre 951 12
  (from: 10/01/2015)
Identification number (IČO): 
34 112 171
  (from: 12/07/1994)
Date of entry: 
12/07/1994
  (from: 12/07/1994)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/07/1994)
Objects of the company: 
nákup predaj a sprostredkovanie plemenného materiálu a jatočného dobytka
  (from: 12/07/1994)
poradenská činnosť v oblasti chovu hovädzieho dobytka
  (from: 12/07/1994)
automatizované spracovanie údajov a poskytovanie softwaru
  (from: 12/07/1994)
inžinierske, marketingové a finančné služby súvisiace s predmetom činnosti
  (from: 12/07/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/07/1994)
Ing. Peter Michal - Vice-chairman of the Board of Directors
Trenčianske Stankovce 129
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Vladislav Paľurik - Chairman of the Board of Directors
Nábrežná 397/8
Svidník 089 01
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Ing. Ivan Nemčovský - Vice-chairman of the Board of Directors
Čulenová 1142/11
Skalica 909 01
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
JUDr., Ing. Vít Čelko, ml. - Member of the Board of Directors
Vitanová 95
Liesek 027 12
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Miroslav Kucharič - Member of the Board of Directors
Jurkovičová 37
Skalica 909 01
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Ing. Artúr Bergendi - Member of the Board of Directors
Lužná 2327/47
Šaľa 927 01
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Ing. Marek Lizák - Member of the Board of Directors
Nálepková 198/55
Batizovce 059 35
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Acting: 
Menom družstva koná ako štatutárny orgán predstavenstvo vo všetkých veciach. Dôležité písomnosti podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva, s povinnosťou informovať predstavenstvo na najbližšom zasadnutí. Právne úkony v rámci obvyklého hospodárenia vykonáva a podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti riaditeľ (tajomník) a jeden člen predstavenstva. Právne úkony mimo obvyklého hospodárenia vykonáva len štatutárny orgán.
  (from: 06/22/2021)
Supervisory board: 
Ing. Peter Rafay
Sološnica 641
Sološnica 906 37
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Ing. Boris Hrdlička
Haličská cesta 52
Lučenec 984 03
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Ivo Belejčák
Vyšný Tvarožec 47
Gaboltov 086 02
From: 04/30/2021
  (from: 06/22/2021)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 08/13/2009)
Basic member contribution: 
33,2 EUR fyzická osoba
  (from: 08/13/2009)
331,94 EUR právnicka osoba
  (from: 08/13/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 18.5.1994, ktorej priebeh bol spísaný do notárskej zápisnice č. N 102/94, Nz 67/94, dodatkov k nej pod č. N 180/94, Nz 127/94 a č. N 194/94, Nz 138/94 v zmysle §§ 56-75 a § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov.
  (from: 12/07/1994)
Na členskej schôdzi družstva boli dňa 8.11.1995 zmenené stanovy družstva.
  (from: 01/17/1996)
Členská schôdza konaná dňa 2.7.1997 schválila zmenu stanov (zmena sídla z: Šamorín, Jabloňová 8 na: Trenčín, Pri Parku 2).
  (from: 04/06/1998)
Členská schôdza dňa 7.6.2000 schválila zmenu stanov, odvolala a zvolila členov predstavenstva a kontrolnej komisie.
  (from: 10/29/2001)
Členská schôdza schválila dňa 21.5.2003 zmenu stanov družstva.
  (from: 03/25/2004)
Zápisnica zo spol. zasadnutia zo dňa 27.01.2015.
  (from: 08/19/2015)
Zápisnica zo spoločného zasadnutia zo dňa 23.06.2015.
  (from: 10/01/2015)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person