Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1222/V

Business name: 
TATRY spol. s r.o.
  (from: 03/12/1992)
Registered seat: 
Tichá 52
Trstené pri Hornáde 044 11
  (from: 10/01/2003)
Identification number (IČO): 
31 649 262
  (from: 03/12/1992)
Date of entry: 
03/12/1992
  (from: 03/12/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/12/1992)
Objects of the company: 
zber, výkup, úprava, preprava, predaj kovového odpadu
  (from: 03/12/1992)
vykonávanie inžinierskych, bytových, priemyselných a občianských stavieb
  (from: 03/12/1992)
zámočníctvo, kovobrábanie, výroba, montáž kovových konštrukcií
  (from: 03/12/1992)
sprostredkovanie prác, služieb a obchodnej spolupráce
  (from: 03/12/1992)
výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom pre poľnohospodárstvo, strojárstvo, hutníctvo, potravinárstvo, dopravu, textilný priemysel
  (from: 01/11/1999)
oprava motorových vozidiel
  (from: 01/11/1999)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 01/11/1999)
klampiarske práce
  (from: 01/11/1999)
požičiavanie strojov, strojných zariadení, ručného náradia, mechanizmov, automobilov s obsluhou i bez obsluhy a výkony s nimi pre tretie osoby
  (from: 01/11/1999)
poľnohospodárska výroba-rastlinná, živočíšna výroba, chov rýb a poľovníctvo
  (from: 01/10/2001)
výroba jednoduchých drevených výrobkov
  (from: 10/01/2003)
piliarske práce
  (from: 10/01/2003)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 10/01/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2003)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/01/2003)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby
  (from: 12/10/2005)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E 1.0 - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 12/10/2005)
výroba elektrických strojov, prístrojov, zariadení a rozvádzačov
  (from: 12/10/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru - v odbore pozemné stavby
  (from: 12/10/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 02/06/2009)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 02/06/2009)
výroba nápojov
  (from: 02/06/2009)
skladovanie
  (from: 02/06/2009)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 02/06/2009)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 02/06/2009)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/06/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/06/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/06/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/06/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/06/2009)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 02/06/2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/06/2009)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 02/06/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/06/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/17/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/17/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/17/2015)
Partners: 
Ing. Ladislav Bartko
JRD 457/35
Trstené pri Hornáde 044 11
Slovak Republic
  (from: 07/17/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Bartko
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/17/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/01/2003)
Ing. Ladislav Bartko
JRD 457/35
Trstené pri Hornáde 044 11
From: 03/12/1992
  (from: 07/17/2015)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/01/2003)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/06/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou, spísanou formou notárskej zápisnice dňa 17.2.1992 pod č.N 77/92 Nz 68/92 na Štátnom notárstve Košice - mesto, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/12/1992)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 200/98, Nz 203/98 zo dňa 24.7.1998 podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/11/1999)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 29.12.2000.
  (from: 01/10/2001)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 228/2003 Nz 34684/2003 zo dňa 7.5.2003.
  (from: 10/01/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person