Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2978/B

Business name: 
Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
  (from: 06/26/2002)
Registered seat: 
Fajnorovo nábrežie 2
Bratislava 811 02
  (from: 06/07/2005)
Identification number (IČO): 
35 839 228
  (from: 06/26/2002)
Date of entry: 
06/26/2002
  (from: 06/26/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/26/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2002)
nákup a predaj pohonných hmôt v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2002)
prevádzkovanie a prenájom parkovacích plôch v zmysle § 4 zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení
  (from: 06/26/2002)
sprostredovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2002)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 06/26/2002)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 06/26/2002)
poradenstvo v oblasti vnútrozemskej plavby
  (from: 06/26/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službymi - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 06/26/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 06/26/2002)
verejná vodná doprava v rozsahu:
  (from: 08/05/2002)
osobná doprava pravidelná, nepravidelná, nákladná doprava vnútroštátna, medzinárodná
  (from: 08/05/2002)
pohostinská činnosť
  (from: 09/27/2004)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/09/2017)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/09/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/09/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/09/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/09/2017)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 09/09/2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/19/2018)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/19/2018)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/2018)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/19/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/19/2018)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/19/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/28/2002)
Ing. Marek Považan - predseda
Zimná 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 04/25/2018
  (from: 05/19/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/19/2018)
Capital: 
31 000 EUR Paid up: 31 000 EUR
  (from: 04/27/2017)
Shares: 
Number of shares: 31
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 04/27/2017)
Stockholder: 
MERK REALITY a.s.
Gorkého 8-12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 09/09/2017)
Supervisory board: 
Ing., RNDr. Pavel Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 04/26/2016
  (from: 05/12/2016)
Peter Mikuláš
Štúrová 791/23
Nová Baňa 968 01
From: 04/26/2016
  (from: 05/12/2016)
JUDr. Ľudmila Masariková
Slepá 4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 04/25/2018
  (from: 05/19/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 471/02, Nz 450/02 zo dňa 17.6.2002 v zmysle §§ 57, 124 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa - notársku zápisnicu č. N 472/02, Nz 451/02 zo dňa 17.6.2002.
  (from: 06/26/2002)
Licencia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 19.7.2002, ev.číslo 0021.
  (from: 08/05/2002)
Jediný akcionár: Klingenberg Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnské Kniežactvo
  (from: 09/16/2002)
Jediný akcionár : TABACMESA, S.A., Calle de Alcalá No. 52, Madrid, Španielske kráľovstvo Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.10.2002 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 197/02, Nz 186/02 o zmene stanov v znení dodatku zo dňa 21.11.2002 - notárska zápisnica č. N 235/02, Nz 224/02.
  (from: 11/28/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 236/02, Nz 225/02 zo dňa 21.11.2002
  (from: 03/18/2003)
Živnostenský list. č. Žo - 2003//SA, zo dňa 30.07.2003, vydaný Okresným úradom BA I.
  (from: 09/27/2004)
Zmena sídla jediného akcionára na: Glorieta de Quevedo 9, Madrid 280 15, Španielske kráľovstvo. Členmi dozornej rady boli: od 06.06.2003 do 18.05.2005 - Ing. Soňa Štibraná, A. Kubinu 24, Trnava 917 01, nar.: 04.04.1977, r.č.: od 23.06.2003 do 10.11.2004 - Ing. Peter Čierny, Matúšova 23, Bratislava 811 04, nar.: 07.10.1952, r.č.:
  (from: 06/07/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 152/2006, Nz 36568/2006, NCRIs 36447/2006 zo dňa 20.9.2006. Pablo Oliart Delgado Torres, predseda predstavenstva od 3.10.2002 do 20.9.2006.
  (from: 10/12/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.2.2007.
  (from: 02/22/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2007.
  (from: 04/04/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.03.2008. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 56/2008 Nz 15512/2008 zo dňa 14.04.2008.
  (from: 05/27/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.2.2009.
  (from: 03/10/2009)
Notárska zápisnica rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2016.
  (from: 05/12/2016)
Notárska zápisnica č. N 750/2016, Nz 43038/2016, NCRls 44033/2016 zo dňa 10.11.2016.
  (from: 04/27/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2017.
  (from: 06/16/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 487/2017, Nz 24720/2017, NCRls 25243/2017 zo dňa 17.07.2017.
  (from: 09/09/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/05/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Danpon, s.r.o.
Miletičova 1
Bratislava - Ružinov 821 08
  (from: 08/05/2017)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person