Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6416/B

Business name: 
Free Gems a.s.
  (from: 07/09/2016)
Registered seat: 
Mateja Bela 846/8
Bratislava 811 06
  (from: 07/09/2016)
Identification number (IČO): 
50 415 077
  (from: 07/09/2016)
Date of entry: 
07/09/2016
  (from: 07/09/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/09/2016)
Objects of the company: 
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/09/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/2016)
Mgr. art. Šimon Šicko - predseda predstavenstva
Mateja Bela 846/8
Bratislava 811 06
From: 07/09/2016
  (from: 07/09/2016)
Marián Fridrich - člen predstavenstva
Mlynarovičova 1591/10
Bratislava 851 03
From: 07/09/2016
  (from: 07/09/2016)
Acting in the name of the company: 
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene a podpisovať za Spoločnosť vo všetkých záležitostiach samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že osoba oprávnená konať v mene Spoločnosti pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti.
  (from: 07/09/2016)
Capital: 
25 288 EUR Paid up: 25 288 EUR
  (from: 03/18/2023)
Shares: 
Number of shares: 22500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcií spoločnosti podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti, o udelení, resp. neudelení ktorého rozhoduje predstavenstvo v súlade so stanovami.
  (from: 07/09/2016)
Number of shares: 2788
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcií spoločnosti podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti, o udelení, resp. neudelení ktorého rozhoduje predstavenstvo v súlade so stanovami.
  (from: 03/18/2023)
Supervisory board: 
Daniel Duranka
Škultétyho 18
Bratislava 831 03
From: 07/09/2016
  (from: 08/31/2016)
Marek Dérer
Kapicova 5
Bratislava 851 01
From: 07/09/2016
  (from: 07/09/2016)
Martin Svetlík
Pri Vinohradoch 269
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 02/20/2018
  (from: 02/28/2018)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.06.2016
  (from: 07/09/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2018.
  (from: 02/28/2018)
Date of updating data in databases:  09/29/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person