Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1214/B

Business name: 
DADES, spol. s r.o.
  (from: 08/01/1991 until: 06/30/2005)
Registered seat: 
Odborárska 52
Bratislava 831 02
  (from: 12/12/1994 until: 06/30/2005)
Identification number (IČO): 
17 326 095
  (from: 08/01/1991)
Date of entry: 
08/01/1991
  (from: 08/01/1991)
Person dissolved from: 
31.5.2005
  (from: 07/01/2005)
Date of deletion: 
07/01/2005
  (from: 07/01/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/01/1991)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 06/30/2005)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.5.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti DADES, spol. s r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 17 326 095 bez likvidácie ku dňu 31.5.2005, a to zlúčením s obchodnou spoločnosťou DESTROY, s.r.o., Ráztočná 101, 821 07 Bratislava, IČO: 35 740 213, ktorá ako jej právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme a na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení spoločnosti DADES, spol. s r.o. a DESTROY, s.r.o. spísaná dňa 31.5.2005 do notárskej zápisnice N 136/2005, Nz 24487/2005, NCRls 24159/2005. Súhlas Daňového úradu Bratislava III č.j. 602/230/52114/05/Mly zo dňa 16.6.2005 s výmazom spoločnosti DADES, spol. s r.o. z obchodného registra. Obchodná spoločnosť DADES, spol. s r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 17 326 095 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 1214/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/01/2005)
Legal successor: 
DESTROY, s.r.o.
Ráztočná 101
Bratislava 821 07
  (from: 07/01/2005)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person