Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41237/N

Business name: 
Mons Calvus, s.r.o.
  (from: 04/05/2016)
Registered seat: 
Tešmák 120
Šahy 936 01
  (from: 04/05/2016)
Identification number (IČO): 
35 806 893
  (from: 02/28/2001)
Date of entry: 
02/28/2001
  (from: 02/28/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/28/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/28/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/28/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/28/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/28/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/28/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/28/2001)
organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/28/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/28/2001)
prieskum trhu
  (from: 02/28/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/28/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/28/2001)
prieskum trhu v oblasti informačných systémov
  (from: 05/28/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia výpočtovej, organizačnej a automatizačnej techniky, reklamy a v oblasti softvérového a technického vybavenia počítačov
  (from: 05/28/2002)
poskytovanie informačných a reklamných služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
  (from: 05/28/2002)
poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky a informatiky
  (from: 05/28/2002)
systémová integrácia a inštalácia programového vybavenia, zabezpečovanie komunikácie počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí (s výnimkou zásahu do elektronických zariadení)
  (from: 05/28/2002)
inštalácie a oživovanie počítačových káblových rozvodov (mimo telekomunikačných sietí)
  (from: 05/28/2002)
inštalácie počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/28/2002)
tvorba web stránok
  (from: 05/28/2002)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 05/28/2002)
zabezpečenie produkcie multimediálnych produktov v počítačových sieťach (s výnimkou činností, ktoré upravuje autorský zákon)
  (from: 05/28/2002)
technická a grafická úprava prostredníctvom výpočtovej techniky
  (from: 05/28/2002)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/28/2002)
poľnohospodárska výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (poľnohospodárska výroba a rastlinná výroba)
  (from: 04/05/2016)
výroba nápojov
  (from: 08/12/2016)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 06/24/2023)
Fotografické služby
  (from: 06/24/2023)
Partners: 
Ing. Ladislav Konkoly
Tešmák 120
Šahy 936 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2023)
Mgr. Attila Csernák
Ľ. Štúra 358/17
Šahy 936 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2023)
Mgr. Annamária Konkoly
Nám. SNP 186/7
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2023)
Attila Csernák
Ľ. Štúra 358/17
Šahy 936 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Konkoly
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 06/24/2023)
Mgr. Attila Csernák
Amount of investment: 14 400 EUR Paid up: 14 400 EUR
  (from: 06/24/2023)
Mgr. Annamária Konkoly
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 06/24/2023)
Attila Csernák
Amount of investment: 3 600 EUR Paid up: 3 600 EUR
  (from: 06/24/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/24/2023)
Ing. Ladislav Konkoly
Tešmák 120
Šahy 936 01
From: 09/28/2004
  (from: 10/15/2004)
Mgr. Attila Csernák
Ľ. Štúra 358/17
Šahy 936 01
From: 03/29/2016
  (from: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/24/2023)
Capital: 
36 000 EUR Paid up: 36 000 EUR
  (from: 04/05/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením zo dňa 5.12.2000 a dodatkom k nej zo dňa 20.2.2001 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 02/28/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 4. 12. 2001. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4. 12. 2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8. 1. 2002. Spoločenská zmluva - úplné znenie zo dňa 8. 1. 2002.
  (from: 05/28/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2004.
  (from: 10/15/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2007.
  (from: 04/25/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.2.2010.
  (from: 06/17/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2016.
  (from: 04/05/2016)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person