Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38109/T

Business name: 
Cornisland, s.r.o.
  (from: 07/20/2016)
Registered seat: 
Neratovické Nám. 2147/15
Dunajská Streda 929 01
  (from: 07/20/2016)
Identification number (IČO): 
50 426 869
  (from: 07/20/2016)
Date of entry: 
07/20/2016
  (from: 07/20/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/2016)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (from: 07/20/2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu
  (from: 07/20/2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb
  (from: 07/20/2016)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby
  (from: 07/20/2016)
Preva´dzkovanie kultu´rnych, spolocˇensky´ch a za´bavny´ch zariadeni´
  (from: 07/20/2016)
Preva´dzkovanie sˇportovy´ch zariadeni´
  (from: 07/20/2016)
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (from: 07/20/2016)
Preva´dzkovanie zariadeni´ slu´zˇiacich na regenera´ciu a rekondi´ciu
  (from: 07/20/2016)
Sluzˇby pozˇicˇovni´
  (from: 07/20/2016)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (from: 07/20/2016)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (from: 07/20/2016)
Poskytovanie sluzˇieb ry´chleho obcˇerstvenia v spojeni´ s predajom na priamu konzuma´ciu
  (from: 07/20/2016)
Vydavatelˇska´ cˇinnostˇ
  (from: 07/20/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/20/2016)
Partners: 
Ákos Lengyel
Nám. priateľstva 2164/1
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 07/20/2016)
Contribution of each member: 
Ákos Lengyel
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/20/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/20/2016)
Ákos Lengyel
Nám. priateľstva 2164/1
Dunajská Streda 929 01
From: 07/20/2016
  (from: 07/20/2016)
Mária Németh
Neratovické Nám. 2147/15
Dunajská Streda 929 01
From: 07/20/2016
  (from: 07/20/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a má samostatné podpisové právo za spoločnosť.
  (from: 07/20/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/20/2016)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person