Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  112856/B

Business name: 
Svätojurská spoločnosť s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/12/2021 until: 05/11/2023)
Svätojurská spoločnosť s.r.o.
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2021)
Registered seat: 
Horné predmestie 212/8
Svätý Jur 900 21
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Identification number (IČO): 
00 190 454
  (from: 07/20/2016)
Date of entry: 
03/10/1950
  (from: 07/20/2016)
Person dissolved from: 
14.4.2021
  (from: 05/12/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/12/2023)
Date of deletion: 
05/12/2023
  (from: 05/12/2023)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/12/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/2016)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
živnostenské podnikanie - živnostenský list: 1. výroba vína, 2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 3. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. zemné práce
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
živnostenské podnikanie - koncesná živnosť: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Partners: 
Miloš Kaufmann
Šúrska 2
Svätý Jur 900 21
Slovak Republic
  (from: 05/25/2022 until: 05/11/2023)
Miloš Kaufmann
Šúrska 2
Svätý Jur 900 21
Slovak Republic
  (from: 07/20/2016 until: 05/24/2022)
Anna Slezáková
Horné predmestie 212
Svätý Jur 900 21
Slovak Republic
  (from: 04/29/2023 until: 05/11/2023)
Anna Slezáková
Horné predmestie 212
Svätý Jur 900 21
Slovak Republic
  (from: 07/20/2016 until: 04/28/2023)
Vojtech Soldán
Kalinčiakova 2
Modra 900 01
Slovak Republic
  (from: 07/20/2016 until: 08/07/2018)
Contribution of each member: 
Anna Slezáková
Amount of investment: 16 984 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 16 984 EUR
  (from: 07/20/2016 until: 08/07/2018)
Miloš Kaufmann
Amount of investment: 16 984 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 16 984 EUR
  (from: 07/20/2016 until: 08/07/2018)
Vojtech Soldán
Amount of investment: 16 984 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 16 984 EUR
  (from: 07/20/2016 until: 08/07/2018)
Anna Slezáková
( peňažný vklad )
  (from: 08/08/2018 until: 04/28/2023)
Anna Slezáková
Amount of investment: 27 174 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 27 174 EUR
  (from: 04/29/2023 until: 05/11/2023)
Miloš Kaufmann
( peňažný vklad )
  (from: 08/08/2018 until: 05/24/2022)
Miloš Kaufmann
Amount of investment: 23 778 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 23 778 EUR
  (from: 05/25/2022 until: 05/11/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Anna Slezáková
Horné predmestie 212
Svätý Jur 900 21
From: 07/20/2016
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Capital: 
50 952 EUR Paid up: 50 952 EUR
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/12/2021
  (from: 05/12/2023)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/12/2021
  (from: 05/12/2021 until: 05/11/2023)
 Liquidators:
Anna Slezáková
Horné predmestie 212
Svätý Jur 900 21
From: 05/12/2021
  (from: 05/12/2021 until: 05/11/2023)
 Liquidators:
Anna Slezáková
Horné predmestie 212
Svätý Jur 900 21
From: 05/12/2021 Until: 05/12/2023
  (from: 05/12/2023 until: 05/11/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/12/2021 until: 05/11/2023)
Date of completion of voluntary liquidation: 01/23/2023
  (from: 05/12/2023)
Other legal facts: 
Zápisnica z členskej schôdze dňa 23.4.1999, na ktorej bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 5.5.2000. Pokračovanie členskej schôdze zvolanej na deň 5.5.2000, pokračovanie zvolané na 1.6.2000. Uznesenie z členskej schôdze konanej 5.5.2000 a 1.6.2000.
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze zo dňa 9.12.2002. František Kocmunda, deň zániku funkcie : 9.12.2002
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 18. 12. 2008. Zápisnica zo spoločného zasadnutia členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie zo dňa 19. 12. 2008.
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Toto družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2, Zák. č. 69/49 Zb., dňom 10. marca 1950. Toto družstvo bolo prenesené do podnikového registra zo strany 80 zväzku Pg XLVI firemného registra. Názov správy zmenený bol na predstavenstvo. Starý spis: Dr 420 Starý spis: Dr 2312 V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto Zákona. Starý spis: Dr 420 Starý spis: Dr 2312
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Zápisnica z rokovania členkej schôdze zo dňa 20.12.2004.
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Zmena právnej formy
  (from: 07/20/2016 until: 05/11/2023)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person